eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › postępowanie egzekucyjne
 • Upadłość konsumencka krok po kroku

  Upadłość konsumencka krok po kroku

  00:44 24.12.2023

  ... problemy z regulowaniem bieżących rachunków. Niejednokrotnie skutkiem tego są postępowania egzekucyjne, prowadzone przez komorników sądowych. Rozwiązaniem może być tzw. oddłużenie ... nawiązać kontakt z osobą, która złożyła taki wniosek. Co ważne, obecnie postępowanie jest prowadzone w sposób elektroniczny, w ramach Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, dłużnicy, długi, bankructwo
 • Egzekucja komornicza z nieruchomości. Wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

  Egzekucja komornicza z nieruchomości. Wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

  08:57 23.08.2023

  ... prawo. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, do którego w praktyce dochodzi w wyniku uporczywego uchylania się od obowiązku spłaty, bądź utrudnionego kontaktu z osobą zadłużoną, nie oznacza jednak automatycznego rozpoczęcia egzekucji z nieruchomości. Naczelną zasadą postępowania egzekucyjnego jest to, aby samo postępowanie było jak ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik, komornicy, zajęcie komornicze, postępowanie komornicze
 • Komornik to nie windykator, czyli obalamy mity

  Komornik to nie windykator, czyli obalamy mity

  12:04 04.07.2023

  ... Hyżyk, ekspert Intrum. Podsumowując, firma windykacyjna jest odpowiedzialna za próbę odzyskania należności przed rozpoczęciem postępowania sądowego, natomiast komornik podejmuje działania egzekucyjne dopiero po uzyskaniu wyroku sądowego. W związku z tym, windykator ma większe pole manewru do zaproponowania porozumienia i wsparcia osoby zadłużonej ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik, komornicy, zajęcie komornicze, postępowanie komornicze
 • Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  Egzekucja jest możliwa tylko gdy dłużnikowi doręczono tytuł wykonawczy

  13:22 10.05.2023

  Organy skarbowe mają aż 5 lat na dochodzenie zobowiązań fiskalnych od podatników. Prawo daje im jednak wiele narzędzi do wydłużania tego terminu. Jednym z nich jest zastosowanie wobec podatnika środka egzekucyjnego. W ważnym dla podatników wyroku, wydanym 28 lutego 2023 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że niedoręczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie podatkowe, przedawnienie zobowiązań podatkowych, egzekucja komornicza
 • Windykacja sądowa - kiedy i dlaczego warto z niej skorzystać?

  Windykacja sądowa - kiedy i dlaczego warto z niej skorzystać?

  00:31 12.11.2022

  ... zapłaty. Jeżeli nie będzie się od niego odwoływał, po uprawomocnieniu się nakazu można wszcząć postępowanie egzekucyjne u komornika. Jednak gdy będzie odwrotnie i postanowi zaskarżyć tę decyzję, wtedy postępowanie zostaje umorzone. W takich przypadkach rekomendujemy naszym klientom wniesienie w ciągu 3 miesięcy od umorzenia postępowania pozwu ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, windykacja sądowa, windykacja należności, windykacja polubowna
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - najważniejsze zmiany

  Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - najważniejsze zmiany

  00:50 23.09.2022

  ... układowego oraz postępowania układowego), które może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Następuje wyłączenie postępowania sanacyjnego poza postępowanie restrukturyzacyjne, co sprawi że pozostanie ono poza zakresem implementowanej dyrektywy, zatem będzie mogło być prowadzone tylko wobec dłużnika ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, restrukturyzacja, postępowanie restrukturyzacyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - jakie zmiany wprowadzi dyrektywa drugiej szansy?

  Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - jakie zmiany wprowadzi dyrektywa drugiej szansy?

  10:45 02.09.2022

  ... Z dniem uprawomocnienia się zatwierdzenia układu ww. postępowania zabezpieczające i egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa. Objęcie wierzytelności układem spowoduje, że wykonalność stracą dotyczące ich tytuły wykonawcze lub egzekucyjne. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ulegnie zawieszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, dyrektywa drugiej szansy, restrukturyzacja
 • Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  08:00 30.08.2022

  ... . Może to być np. córka, która nieświadoma długów ojca, została obdarowana przez niego mieszkaniem. To względem niej będzie toczyło się postępowanie egzekucyjne i to na niej będą ciążyć związane z nim koszty sądowe. Bywa, że osoby zadłużone, powodowane strachem lub wstydem, zatajają przed najbliższymi ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, dłużnik, dłużnicy, wierzytelności
 • Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty nie wpływa na możliwość egzekucji

  Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty nie wpływa na możliwość egzekucji

  00:02 22.07.2022

  ... , a jako datę wszczęcia egzekucji należy przyjąć datę zawiadomienia banku. Zatem w ocenie organu podatkowego dokonał on wszelkich niezbędnych czynności, a prowadzone postępowanie nie miało na celu jedynie „wyłudzenia” opłat egzekucyjnych, ale dochodzenie do spłaty zobowiązania. Wyroki sądów administracyjnych W omawianej sprawie wyroki sądów ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, postępowanie podatkowe, zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe
 • Tymczasowe zajęcie ruchomości, nabycie sprawdzające i inne nowe uprawnienia skarbówki w karaniu przedsiębiorców

  Tymczasowe zajęcie ruchomości, nabycie sprawdzające i inne nowe uprawnienia skarbówki w karaniu przedsiębiorców

  00:03 22.02.2022

  ... zajęcia ruchomości przez dokonującego go funkcjonariusza. Ulega ono przekształceniu w zajęcie egzekucyjne z dniem wydania postanowienia o jego zatwierdzeniu, pod warunkiem, że nastąpiło ... protokół, w oparciu o który naczelnik odpowiedniego urzędu uruchomi u sprzedawcy kontrolę lub postępowanie podatkowe. Już nie podejrzany, a osoba fizyczna Obecnie ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie sprawdzające, tymczasowe zajęcie ruchomości, kontrola skarbowa, kontrola podatkowa
 • Tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym a wspólne rozliczenie małżonków

  Tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym a wspólne rozliczenie małżonków

  18:47 20.02.2021 PORADA

  Witam, mam pytanie - małżeństwo rozlicza się razem z pitu. Na żonę jest wystawiony tytuł wykonawczy w urzędzie skarbowym, bo nie płaciła za śmieci. Czy teraz urząd skarbowy zabierze tą kwotę z tytułu wykonawczego jak on jest tylko na żonę a nie na męża? A u komornika ma ... WIĘCEJ

  Tematy: małżeństwo, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, tytuł wykonawczy, egzekucja komornicza
 • Egzekucja należnego podatku

  Egzekucja należnego podatku

  13:17 19.06.2020 PORADA

  Czy Urząd Skarbowy może zająć pieniądze na koncie, jeżeli przysłał tylko upomnienie żeby zapłacić należny podatek w terminie siedmiu dni? Żadne inne pismo w tej sprawie nie przyszło. WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, zaległości podatkowe, zaległe płatności, zaległy podatek
 • Tytuł wykonawczy ZUS

  Tytuł wykonawczy ZUS

  23:56 18.04.2018 PORADA

  Mam takie pytanie: na jakiej podstawie ZUS wydaje tytuły wykonawcze? Czy istnieje taka możliwość aby ZUS wystawił dwa tytuły wykonawcze na tą samą wierzytelność i z tym samym numerem i przesłanie ich do dwóch różnych komorników?   Mam taką sytuację, że ZUS przesłał te same ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, tytuł wykonawczy, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne
 • Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  11:47 02.03.2018 PORADA

  Komornik w 2017 sprzedał w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości należące do spółki z o.o. składające się z działek zabudowanych budynkami przemysłowymi i działek niezabudowanych. Postanowienie Sądu Rejonowego o przysądzeniu praw nabywcy z tytułu sprzedaży zostało wydane w 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne, sprzedaż nieruchomości
 • Umorzenie długu alimentacyjnego lub jego spłata na raty

  Umorzenie długu alimentacyjnego lub jego spłata na raty

  23:37 14.05.2017 PORADA

  Witam, mam 3 dzieci, które są już dorosłe. Złożyły one do komornika wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 825 pkt 1 kpc, zatem nie mam już bieżących alimentów, natomiast mam dług w funduszu alimentacyjnym i chciałbym to uregulować. Organem właściwym ... WIĘCEJ

  Tematy: dług alimentacyjny, umorzenie długu, egzekucja komornicza, postępowanie egzekucyjne
 • Dług w firmie windykacyjnej

  Dług w firmie windykacyjnej

  13:41 01.09.2014 PORADA

  Na wniosek firmy windykacyjnej komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne. Nie dostaliśmy żadnego zawiadomienia ani awizo z sądu, w którym zapadł wyrok ani od komornika ani od firmy windykacyjnej, mimo, że dysponują oni korespondencją i twierdzą, że ona do nich wracała. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, firma windykacyjna, postępowanie egzekucyjne, spłata zadłużenia
 • Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

  Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

  18:32 23.07.2014 PORADA

  Witam, kilka miesięcy temu mieliśmy zaległość w spłacie zadłużenia u komornika sądowego, osobiście u assesora otrzymałam informację o całkowitym zadłużeniu i w ciągu 15 minut wpłaciłam całą należność na konto komornika. W dniu dzisiejszym dostałam pismo o zajęciu ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, spłata zadłużenia, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Śmierć dłużnika a postępowanie egzekucyjne

  Śmierć dłużnika a postępowanie egzekucyjne

  08:38 08.05.2013 PORADA

  Sytuacja jest mało przyjemna, ponieważ w trakcie postępowania egzekucyjnego zmarł dłużnik. Co w takiej sytuacji można zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, śmierć dłużnika, postępowanie egzekucyjne, egzekucja długu

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: