eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  Rozliczenie sprzedaży udziałów w sp. z o.o. w celu umorzenia bez dochodu

  11:43 08.05.2022 PORADA

  Czy sprzedaż udziałów w celu umorzenia w przypadku gdy cena kupna i sprzedaży udziałów jest taka sama (brak dochodu) należy wykazać w zeznaniu rocznym ? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., udziały w spółce, udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową, czy trzeba aneksować umowy?

  Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową, czy trzeba aneksować umowy?

  14:09 19.03.2022 PORADA

  Dzień dobry. Czy w przypadku przekształcania formy działalności z JDG w spółkę z o.o. trzeba aneksować umowy o pracę? Znalazłam odpowiedzi, że nie trzeba, natomiast proszę o potwierdzenie tej tezy. Czy ewentualnie można przygotować dla pracowników taką zwykłą informację na ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie działalności w spółkę, jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., aneks do umowy o pracę
 • Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

  Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

  00:22 16.03.2022

  ... Spółki handlowe, a więc: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna (spółki osobowe), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółki kapitałowe) mogą być przekształcone w inną spółkę handlową. W spółkę handlową może zostać przekształcona również spółka cywilna, a będący osobą fizyczną ... WIĘCEJ

  Tematy: formy działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, przekształcenie spółki
 • jedna spółka z o.o. a dwie działalności

  jedna spółka z o.o. a dwie działalności

  11:18 22.11.2021 PORADA

  Dzień dobry Chcę założyć spółkę z o.o. do prowadzenia firmy transportowej pod nazwą X. Następnie chciałbym otworzyć myjnię samochodową. Czy mogę myjnię samochodową nazwać Y jako markę firmy X? Chodzi mi głównie o wystawianie faktur. Jeżeli firma Y wykona usługę, to czy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Spółka z o.o. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

  Spółka z o.o. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

  00:44 06.08.2021

  ... z ograniczoną odpowiedzialnością W celu zawiązania spółki z o.o. należy sporządzić umowę, która będzie zawierać adres siedziby spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także podział i liczbę udziałów wspólników. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  Udziały w spółce z o.o. a zasiłek z MOPS

  19:12 31.05.2021 PORADA

  Dzień dobry, ze znajomym planujemy założyć Spółkę z o.o., w której tylko we dwóch bylibyśmy udziałowcami. Znajomy wraz z rodziną pobierają zasiłek z MOPSu. Czy sam fakt posiadania udziałów w spółce oraz bycia w jej zarządzie (bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia) może ... WIĘCEJ

  Tematy: MOPS, pomoc społeczna, ośrodek pomocy społecznej, prawo do świadczeń
 • Nota korygująca do faktury wystawionej na sp zoo w organizacji

  Nota korygująca do faktury wystawionej na sp zoo w organizacji

  22:11 10.03.2021 PORADA

  Witam, czy jeśli pierwotna faktura była wystawiona na spółkę w organizacji bez NIP, a teraz chcę odliczyć VAT, więc potrzebny jest numer NIP na fakturze, to czy w nocie korygującej mogę  wpisać, że jest to sp. z o.o. czy nadal zostawić ten dopisek w organizacji? Z góry ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka w organizacji, faktura VAT
 • 5 najczęstszych błędów przy rejestracji spółki z o.o.

  5 najczęstszych błędów przy rejestracji spółki z o.o.

  00:40 30.08.2020

  ... form prawnych prowadzonej działalności, czyli np. nie można nazwać firmy: „Agencja Reklamowa spółka cywilna”. Przekształcając jdg w spółkę, przedsiębiorca może zachować dotychczasową nazwę firmy, która zostanie uzupełniona o oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” albo zdecydować się na nową nazwę. Jeśli wybierze drugą możliwość, to do ... WIĘCEJ

  Tematy: jak założyć spółkę przez internet, jak założyć działalność gospodarczą, rejestracja spółki z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka z o.o. - jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

  Spółka z o.o. - jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

  00:30 23.04.2019

  ... jak to ma miejsce w przypadku spółek osobowych, w których śmierć wspólnika wiąże się w wielu przypadkach nawet z rozwiązaniem spółki. Byt prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest co do zasady w takiej sytuacji zagrożony. Jednakże, jeden z jej organów – zgromadzenie wspólników – doznaje wówczas istotnego uszczerbku, który z pewnością ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, śmierć współnika, umowa spółki
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - kiedy ją wybrać?

  00:35 28.12.2018

  ... . Sp. z o.o. sp. k. – najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką osobową, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, jest spółka z o.o. Jednocześnie spółka taka nie jest podatnikiem podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, spółka komandytowa
 • Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  09:16 19.12.2017

  ... Prokura powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności, a spółka udzielająca prokury zobowiązania jest do zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. ... że prokurent jest osobą uprawnioną do reprezentowania danej spółki, jedyną odpowiedzialnością jakiej podlega jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Jak wskazano, ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, prokura, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o.
 • Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  Reprezentacja spółki komandytowej przez komplementariusza - spółkę z o.o.

  10:26 30.11.2017

  ... obrocie gospodarczym coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności jest konstrukcja spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo złożonej struktury, taka forma prowadzenia działalności gospodarczej umożliwia, z jednej strony, ograniczenie odpowiedzialności osobistej wspólników za ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariusz
 • Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

  21:41 04.09.2016 PORADA

  Pan Kowalski jest 100% udziałowcem spółki z o.o. o nazwie "A" o kapitale zakładowym 500 tys. zł. Kowalski zakłada spółkę z o.o. "B" gdzie jako kapitał zakładowy wnosi 60% udziałów spółki z o.o. "A". Od tej pory spółka z o.o. "A" ma dwóch udziałowców: spółkę z o.o. "B" która ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w spółce, udziały w spółce z o.o.
 • Jak upomnieć się o zaległość u spółki z o.o.?

  Jak upomnieć się o zaległość u spółki z o.o.?

  11:18 29.07.2016

  ... z zapłatą i znacznego pogorszenia się jego sytuacji finansowej, sprzedawcy ciężko będzie wyegzekwować należne mu pieniądze od członków zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, działająca samodzielnie z własnym kapitałem zakładowym. Jej wspólnicy, a przede wszystkim ich majątki, stoją na ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., długi, odzyskiwanie należności
 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  00:33 07.06.2016

  ... ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że reprezentacja sp. z o.o. dotyczy działań ... dnia 22 października 2009 r.; sygn. akt: III CZP 63/09]. Inne przypadki reprezentacji w sp. z o.o. Spółka z o.o. w stosunkach zewnętrznych może być także reprezentowana przez pełnomocnika lub prokurenta. Decyzja o ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentacja spółki, spółka z o.o., członek zarządu
 • Członek zarządu "zakładnikiem" korporacji?

  Członek zarządu "zakładnikiem" korporacji?

  11:55 09.05.2016

  ... po wydaniu marcowej uchwały, w kolejnej – z 7 kwietnia 2016 r. – SN stwierdził, że: „nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki”. – Wobec takiego stanowiska Sądu Najwyższego możliwe, że nadal będziemy mieli do ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., członek zarządu, rezygnacja członka zarządu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Założenie spółki z o.o. a urlop macierzyński

  Założenie spółki z o.o. a urlop macierzyński

  17:57 18.04.2016 PORADA

  Witam, jestem w 7. miesiącu ciąży. Od maja planuję przejście na zwolnienie L4 następnie na urlop macierzyński. Jestem zatrudnianiona na czas określony - na 10 lat. Również w maju chcielibyśmy z mężem założyć sp. z o.o., w której bylabym w posiadaniu 90% udziałów. Czy takie ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, L4 w ciąży, urlop macierzyński, umowa na czas określony
 • Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  Podatek od udziałów ze spółki zagranicznej

  18:24 13.04.2014 PORADA

  Witam, chciałbym prosić o pomoc w następującej kwestii. Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Anglii. Udziały są podzielone 50/50 z moją żoną. Mieszkamy w Anglii od lat i jesteśmy rezydentami tutaj i tutaj płacimy podatki  ze względu na wysokie ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Anglia, miejsce zamieszkania
 • Druki KRS-ZK a spółka z o.o.

  Druki KRS-ZK a spółka z o.o.

  10:06 29.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. wykreśliła całą radę nadzorczą. Czy wypełniając druk KRS-ZK należy wykreślać każdą osobę na oddzielnym druku, czy wystarczy złożyć jeden druk KRS-ZK z wykreśleniem tylko organu nadzoru? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza, KRS-ZK
 • Kto może otworzyć spółkę z o.o.?

  Kto może otworzyć spółkę z o.o.?

  13:04 21.10.2013 PORADA

  Czy osoba nie będąca obywatelem UE, ale ma pozwolenie na osiedlenie się, może otworzyć spółkę z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., obcokrajowiec, karta pobytu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: