eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › trzynastki
 • Trzynastki za okres urlopu macierzyńskiego?

  Trzynastki za okres urlopu macierzyńskiego?

  08:52 23.04.2013

  ... uchwalenie w niedługim czasie. Nie zawsze trzeba przepracować pół roku W obecnym stanie prawnym nabycie przez pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) w pełnej wysokości jest uzależnione od przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, prawo do trzynastki, trzynastki, trzynaste wynagrodzenie
 • Trzynastka za 2010r. jako koszty podatkowe

  Trzynastka za 2010r. jako koszty podatkowe

  13:18 16.03.2011

  ... jest kosztem podatkowym 2010 r. czy 2011 r.? A co ze składkami ZUS od tej trzynastki? Odpowiedź: Jeśli trzynastka zostanie wypłacona w terminie przewidzianym przepisami będzie kosztem okresu, ... kosztów kwietnia 2011 r. Składki ZUS Natomiast w odniesieniu do składek ZUS od trzynastki, jak wiadomo mogą one zostać zaliczone do kosztów podatkowych na ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, koszty podatkowe
 • Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  Przejście zakładu pracy a prawo do trzynastki

  12:31 04.05.2010

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: część jednostki sfery budżetowej przechodzi w ręce spółki. Dotychczas pracownicy mieli zagwarantowane prawo do "trzynastki". Czy po transferze nadal mogą liczyć na otrzymanie tego świadczenia, czy też nowy szef może ich go pozbawić? Kwestie związane z ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastka, trzynaste wynagrodzenie, dodatki do wynagrodzeń, trzynastki
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne: trzynastka

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne: trzynastka

  00:52 13.03.2010

  ... dla poratowania zdrowia, śmierć pracownika itd.). Każdorazowo, w okresie ustalania prawa do "trzynastki", pojawia się szereg wątpliwości jeśli chodzi o ustawowy wymóg "przepracowania" co najmniej ... że pracownik mimo nieprzepracowania 6-miesięcznego okresu w danym roku nabywa prawo do trzynastki za ten rok w wymiarze proporcjonalnym. Zdaniem SN, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastki, wysokość trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, trzynastka
 • Wysokość trzynastki a dodatki do wynagrodzeń

  Wysokość trzynastki a dodatki do wynagrodzeń

  12:30 17.03.2008

  ... okresową i dodatkiem funkcyjnym za sprawowanie dodatkowych funkcji (jedynie okresowo) będzie miał zaliczone te składniki do trzynastki? Trzynastki wypłacamy na zasadach obowiązujących w budżetówce. Obliczając wysokość trzynastki należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz premię, pod warunkiem że ... WIĘCEJ

  Tematy: trzynastki, trzynaste wynagrodzenie, ustalanie wynagrodzenia za pracę, wysokość wynagrodzenia
 • Trzynaste wynagrodzenie - komu trzeba je wypłacić?

  Trzynaste wynagrodzenie - komu trzeba je wypłacić?

  11:43 20.02.2008

  ... , artystycznych lub kształcenia zawodowego; śmierci pracownika. Kiedy pracodawca może nie wypłacić pracownikowi „trzynastki”? Są również sytuacje, w których pracownik, mimo zatrudnienia przez wymagany okres, nie nabędzie prawa do „trzynastki”. Dzieje się tak wówczas, gdy pracownik: był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych dłużej ... WIĘCEJ

  Tematy: pensja, wypłata wynagrodzeń, wypłata wynagrodzenia, trzynastki
 • Problemy z wyliczeniem trzynastki

  Problemy z wyliczeniem trzynastki

  12:56 17.04.2007

  ... to przysługuje (art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Przy ustalaniu wysokości tzw. trzynastki należy uwzględnić wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Zasada ta dotyczy świadczeń ze stosunku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego ... WIĘCEJ

  Tematy: płace, wynagrodzenia, lista płac, trzynastki


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: