eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie egzekucyjne
 • Tymczasowe zajęcie ruchomości, nabycie sprawdzające i inne nowe uprawnienia skarbówki w karaniu przedsiębiorców

  Tymczasowe zajęcie ruchomości, nabycie sprawdzające i inne nowe uprawnienia skarbówki w karaniu przedsiębiorców

  00:03 22.02.2022

  ... zajęcia ruchomości przez dokonującego go funkcjonariusza. Ulega ono przekształceniu w zajęcie egzekucyjne z dniem wydania postanowienia o jego zatwierdzeniu, pod warunkiem, że nastąpiło ... protokół, w oparciu o który naczelnik odpowiedniego urzędu uruchomi u sprzedawcy kontrolę lub postępowanie podatkowe. Już nie podejrzany, a osoba fizyczna Obecnie ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie sprawdzające, tymczasowe zajęcie ruchomości, kontrola skarbowa, kontrola podatkowa
 • Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia skusi komornika?

  Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia skusi komornika?

  00:30 27.02.2021

  Okres kryzysu gospodarczego skutkuje na ogół wzrostem liczby postępowań egzekucyjnych. Obecna sytuacja raczej nie będzie wyjątkiem. Dłużnicy dość często pytają, czy komornik może zająć odszkodowania otrzymane z umów ubezpieczeniowych, a także środki przechowywane w ramach polis inwestycyjnych. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik, egzekucja komornicza, postępowanie egzekucyjne, odszkodowanie
 • Tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym a wspólne rozliczenie małżonków

  Tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym a wspólne rozliczenie małżonków

  18:47 20.02.2021 PORADA

  Witam, mam pytanie - małżeństwo rozlicza się razem z pitu. Na żonę jest wystawiony tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym, bo nie płaciła za śmieci. Czy teraz urząd skarbowy zabierze tą kwotę z tytułu wykonawczego jak on jest tylko na żonę a nie na męża? A u komornika ma ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, tytuł wykonawczy, egzekucja komornicza
 • O odpowiedzialności wspólnika nie decyduje wpis w KRS, lecz moment uzyskania lub utraty członkostwa w spółce

  O odpowiedzialności wspólnika nie decyduje wpis w KRS, lecz moment uzyskania lub utraty członkostwa w spółce

  00:30 26.09.2020

  ... tego samego miesiąca Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał nakaz zapłaty kwoty ponad 85 tys. zł, a następnie klauzulę wykonalności. Wszczęte przeciw spółce postępowanie egzekucyjne jako bezskuteczne rok później umorzył komornik. W czerwcu 2019 r. wierzyciel wniósł na podstawie art. 778¹ Kodeksu postępowania cywilnego o nadanie klauzuli wykonalności ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność wspólników, egzekucja z majątku wspólników, postępowanie egzekucyjne
 • Tytuł egzekucyjny a wykonawczy. Jak sporządzić wniosek egzekucyjny?

  Tytuł egzekucyjny a wykonawczy. Jak sporządzić wniosek egzekucyjny?

  00:25 09.08.2020

  ... przy tych sądach komorników. Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem wykonawczym, które umożliwia przymusową realizację obowiązków, stwierdzonych lub ustalonych w postępowaniu sądowym, które jest prowadzone przez organy egzekucyjne w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne umożliwia przede wszystkim realizację ... WIĘCEJ

  Tematy: tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wniosek egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne
 • Egzekucja należnego podatku

  Egzekucja należnego podatku

  13:17 19.06.2020 PORADA

  Czy Urząd Skarbowy może zająć pieniądze na koncie, jeżeli przysłał tylko upomnienie żeby zapłacić należny podatek w terminie siedmiu dni? Żadne inne pismo w tej sprawie nie przyszło. WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, zaległości podatkowe, zaległe płatności, zaległy podatek
 • Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

  Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

  09:52 21.11.2019

  ... , w którym opłaty powinny zostać uiszczone. Po upływie wskazanego w tym przepisie 5-letniego okresu, powołując się na jego treść, organy egzekucyjne umarzały postępowanie egzekucyjne wobec podmiotów zobowiązanych do uregulowania tej opłaty. Tak uczynił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie postanowieniem wydanym w styczniu 2018 r., a które ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Małżonek dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  Małżonek dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

  00:30 30.09.2019

  W codziennej pracy nierzadko spotykamy się z problematyką pozycji małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Pytania dotyczą zarówno sposobów uniknięcia prowadzenia egzekucji wobec małżonka osoby, która zaciągnęła zobowiązania jak i również możliwości obrony małżonka dłużnika przed prowadzoną egzekucją. Jedną z możliwości uniknięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, egzekucja, dłużnicy, egzekucja długu
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nowelizacja

  Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nowelizacja

  09:30 15.04.2019

  ... drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia ... nastąpił zbieg egzekucji, przejmuje sądowy organ egzekucyjny, który prowadzi postępowanie egzekucyjne jednej z ww. należności” (Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 30 stycznia 2019 ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie egzekucyjne, egzekucja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

  Postępowanie egzekucyjne w administracji

  00:40 13.03.2019

  ... publiczne oraz opiniowanie tegoż projektu. Głównym celem proponowanych zmian ma być uproszczenie procedur egzekucyjnych, dzięki którym sprawniej i szybciej zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne. Ma to na celu usprawnienie procesu, który obecnie jest mało efektywny – od momentu wszczęcia postępowania do ściągnięcia pierwszych należności ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, egzekucja administracyjna, administracja, egzekucja
 • 3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  00:50 02.02.2019

  Windykacja polubowna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne to trzy zasadnicze etapy windykacji zaległości finansowych. Warto pamiętać, że na każdym z nich istnieje możliwość polubownego rozwiązania problemu tak, aby ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja długów, długi, postępowanie egzekucyjne, windykacja polubowna
 • Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  10:46 31.01.2019

  ... już jej wspólnikiem. Z szerokiego kręgu osób, przeciwko którym można było nadać klauzulę wykonalności i z majątku, i przeciwko którym można było prowadzić postępowanie egzekucyjne, zostali wyłączeni byli wspólnicy spółki cywilnej. Przepis w sposób precyzyjny określa moment, w którym należy ustalić krąg osób odpowiedzialnych wobec wierzyciela. Jest ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, egzekucja wierzytelności, egzekucja należności, klauzula wykonalności
 • Tytuł wykonawczy ZUS

  Tytuł wykonawczy ZUS

  23:56 18.04.2018 PORADA

  Mam takie pytanie: na jakiej podstawie ZUS wydaje tytuły wykonawcze? Czy istnieje taka możliwość aby ZUS wystawił dwa tytuły wykonawcze na tą samą wierzytelność i z tym samym numerem i przesłanie ich do dwóch różnych komorników?   Mam taką sytuację, że ZUS przesłał te same ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, tytuł wykonawczy, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne
 • Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  11:47 02.03.2018 PORADA

  Komornik w 2017 sprzedał w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości należące do spółki z o.o. składające się z działek zabudowanych budynkami przemysłowymi i działek niezabudowanych. Postanowienie Sądu Rejonowego o przysądzeniu praw nabywcy z tytułu sprzedaży zostało wydane w 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne, sprzedaż nieruchomości
 • Umorzenie długu alimentacyjnego lub jego spłata na raty

  Umorzenie długu alimentacyjnego lub jego spłata na raty

  23:37 14.05.2017 PORADA

  Witam, mam 3 dzieci, które są już dorosłe. Złożyły one do komornika wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 825 pkt 1 kpc, zatem nie mam już bieżących alimentów, natomiast mam dług w funduszu alimentacyjnym i chciałbym to uregulować. Organem właściwym ... WIĘCEJ

  Tematy: dług alimentacyjny, umorzenie długu, egzekucja komornicza, postępowanie egzekucyjne
 • Dług w firmie windykacyjnej

  Dług w firmie windykacyjnej

  13:41 01.09.2014 PORADA

  Na wniosek firmy windykacyjnej komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne. Nie dostaliśmy żadnego zawiadomienia ani awizo z sądu, w którym zapadł wyrok ani od komornika ani od firmy windykacyjnej, mimo, że dysponują oni korespondencją i twierdzą, że ona do nich wracała. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, firma windykacyjna, postępowanie egzekucyjne, spłata zadłużenia
 • Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

  Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

  18:32 23.07.2014 PORADA

  Witam, kilka miesięcy temu mieliśmy zaległość w spłacie zadłużenia u komornika sądowego, osobiście u assesora otrzymałam informację o całkowitym zadłużeniu i w ciągu 15 minut wpłaciłam całą należność na konto komornika. W dniu dzisiejszym dostałam pismo o zajęciu ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, spłata zadłużenia, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Śmierć dłużnika a postępowanie egzekucyjne

  Śmierć dłużnika a postępowanie egzekucyjne

  08:38 08.05.2013 PORADA

  Sytuacja jest mało przyjemna, ponieważ w trakcie postępowania egzekucyjnego zmarł dłużnik. Co w takiej sytuacji można zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, śmierć dłużnika, postępowanie egzekucyjne, egzekucja długu

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: