eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rodzaje spółek
 • Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  11:30 09.04.2019

  ... prowadzenia działalności dla wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z formy spółki z o.o. Dlatego odmawia przeprowadzenia zmian na „żywym organizmie” ponad 450 000 działających spółek. Prosta spółka akcyjna wydaje się korzystnym rozwiązaniem dla start-upów wprowadzających na rynek innowacyjne produkty oraz usługi. Pewne jest jednak tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, rodzaje spółek, spółki
 • Spółka komandytowa bez większego kapitału

  Spółka komandytowa bez większego kapitału

  00:41 18.12.2013

  ... do czynienia z odmiennym ukształtowaniem ich pozycji prawnej w spółce. Inaczej niż w przypadku spółek cywilnej, jawnej i partnerskiej, umowa spółki komandytowej musi mieć formę aktu notarialnego. W przeciwieństwie także do wymienionych spółek, podział wypracowanych przez spółkę zysków zależy od statusu wspólnika. Podkreślona rola komplementariusza ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka, spółki
 • Spółka komandytowa: zalety i wady

  Spółka komandytowa: zalety i wady

  08:15 20.09.2013

  Kryterium wyboru formy w jakiej przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą to wypadkowa pomiędzy zoptymalizowaniem obciążeń podatkowych działalności, ograniczeniem odpowiedzialności majątkowej osób prowadzących działalność oraz kosztów związanych z prowadzeniem działalności (np. księgowość, opłaty notarialne, rejestracja KRS). ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka, spółki
 • Spółka z o.o. bez rady nadzorczej

  Spółka z o.o. bez rady nadzorczej

  00:15 18.10.2012

  ... z o.o., które nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wysokości kapitału zakładowego i liczby wspólników mogą funkcjonować bez rady nadzorczej. Zgodnie z art. 213 § 2 kodeksu spółek handlowych, w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., spółki kapitałowe, rodzaje spółek
 • Spółka akcyjna (S.A.)

  Spółka akcyjna (S.A.)

  13:38 21.08.2012

  ... świadczeń określonych w statucie i ponoszą ryzyko wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału. Spółka akcyjna ma bardziej uniwersalny zakres działania w porównaniu z innymi typami spółek. Działalność tego spółki nie musi się bowiem wiązać z obowiązkowym osiągnięciem celu gospodarczego, ale może dotyczyć innego prawnie dozwolonego celu, np ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, spółki kapitałowe, rodzaje spółek, wspólnicy spółki
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

  13:38 21.08.2012

  ... dość poważnie ograniczająca ryzyko wspólników - za zobowiązania spółki nie odpowiadają pełnie, solidarnie i z majątku osobistego, jak ma miejsce w przypadku wielu innych spółek. W praktyce oznacza to, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swoich własnych udziałów. Jednak o ile ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., spółki kapitałowe, rodzaje spółek
 • Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.)

  Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.)

  13:37 21.08.2012

  ... wspólnik aktywny prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jego aktywna rola w kierowaniu spółką wiąże się więc - jak w przypadku spółek komandytowych - z wprawdzie subsydiarną, ale nieograniczoną i solidarną (wraz z innymi komplementariuszami) odpowiedzialnością własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Aby ograniczyć odpowiedzialność ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, rodzaje spółek, wspólnicy spółki
 • Spółka komandytowa (sp.k.)

  Spółka komandytowa (sp.k.)

  13:36 21.08.2012

  ... komandytowa, analogicznie jak spółka jawna czy partnerska, jest zaliczana do kategorii spółek osobowych. Celem spółki komandytowej jest wykonywanie działalności gospodarczej i tylko w tym celu może być powołana. W spółce tego typu występują dwa rodzaje wspólników. Pierwszy rodzaj to komandytariusz, wspólnik ten odpowiada za zobowiązania ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółki osobowe, rodzaje spółek, wspólnicy spółki
 • Spółka partnerska

  Spółka partnerska

  13:35 21.08.2012

  ... budownictwa, lekarzy i pielęgniarek, księgowego i doradcy podatkowego, czy zawody prawnicze: adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Wspomniane ramy funkcjonowania spółek partnerskich określa Kodeks spółek handlowych. Spółka podlega rejestracji w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), umowa spółki - pod rygorem nieważności - musi mieć formę pisemną ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka partnerska, spółki osobowe, rodzaje spółek, wspólnicy spółki
 • Spółka jawna (sp.j.)

  Spółka jawna (sp.j.)

  13:35 21.08.2012

  ... ), to znaczy opiera swoją działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. W przeciwieństwie jednak do spółek cywilnych, których zasady działania określa Kodeks cywilny, normy prawne działalności spółek jawnych określa Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną, i to pod rygorem nieważności. Dobrze ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, spółki osobowe, rodzaje spółek, wspólnicy spółki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: