eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › spółki prawa handlowego
 • Polski Ład: jak zgodnie z prawem nie płacić składek ZUS i daniny solidarnościowej od działalności

  Polski Ład: jak zgodnie z prawem nie płacić składek ZUS i daniny solidarnościowej od działalności

  00:03 24.01.2022

  ... jedynym komplementariuszem i stuprocentowym akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, orzekł: „…żaden przepis prawny zawarty w systemie prawa obowiązującego nie uniemożliwia powstania spółki ska w kształcie wyżej opisanym; żaden przepis prawny nie powoduje ex lege wyeliminowania z obrotu prawnego takiej spółki…” (sygn. akt I SA/Gl 1328/12 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowo-akcyjna, komandytariusz, akcjonariusz, formy działalności gospodarczej
 • Forma prowadzenia działalności gospodarczej. Czy Urząd Skarbowy może ją zakwestionować?

  Forma prowadzenia działalności gospodarczej. Czy Urząd Skarbowy może ją zakwestionować?

  10:06 22.11.2021

  ... odpowiadają za długi spółki. Osobowe spółki prawa handlowego – czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Wyróżnia je co do zasady stały skład wspólników, a także zapewnienie partycypantom ograniczonej ochrony w formie subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania. Kapitałowe spółki prawa handlowego – czyli spółka akcyjna ... WIĘCEJ

  Tematy: formy działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, formy opodatkowania
 • Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  13:15 04.09.2018

  ... osób prawnych. Dyspozycja art. 272 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.) zakłada, iż rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Proces likwidacji spółki realizują podmioty zwane likwidatorami (art. 276 k.s.h.). Nadzorując proces likwidacji wspomniane podmioty powinny zadbać o należyte ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  13:26 24.05.2018

  ... dla biznesu środowisko. W Unii lub poza nią Fundacje prywatne prawa maltańskiego, jako podlegające ustawie o organizacjach pożytku publicznego, są całkowicie ... 45 tys. zł. Między innymi dlatego prowadzenie działalności w formie spółki w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza spółki typu limited liability partnership, cieszy się dużą popularnością wśród ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  13:26 25.01.2018

  ... sytuacja przedstawia się natomiast w przypadku przekształcenia transgranicznego spółki, gdy następuje przeniesienie siedziby polskiej spółki (wpisanej do rejestru KRS) do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Przekształcenie transgraniczne spółki oznacza przekształcenie jej w spółkę prawa obcego, i choć wszystko wydawałoby się tu proste ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  12:08 07.12.2017

  ... ) pozbawienia bytu prawnego spółki prawa handlowego. Trzeba pamiętać, że proces likwidacji spółki ma ściśle sformalizowany charakter – powinien zostać podzielony na określone etapy, które co do zasady, wyprzedzają moment rozwiązania spółki. Mówimy tu oczywiście o rozwiązaniu, likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru, będącego zwieńczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Członek zarządu z wyrokiem

  Członek zarządu z wyrokiem

  15:55 02.02.2015

  ... prawa handlowego jest skazanie prawomocnym wyrokiem członka zarządu. Z mocy prawa skutkuje to wygaśnięciem mandatu, o ile skazanie nastąpiło za przestępstwa ... ciąży zakaz zasiadania w organach spółki – wynikający z KSH, natomiast KRK jest czyste, gdyż skazanie uległo już zatarciu. Co prawda przepisy karne i przepisy prawa spółek są w tym zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, członkowie zarządu, zarząd, wyrok
 • Spółka partnerska nie dla każdego przedsiębiorcy

  Spółka partnerska nie dla każdego przedsiębiorcy

  00:15 17.09.2014

  ... świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Ponadto umowa spółki wymaga tylko formy pisemnej (a nie notarialnej- poza wypadkami szczególnymi, np. wniesieniem do spółki jako wkładu nieruchomości) jak również nie ma dolnego progu jaki powinien wynosić kapitał zakładowy spółki. Dodatkową zaletą spółki jest też to, że wspólnicy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka partnerska, spółki partnerskie, spółki, spółka osobowa
 • Spółka partnerska: bez odpowiedzialności za partnera

  Spółka partnerska: bez odpowiedzialności za partnera

  00:26 13.12.2013

  ... przedmiotem działalności spółki. W odróżnieniu od innych spółek prawa handlowego, fakultatywnie partnerzy mogą utworzyć zarząd, który będzie lepiej i sprawniej niż partnerzy z osobna reprezentował spółkę i prowadził jej sprawy. Wówczas prawa i obowiązki tego zarządu określają przepisy odpowiednie dla zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki prawa handlowego, spółki, spółka jawna, spółka partnerska
 • Spółki prawa handlowego - dziedziczenie

  Spółki prawa handlowego - dziedziczenie

  13:27 16.08.2013

  ... elementem każdej tego typu spółki jest osobista odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki, a także jego prawo i obowiązek do prowadzenia jej spraw. Zasady dziedziczenia wskazane zostały w przepisach prawa handlowego. I tak w przypadku spółki jawnej przyjąć należy, iż prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej nie przechodzą na ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki prawa handlowego, spółki, spółka jawna, spółka partnerska

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: