eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki osobowe
 • Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

  Amortyzacja środków trwałych w spółkach jawnych i komandytowych z CIT

  13:39 10.02.2021

  ... , stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nadto wskazane spółki są zobowiązane do uwzględniania zdarzeń, zaistniałych przed dniem, w którym stały się podatnikami podatku CIT, mających wpływ na wysokość ich zobowiązań ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

  14:40 09.02.2021

  ... o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej „ustawa zmieniająca”). Zgodnie z jej przepisami spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT w terminie - 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. W związku z powyższym skutki wprowadzonych zmian będą tutaj różne ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

  Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

  13:50 09.02.2021

  ... zapłacą podatek ponownie. Ustawodawca wprowadził dla nich iluzoryczne zwolnienie, z którego będą mogli skorzystać nieliczni. Komandytariusz – osoba fizyczna Przypomnijmy, spółki osobowe do niedawna nie były opodatkowane (bezpośrednio) podatkiem dochodowym (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych). Podatek ten był obliczany na poziomie wspólników ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

  Przekształcenie spółki komandytowej w jawną a uniknięcie podatku CIT

  12:55 22.01.2021

  ... . Przypomnijmy, że spółki osobowe (m.in. spółka jawna), powstają dopiero w momencie zarejestrowania spółki w KRS. Polskie prawo nie przewiduje spółki jawnej w organizacji, tak jak w przypadku spółek kapitałowych, które mogą np. składać oświadczenia po zawarciu umowy spółki a przed rejestracją. Do momentu zarejestrowania nie ma spółki jawnej, a więc ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

  Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

  13:54 30.12.2020

  ... prezydenta tuż przed świętami. Tak samo jak niewystarczające było co do zasady miesięczne vacatio legis na właściwe przygotowanie się przez spółki komandytowe do wejścia w reżim opodatkowania CIT-em. Podobnie, niewiele czasu miały firmy zainteresowane skorzystaniem od 2021 r. z nowej preferencji podatkowej, tzw. estońskich ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

  Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

  12:31 23.12.2020

  ... przyszłym roku powyższe istotnie się zmieni. CIT-em obowiązkowo zostaną objęte spółki komandytowe i wybrane spółki jawne. Spółka komandytowa Znowelizowane od dnia 01 stycznia 2020 r. ... podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub b) aktualizacji powyższej informacji, w terminie 14 dni, licząc od dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Podatek CIT od spółek komandytowych i jawnych już w 2021 roku

  Podatek CIT od spółek komandytowych i jawnych już w 2021 roku

  08:42 20.10.2020

  ... projektu UD126), regulacją art. 2 rozszerza krąg podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, o mające siedzibę na terytorium Polski: a) spółki komandytowe oraz b) spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a które nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • CIT obejmie spółki komandytowe. Stracą wspólnicy

  CIT obejmie spółki komandytowe. Stracą wspólnicy

  13:32 22.09.2020

  ... koniec struktur w formie sp. z o.o. sp. k. Dochód za 2020 r. rozliczymy według starych zasad Zgodnie z przepisami przejściowymi, do dochodów wspólników spółki uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, a osiągniętych przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku CIT, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, spółki osobowe, podatek CIT, budżet
 • Jakie wkłady można wnosić w spółkach osobowych?

  Jakie wkłady można wnosić w spółkach osobowych?

  00:50 30.04.2020

  ... (kapitałowe – osobowe) oparta jest m.in na kryterium formy współdziałania osób które są uczestnikami – wspólnikami takich podmiotów. Spółka osobowa jest spółką, którą charakteryzuje osobista więź pomiędzy jej wspólnikami oraz ich majątkowa odpowiedzialność za jej zobowiązania, a także osobiste prowadzenie przez nich spraw spółki. Wspólnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki osobowe, spółka osobowa, spółki, aport
 • Egzekucja wobec byłych wspólników spółek osobowych - zmiany w k.p.c.

  Egzekucja wobec byłych wspólników spółek osobowych - zmiany w k.p.c.

  00:35 26.02.2019

  ... również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna), wierzyciel ma możliwość skierowania egzekucji przeciwko wspólnikom odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Podstawą egzekucji przeciwko wspólnikom jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko tej spółce. Na mocy wspomnianej nowelizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, egzekucja należności, spółki osobowe, wspólnicy spółki
 • Jak utworzyć spółkę partnerską?

  Jak utworzyć spółkę partnerską?

  13:44 28.04.2013 PORADA

  Witam, Od dwóch lat ja oraz dwaj lekarze interniści i trzej laryngolodzy prowadzimy spółkę medyczną. Jednakże teraz chcielibyśmy zaproponować czterem nowym lekarzom założenie wspólnej spółki partnerskiej. Chcielibyśmy utworzyć spółkę z istniejącej już spółki z o.o. oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka partnerska, założenie spółki, umowa spółki, wspólnicy spółki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: