eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sąd pracy
 • Sąd Pracy Prawnik

  Sąd Pracy Prawnik

  20:34 11.10.2021 PORADA

  Witam. Czy po wniesieniu sprawy do Sądu Pracy przeciwko pracodawcy z art. 55 przysługuje mi Prawnik z Urzędu czy muszę na własny koszt poszukać swojego Prawnika? WIĘCEJ

  Tematy: art. 55 kodeksu pracy, pozew do sądu pracy, postępowanie sądowe, sąd pracy
 • Zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem postępowania.

  Zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem postępowania.

  09:32 24.05.2021 PORADA

  Dzień dobry. Mam szereg pytań dotyczących wniosku o zabezpieczenie powództwa PRZED wszczęciem postępowania. 1. Czy tytuł wniosku musi brzmieć: " Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania ". 2. Czy wniosek musi zawierać krótkie przedstawienie sprawy i ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie powództwa, wniosek o zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie roszczeń, wniosek do sądu
 • Kara nagany

  Kara nagany

  23:17 19.02.2021 PORADA

  Witam,  Dostałem karę nagany, której teść brzmi: Na podstawie art. 108kp oraz 114kp z powodu nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych. Czy pracodawca powinien podać konkretny dzień, w którym niedopełniłem swoich obowiązków i czy może być tak, że nie podał jakich ... WIĘCEJ

  Tematy: nagana dla pracownika, kara dla pracownika, kara porządkowa, nagana
 • Dyscyplinarna, złośliwy pracodawca, kodeks pracy

  Dyscyplinarna, złośliwy pracodawca, kodeks pracy

  17:07 06.04.2020 PORADA

  1 kwietnia dostałam wypowiedzenie umowy o pracę na czas, pracodawca nakazał wypisać urlop bezpłatny na czas wypowiedzenia tj. 2 tygodnie od 1 kwietnia, czyli do 20 kwietnia. Nie zgodziła się, broniąc się, że należy mi się postojowe. Pracodawca powiedział, że nie ma dla mnie pracy i ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, urlop bezpłatny, kodeks pracy, wynagrodzenie postojowe
 • Jak odzyskać pieniądze za ekwiwalent?

  Jak odzyskać pieniądze za ekwiwalent?

  06:52 05.07.2019 PORADA

  Dzień dobry, 30 czerwca rozwiązałam umowę o pracę w firmie, w której byłam zatrudniona 10 lat. Pracodawca wyliczył mi wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i miał przelać pieniądze na moje konto. Do dzisiaj nic nie mam. Mam powody, aby podejrzewać, że będzie próbował ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość ekwiwalentu, ekwiwalent za urlop, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zaległe wynagrodzenie
 • Rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

  Rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem

  19:15 19.03.2019 PORADA

  Niestety znalazłam się w niezręcznej sytucji. Zostałam oskarżona o kradzież mienia znajomej z pracy w godzinach poza pracą. Dostałam wypowiedzenie przez pracodawcę z uzasadniem utraty zaufania w związku z kradzieżą mienią. Sprawa nie jest jeszcze rozwiązana, moje mieszkanie zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież w pracy, posądzenie o kradzież, rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Pracodawca przeniósł mnie pomiędzy swoimi firmami bez mojej zgody

  Pracodawca przeniósł mnie pomiędzy swoimi firmami bez mojej zgody

  12:58 29.08.2018 PORADA

  Witam, w lipcu skończyła mi się umowa w firmie A i mój pracodawca przeniósł mnie do firmy B i zgłosił to do ZUS. Dowiedziałem się o tym dopiero w połowie sierpnia, jak dostałem do podpisania umowę. Samo przeniesienie nie byłoby problematyczne, gdyby niektóre zapisy nowej umowy. Nie ... WIĘCEJ

  Tematy: przeniesienie do innego miejsca pracy, zmiana umowy o pracę, uprawnienia pracodawcy, prawa pracownika
 • Czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy firma jest na etapie likwidacji?

  Czy mam szanse na odzyskanie pieniędzy, gdy firma jest na etapie likwidacji?

  13:57 17.06.2018 PORADA

  Szanowni Państwo, jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, w połowie lipca mam planowany poród. Mój pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za okres 3 miesięcy w ubiegłym roku, w tym roku nie wypłacił mi wynagrodzenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległe wynagrodzenie, nieuczciwy pracodawca, umowa na czas nieokreślony, pozew do PIP
 • Odprawa rentowa a sprawa w sądzie

  Odprawa rentowa a sprawa w sądzie

  16:52 30.04.2018 PORADA

  Sąd Pracy przyznał mi wypłatę odprawy rentowej. Zakład pracy odwołał się od tej decyzji, ale odprawę przelał mi na konto. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się następna sprawa. Proszę o pomoc, czy jeśli wynik sprawy będzie na moją niekorzyść, to odprawę będę musiała oddać z ... WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, odprawa rentowa, wynagrodzenie dla pracownika, sąd pracy
 • Skrócenie okresu wypowiedzenia

  Skrócenie okresu wypowiedzenia

  21:03 22.04.2018 PORADA

  Witam, okres wypowiedzenia umowy w firmie, w której pracuję wynosi 3 miesiące. Ze względu na zmęczenie psychiczne i przeciążenie obowiązkami chciałabym skrócić ten czas do miesiąca. Rozwiązanie na podstawie porozumienia stron nie wchodzi w grę, ze względu na złośliwe nastawienie ... WIĘCEJ

  Tematy: skrócony okres wypowiedzenia, długość okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, obowiązki pracodawcy
 • Zmiany w KPC: postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych

  Zmiany w KPC: postępowanie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych

  12:16 14.03.2014

  ... pracy i ubezpieczeń społecznych oraz uporządkowanie niektórych kwestii związanych z reprezentacją pracodawcy i organów rentowych. Nie ... w swojej właściwości okresy ubezpieczenia zdobyte w trakcie pracy w krajach nadbałtyckich. Poza tym, Sąd Najwyższy orzekł niedawno, że we wspomnianych sprawach orzekać powinien sąd, w którego okręgu ma miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, zmiany w kpc, sąd pracy, pełnomocnictwo
 • Sen a wypowiedzenie umowy o pracę

  Sen a wypowiedzenie umowy o pracę

  11:07 05.05.2010

  ... stawienia się pracownika do dyspozycji pracodawcy w wyznaczonym czasie i miejscu oraz w stanie psychofizycznej zdolności do wykonywania pracy. W przeciwnym razie, a więc w przypadku stawienia się do pracy bez obiektywnej zdolności do jej starannego i sumiennego wykonywania, dysponowanie podwładnym jest dla pracodawcy pozbawione prawnej doniosłości ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracownika, wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie
 • Sąd pracy: koszty egzekucji nie obciążają pracownika

  Sąd pracy: koszty egzekucji nie obciążają pracownika

  00:55 22.10.2009

  ... sąd zadecydował o przywróceniu pracownika do pracy. Pracodawca robił wszystko, aby do tego nie dopuścić, w efekcie czego do sądu pracy trafił skierowany ... w trybie art. 81 § 1 K.p.- wynagrodzenia za czas pozostawania w gotowości do pracy. Ponadto niedopuszczonemu do pracy przysługuje prawo wszczęcia egzekucji wyroku na podstawie art. 1050 K.p.c. ... WIĘCEJ

  Tematy: przywrócenie do pracy, przywrócenie pracownika do pracy, koszty sądowe, sąd pracy
 • Śmierć pracownika a szkoda wyrządzona pracodawcy

  Śmierć pracownika a szkoda wyrządzona pracodawcy

  14:13 05.08.2009

  ... zmarłej? Przypomnijmy, stosownie do postanowień art. 631 K.p., stosunek pracy wygasa z dniem śmierci pracownika, co wynika z charakteru umowy o pracę jako umowy o osobiste świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Kodeks pracy reguluje również kwestię praw majątkowych ze stosunku pracy, które po śmierci zatrudnionego przechodzą na małżonka oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć pracownika, sąd pracy, odpowiedzialność pracowników, odpowiedzialność pracownika za szkodę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę a odmowa jego przyjęcia

  Wypowiedzenie umowy o pracę a odmowa jego przyjęcia

  14:18 26.05.2009

  ... Po dwóch tygodniach od tego zdarzenia wniósł do sądu pracy sprawę o uznanie wypowiedzenia za pozbawione przyczyn i przywrócenie do pracy. Czy możliwe jest, że sąd przychyli się do jego żądania? Na odwołanie 7 ... odwołania albo też uchybienie nie było spowodowane okolicznościami niezależnymi od powoda, można się spodziewać, że sąd pracy nie przychyli ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 

1 2 ... 10 ... 11

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: