eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kodeks spółek handlowych
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kiedy kończy się mandat, a kiedy kadencja?

  00:44 15.05.2022

  ... ponad rok, a wynika on z orzeczenia Sądu Najwyższego z 2016 roku. Kodeks spółek handlowych (art. 202 § 2) w przypadku kadencji trwających ponad rok określa, że mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników (w przypadku spółek akcyjnych walnego zgromadzenia), zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu spółek handlowych, kodeks spółek handlowych, mandat członka zarządu, termin wygaśnięcie mandatu
 • Zwrot byłym wspólnikom dopłat do spółki a podatek dochodowy

  Zwrot byłym wspólnikom dopłat do spółki a podatek dochodowy

  12:50 16.08.2021

  ... nieprawidłowe. Stwierdził, że przychód osiągany zwrotem dokonanych do spółki dopłat mieści się w katalogu przychodów z tytułu praw majątkowych. Zdaniem organu z Kodeksu spółek handlowych wynika, że sporne dopłaty związane są z prawem udziałowym w spółce, ale nie z osobą konkretnego wspólnika, bo przysługują także następcom prawnym wspólników ... WIĘCEJ

  Tematy: dopłaty w spółce, dopłaty wspólników, przychody podatkowe, kodeks spółek handlowych
 • Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  Przekształcenie spółki komandytowej. Jaka forma prawna będzie najlepsza?

  00:30 11.11.2020

  ... innych, ważnych korzyści. Która forma prowadzenia działalności jest najbardziej opłacalna? Na co zwrócić uwagę, wybierając formę prawną dla swojej firmy? Kodeks spółek handlowych uwzględnia możliwość przekształcenia każdej spółki handlowej w inną spółkę handlową, a także przekształcenia jednoosobowej działalności czy spółki cywilnej. Przed wyborem ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, przekształcenie spółki, spółka, spółki
 • Zmiany w k.s.h. to rewolucja w biznesie

  Zmiany w k.s.h. to rewolucja w biznesie

  00:22 23.10.2020

  Projekt ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych wprowadza zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), zgodnie z którą ocena działań członków organów spółek kapitałowych będzie dokonywana pod kątem prawidłowości trybu podejmowania decyzji, w odniesieniu do momentu jej podejmowania oraz okoliczności temu towarzyszących, a nie z ... WIĘCEJ

  Tematy: business judgement rule, kodeks spółek handlowych, spółka, spółki
 • Kiedy podział spółki z o.o. jest możliwy? Jak to zrobić?

  Kiedy podział spółki z o.o. jest możliwy? Jak to zrobić?

  00:30 08.06.2020

  ... Szumański, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. IV, 2009, s. 762 S. Sołtysiński (red.), Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. T. 17B. Wyd. 2, Warszawa 2016 Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz; wyd. 15, komentarz do art. 534 § 1 k.s.h. Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszego eksperta: https ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółki, spółki z o.o., spółka z o.o., kodeks spółek handlowych
 • Przekształcenie spółek stanie się prostsze

  Przekształcenie spółek stanie się prostsze

  00:22 26.05.2020

  ... kodeksu spółek handlowych. Głębokie zmiany polegają m.in. na uproszczeniu dokonywania przekształceń spółek prawa handlowego, a więc możliwości zmiany formy prawnej prowadzonego biznesu. W ślad za tą zmianą idą kolejne, które mogą mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców – m.in. korporacyjne prawo wyjścia, na nowo regulujące pozycję wspólników spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki, przekształcenie spółki, kodeks spółek handlowych
 • Prosta Spółka Akcyjna może będzie, ale za rok

  Prosta Spółka Akcyjna może będzie, ale za rok

  11:49 13.05.2020

  ... podkreślić, że powyżej przywołany akt normatywny w swoim brzmieniu zawiera przepisy o zmianie wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r., poz. 1655), dalej: „ustawa o zmianie k.s.h.”, która to miała wprowadzić do polskiego obrotu prawnego nowy ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, kodeks spółek handlowych, start up, formy działalności gospodarczej
 • Czy wspólnik większościowy może pozostać pracownikiem spółki?

  Czy wspólnik większościowy może pozostać pracownikiem spółki?

  00:35 10.05.2020

  ... . Powyższa legalna definicja, podyktowana przez Kodeks pracy, choć stanowi trzon prawa pracy ... spółek handlowych wobec statusu osoby prawnej, który posiada spółka z o.o., organem nią zarządzającym, a co za tym idzie wykonującym czynności w obszarze prawa pracy, jest zarząd. Specyfika struktury i funkcjonowania spółki Cechą charakterystyczną dla spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik większościowy, wspólnik, wspólnicy, spółki
 • Jesteś przedsiębiorcą? Te zmiany w prawie cię zainteresują

  Jesteś przedsiębiorcą? Te zmiany w prawie cię zainteresują

  11:21 18.07.2019

  ... byłyby skuteczniejsze, gdyby dodatkowo uwzględniały zniesienie zakazów cesji w umowach handlowych – mówi Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services i członek ... pomoc start-upom, czyli prosta spółka akcyjna Projekt ustawy wprowadzającej do Kodeksu Spółek Handlowych nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA) w połowie ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie, kodeks spółek handlowych, kodeks cywilny, Prawo Zamówień Publicznych
 • Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  11:30 09.04.2019

  ... godziny, kapitał na start 1 zł, brak rady nadzorczej, elastyczne określanie rodzajów akcji, elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych, która wprowadza do niego zupełnie nowy twór – prostą spółkę akcyjną. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 marca 2020 r. Jakie są jej ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, rodzaje spółek, spółki
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Jak utworzyć spółkę partnerską?

  Jak utworzyć spółkę partnerską?

  13:44 28.04.2013 PORADA

  Witam, Od dwóch lat ja oraz dwaj lekarze interniści i trzej laryngolodzy prowadzimy spółkę medyczną. Jednakże teraz chcielibyśmy zaproponować czterem nowym lekarzom założenie wspólnej spółki partnerskiej. Chcielibyśmy utworzyć spółkę z istniejącej już spółki z o.o. oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka partnerska, założenie spółki, umowa spółki, wspólnicy spółki

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: