eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa spółki
 • Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  Zawarcie lub zmiana umowy spółki kapitałowej: kiedy obowiązek zapłaty PCC

  09:27 23.12.2021

  ... opodatkowania PCC Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku Umowa spółki kapitałowej i jej zmiana a PCC Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz wszelkie zmiany umów spółki powodujące podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Umowa spółki oraz jej zmiana podlegają opodatkowaniu PCC jeżeli w chwili ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Kapitał rezerwowy spółki komandytowej z podatkiem PCC?

  Kapitał rezerwowy spółki komandytowej z podatkiem PCC?

  04:59 27.08.2021

  ... ? Wspólnicy spółki z o.o. spółki komandytowej planują utworzyć w niej kapitał rezerwowy, co nastąpi w formie uchwały wspólników. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały na podstawie której komandytariusz dokona opłacenia utworzonego kapitału w wysokości określonej uchwałą. Wpłata będzie miała charakter bezzwrotny. Umowa spółki nie przewiduje ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Spółka z o.o. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

  Spółka z o.o. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

  00:44 06.08.2021

  ... . Jeżeli po tym okresie, liczonym od dnia zawarcia umowy, wniosek o rejestrację spółki z o.o. nie został złożony w sądzie albo został prawomocnie przez niego oddalony, umowa spółki ulega rozwiązaniu – dodaje. Uproszczone reguły rejestracji spółki Aktualne przepisy nie wymagają dołączania dokumentów do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Jak wspólnik może odejść ze spółki jawnej?

  Jak wspólnik może odejść ze spółki jawnej?

  00:44 20.04.2020

  ... uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. Co ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólnik, spółka jawna, umowa spółki, umowa spółki jawnej
 • Pożyczka od wspólnika zawsze jako zmiana umowy spółki komandytowej

  Pożyczka od wspólnika zawsze jako zmiana umowy spółki komandytowej

  20:09 19.04.2020

  ... spółki i tym samym opodatkowana jest według reguł dotyczących tej czynności, tj. czynności umowy spółki (zmiany umowy). (…) Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowana umowa pożyczki podlegać będzie w efekcie opodatkowaniu jako zmiana umowy spółki ... podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: a. w zakresie, w ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia z PCC
 • Uchylenie uchwały a zwrot zapłaconego podatku PCC

  Uchylenie uchwały a zwrot zapłaconego podatku PCC

  12:08 17.03.2020

  ... , jeśli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Przepis art. 249 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) stanowi natomiast, że: „Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

  Nie każda zmiana umowy spółki wymaga zapłaty PCC

  13:15 11.02.2020

  ... przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce. Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy przy umowie spółki stanowi: a. przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, b. przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, podatek od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia w PCC
 • Czy wydatki na przygotowanie umowy spółki są kosztem?

  Czy wydatki na przygotowanie umowy spółki są kosztem?

  12:29 10.02.2020 PORADA

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, chcę otworzyć nową spółkę jawną z synem, zleciłem firmie zewnętrznej przygotowanie umowy spółki i wniosków do sądu gospodarczego. Za w/w usługi otrzymałem fakturę na moją aktualną firmę. Mam pytanie: Czy mogę tę ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, umowa spółki, koszty firmy
 • Umorzenie udziałów wspólnika spółki z o.o.

  Umorzenie udziałów wspólnika spółki z o.o.

  00:15 10.09.2019

  ... , lecz nie muszą skorzystać z takiej kompetencji i podjąć stosowną uchwałę. Z kolei zapisy umowy spółki o umorzeniu automatycznym wprost prowadzą do umorzenia, o ile spełniło się określone w tej umowie zdarzenie. Zgodnie z art. 199 § 4 k.s.h. umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, umorzenie udziałów wspólnika, spółka z o.o., umowa spółki
 • Spółka z o.o. - jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

  Spółka z o.o. - jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

  00:30 23.04.2019

  ... daleko idących konsekwencji, jak to ma miejsce w przypadku spółek osobowych, w których śmierć wspólnika wiąże się w wielu przypadkach nawet z rozwiązaniem spółki. Byt prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest co do zasady w takiej sytuacji zagrożony. Jednakże, jeden z jej organów – zgromadzenie wspólników – doznaje wówczas istotnego ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, śmierć współnika, umowa spółki
 • Środki finansowe z likwidacji spółki jawnej w podatku od spadku

  Środki finansowe z likwidacji spółki jawnej w podatku od spadku

  13:24 08.04.2019

  ... na warunkach określonych w umowie spółki. Ma bowiem tutaj zastosowanie art. 183 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć wspólnika, śmierć wspólnika spółki jawnej, wspólnik spółki, spółka jawna
 • Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  Czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy?

  10:54 26.04.2017 PORADA

  Witam, czy rozszerzenie działalności spółki z o.o. wymaga zmiany umowy? WIĘCEJ

  Tematy: rozszerzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, spółka z o.o., umowa spółki
 • Zadanie z rachunkowości

  Zadanie z rachunkowości

  00:07 09.11.2014 PORADA

  Byłbym bardzo wdzięczny za rozwiązanie tego zadania. Załóż spółkę: wybierz nazwę, przedmiot działalności (czym się chcemy zajmować, rodzaje działalności), formę organizacyjno-prawną. Sporządź uproszczoną umowę spółki, sporządź uproszczony bilans otwarcia. Sformułuj ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunkowość, spółka, umowa spółki, zakładanie działalności gospodarczej
 • Wspólnik udziela pożyczki swojej spółce z o.o.

  Wspólnik udziela pożyczki swojej spółce z o.o.

  13:52 20.08.2013 PORADA

  Jeden ze wspólników, będący członkiem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. chce pomóc finansowo spółce udzielając jej pożyczki. W jaki sposób może tego dokonać i w jakiej formie? W umowie spółki zapisano taką formę pomocy. Czy umowa udzielenia pożyczki może być bez ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa spółki, wspólnicy spółki, pożyczka, zarząd spółki
 • Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  14:21 12.08.2013 PORADA

  Wspólnicy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. W jakim terminie powinniśmy jako spółka z o.o. zgłosić ten fakt do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnicy spółki, umowa spółki, wpis do KRS
 • PCC w spółce cywilnej

  PCC w spółce cywilnej

  10:25 26.06.2013 PORADA

  Czy przy założeniu spółki cywilnej płaci się podatek PCC w wysokości 0,5% wniesionych wkładów? Czy w trakcie trwania spółki wspólnicy mogą wnieść określoną kwotę bez odpowiedzialności podatkowej, chodzi o to że w umowie spółka cywilna zostanie określona kwota np. po 1000 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, założenie spółki, spółka cywilna, wspólnicy spółki
 • Jak utworzyć spółkę partnerską?

  Jak utworzyć spółkę partnerską?

  13:44 28.04.2013 PORADA

  Witam, Od dwóch lat ja oraz dwaj lekarze interniści i trzej laryngolodzy prowadzimy spółkę medyczną. Jednakże teraz chcielibyśmy zaproponować czterem nowym lekarzom założenie wspólnej spółki partnerskiej. Chcielibyśmy utworzyć spółkę z istniejącej już spółki z o.o. oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka partnerska, założenie spółki, umowa spółki, wspólnicy spółki
 • Handel w sklepie monopolowym

  Handel w sklepie monopolowym

  22:16 22.01.2013 PORADA

  Mam propozycję jako wspólnik do prowadzenia sklepu monopolowego. Mój wkład to na wstępie 20000,- na towar na rozpoczęcie. Jak zawrzeć umowę jako wspólnik? Jakie muszę załatwić i czy muszę mieć założoną działalność gospodarczą? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wspólnicy spółki, spółka, umowa spółki

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: