eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność wspólników
 • O odpowiedzialności wspólnika nie decyduje wpis w KRS, lecz moment uzyskania lub utraty członkostwa w spółce

  O odpowiedzialności wspólnika nie decyduje wpis w KRS, lecz moment uzyskania lub utraty członkostwa w spółce

  00:30 26.09.2020

  ... w spółce na kogo innego. Egzekucja skierowana przeciw wspólnikom ponoszącym odpowiedzialność całym swoim majątkiem W styczniu 2018 r. spółka z o.o. wniosła powództwo o zapłatę przeciw ... jak i wydania nakazu zapłaty Postanowienie to zaskarżył jeden z objętych egzekucją wspólników. Sąd Okręgowy w wydanym przez siebie wyroku stwierdził, że spełniły ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność wspólników, egzekucja z majątku wspólników, postępowanie egzekucyjne
 • Wpływ światowej pandemii na dywersyfikację ryzyka w biznesie. Czy koronawirus zmienił strukturę polskich firm?

  Wpływ światowej pandemii na dywersyfikację ryzyka w biznesie. Czy koronawirus zmienił strukturę polskich firm?

  10:47 14.08.2020

  ... , że zwracają się do nas o pomoc Klienci, którzy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, uzyskują miesięczne przychody sięgające nawet kilku milionów złotych. Odpowiedzialność w takich przypadkach jest niewyobrażalnie wysoka i w zasadzie w całości spada na osobę przedsiębiorcy i jej majątek prywatny. W takiej sytuacji należy się zastanowić ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka komandytowa, komandytariusz, komplementariusz
 • Rozwiązanie spółki jawnej: za zaległości w VAT odpowiadają wspólnicy

  Rozwiązanie spółki jawnej: za zaległości w VAT odpowiadają wspólnicy

  13:41 09.07.2015

  ... na gruncie podatku od towarów i usług podatnikiem jest spółka jawna, a nie jej wspólnicy. Mogłoby się zatem wydawać, że odpowiedzialność podatkowa wspólników, tak jak odpowiedzialność podatkowa członków zarządu, uzależniona jest od stwierdzenia istnienia zaległości podatkowej w stosunku do spółki. Nic bardziej mylnego. Konstrukcja odpowiedzialności ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność wspólników, wspólnik spółki, spółka osobowa, spółka partnerska
 • Spółka osobowa: ustanowienie zastawu na ogóle praw i obowiązków wspólnika

  Spółka osobowa: ustanowienie zastawu na ogóle praw i obowiązków wspólnika

  09:45 29.04.2015

  ... może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi bądź po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. wartością rynkową prawa i możliwością obrotu tym prawem Prawo podmiotowe wynikające ze stosunku członkostwa w spółce ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnicy spółki, wspólnik spółki osobowej, odpowiedzialność wspólników, spółka osobowa
 • Spółka partnerska nie dla każdego przedsiębiorcy

  Spółka partnerska nie dla każdego przedsiębiorcy

  00:15 17.09.2014

  ... , które wymienia art. 91 K.s.h. Należą do nich: określenie wolnego zawodu wykonywanego przez wspólników w ramach spółki; sprecyzowanie przedmiotu działalności; nazwiska i imiona partnerów, którzy przyjęli na siebie nieograniczoną odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki; wybór partnerów, którzy będą mogli reprezentować spółkę, jeżeli tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka partnerska, spółki partnerskie, spółki, spółka osobowa
 • Spółka kapitałowa w organizacji: kto odpowiada za zobowiązania?

  Spółka kapitałowa w organizacji: kto odpowiada za zobowiązania?

  00:30 09.09.2014

  ... lub akcji. W tym przypadku wspólnik spółki kapitałowej może ponosić odpowiedzialność w dwóch przypadkach, po pierwsze gdy działał w imieniu spółki w organizacji oraz w drugim, w stopniu ograniczonym do wysokości niewniesionego wkładu na kapitał zakładowy. Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki w organizacji następuje w przypadku, gdy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki kapitałowe, zobowiązania spółki kapitałowej, spółka kapitałowa, spółka kapitałowa w organizacji
 • Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową: odpowiedzialność wspólników

  Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową: odpowiedzialność wspólników

  00:22 22.05.2014

  ... w odniesieniu do postępowań z zakresu zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. W tym zakresie odpowiednie zastosowanie mają przepisy OrdPod, które regulują odpowiedzialność wspólników spółki osobowej w inny sposób aniżeli art. 574 KSH.WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność wspólników, wspólnik spółki, spółka osobowa, spółka kapitałowa
 • Tytuł egzekucyjny przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej

  Tytuł egzekucyjny przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej

  00:30 28.04.2014

  ... zawarcia umowy spółki jest powstanie odrębnego majątku wspólników, w którego skład wchodzą wkłady wniesione przez wspólników oraz aktywa nabyte przez spółkę. Tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 778, umożliwia prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wspólników oraz z odrębnych majątków wspólników, gdyż zgodnie z art. 864 KC odpowiadają oni ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik spółki cywilnej, spółka cywilna, tytuł egzekucyjny, egzekucja z majątku wspólników
 • Korekta VAT naliczonego a postępowanie naprawcze

  Korekta VAT naliczonego a postępowanie naprawcze

  14:27 14.03.2014 PORADA

  Dzień dobry, czy w stosunku do dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie naprawcze można wystąpić o korektę podatku VAT należnego z tytułu nieuregulowanych faktur (VAT zd) oraz czy ten że dłużnik powinien korygować podatek VAT naliczony z tego samego powodu? Czy w takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta VAT, VAT naliczony, VAT należny, dłużnik
 • Spółka komandytowa bez większego kapitału

  Spółka komandytowa bez większego kapitału

  00:41 18.12.2013

  ... wspólników – komplementariusz i komandytariusz. To na barkach tego pierwszego ciąży więcej obowiązków. Tylko on odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Co do zasady jako jedyny odpowiada też za sprawy reprezentacji spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę, ale wyłącznie jako pełnomocnik lub prokurent. Odpowiedzialność ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka, spółki
 • Spółka partnerska: bez odpowiedzialności za partnera

  Spółka partnerska: bez odpowiedzialności za partnera

  00:26 13.12.2013

  ... partnera za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów. Odpowiedzialność ograniczona jest jedynie w zakresie zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez ... według określonej proporcji, jak i rozliczanie zysków z działalności zawodowej każdego ze wspólników odrębnie. Partnerzy do wyboru mają opodatkowanie według skali podatkowej lub liniowe ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki prawa handlowego, spółki, spółka jawna, spółka partnerska
 • Zawieszenie spółki cywilnej

  Zawieszenie spółki cywilnej

  12:42 28.11.2013 PORADA

  Witam! Gdzie zawiesić spółkę cywilną? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, CEIDG, urząd gminy, wspólnicy spółki cywilnej
 • Ogłoszenie upadłości firmy, a anulowanie długów

  Ogłoszenie upadłości firmy, a anulowanie długów

  18:21 27.11.2013 PORADA

  Witam, jetem w spółce 2-osobowej już od 3 lat. Prowadzimy razem pizzerię. Niestety ale mamy zadłużenie zarówno w ZUS, jak i w US. Mamy również wziętych kilka kredytów na firmę. Proszę o pomoc. Jak to jest: czy to prawda, że w sejmie jest ustawa, że jak się ogłosi upadłość ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, upadłość firmy, ogłoszenie upadłości, wspólnicy spółki
 • Rozliczenia wspólników spółki cywilnej

  Rozliczenia wspólników spółki cywilnej

  22:34 25.10.2013 PORADA

  Chcę prowadzić spółkę cywilną z koleżanką. Obie jesteśmy radczyniami prawnymi, Czy dochody będziemy razem rozliczać proporcjonalne do udziału? Co z kosztami: czy jeśli wystawiona będzie faktura za najem lokalu, telefon na spółkę, to będziemy te kwotę mogły wrzucić dla ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, radca prawny
 • Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej a prywatne długi wspólnika spółki

  Zajęcie konta bankowego spółki cywilnej a prywatne długi wspólnika spółki

  15:57 06.10.2013 PORADA

  Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Za długi prywatne wspólnika komornik zablokował rachunek bankowy spółki bez powiadomienia o tym wspólników. Zadłużony wspólnik od początku roku nie miał żadnego wkładu pracy w działalność spółki, a tym samym nie osiągał ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunek bankowy, spółka cywilna, udziały w spółce, wspólnicy spółki cywilnej
 • Wspólna praca a wspólna odpowiedzialność

  Wspólna praca a wspólna odpowiedzialność

  11:49 04.09.2013 PORADA

  Razem z kolegą przyjąłem zlecenie na wykończenie mieszkania. Było ok, ale właściciel zaczął zgłaszać uwagi i trzeba robić poprawki. Kolega zaczął się rakiem wycofywać i uznał, że ja muszę dokonać poprawek, bo on teraz jest zajęty innym zleceniem. Tyle, że my RAZEM tamto ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks cywilny, usługi remontowe, zleceniodawca, reklamacja
 • Umowa spółki cywilnej. Czy na każdej stronie musi być podpis wspólnika?

  Umowa spółki cywilnej. Czy na każdej stronie musi być podpis wspólnika?

  12:41 09.08.2013 PORADA

  Czy na umowie spółki cywilnej na każdej stronie musi widnieć podpis wspólników? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, umowa spółki cywilnej, wspólnicy spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników
 • Ilu wspólników pozwać?

  Ilu wspólników pozwać?

  13:07 06.02.2013 PORADA

  Spółka cywilna nie wykonała umowy o prace budowlane. W zaistniałej sytuacji chcę skierować do sądu pozew o zwrot zaliczki. W spółce jest trzech wspólników, a umowę podpisali tylko dwaj. Czy można pozwać wspólnika, który nie figuruje w umowie? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, pozew do sądu, postępowanie sądowe, wspólnik spółki cywilnej
 • Zobowiązania wspólników

  Zobowiązania wspólników

  13:34 18.01.2013 PORADA

  Czy będąc wspólnikiem w spółce cywilnej muszę spłacać zobowiązania, które powstały przed moim przystąpieniem do spółki? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, wspólnicy spółki
 • Kto odpowiada przed wierzycielem?

  Kto odpowiada przed wierzycielem?

  15:14 10.01.2013 PORADA

  Kto odpowiada za zobowiązania w spółce cywilnej? Tzn. kto jest odpowiedzialny przed wierzycielem? Każdy wspólnik czy jak? WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, odpowiedzialność wspólników, wspólnicy spółki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: