eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › optymalizacja podatkowa
 • Przy ustalaniu daniny solidarnościowej można odliczyć stratę z lat poprzednich

  Przy ustalaniu daniny solidarnościowej można odliczyć stratę z lat poprzednich

  15:00 11.07.2023

  ... podatek miał przynosić ok. 1,15 miliarda złotych rocznie do budżetu państwa. Natomiast w 2022 r. najlepiej zarabiający wpłacili blisko 2,6 mld zł. Strata podatkowa z lat poprzednich a danina solidarnościowa Prowadzący firmę podatnik rozliczał się podatkiem liniowym. Rok 2020 „zamknął” jej działalność 150 tys. zł stratą ... WIĘCEJ

  Tematy: danina solidarnościowa, strata podatkowa, odliczenie straty podatkowej, strata z działalności gospodarczej
 • Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

  Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

  11:53 16.05.2023

  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ciągłego utrzymywania płynności finansowej w spółce. Spółki mogą dokonywać finansowania wewnętrznego poprzez wkłady pieniężne bądź finansowania zewnętrznego poprzez pożyczki, kredyty, leasingi bądź emisję obligacji. Również w ramach grupy kapitałowej podmioty powiązane mogą udzielać sobie wzajemnie ... WIĘCEJ

  Tematy: ukryte zyski, estoński CIT, źródła przychodów podatkowych, pożyczka
 • Raportowanie MDR - niepotrzebny obowiązek?

  Raportowanie MDR - niepotrzebny obowiązek?

  21:19 18.04.2023

  Raportowanie MDR dotyczy w dużej mierze transakcji, które przedsiębiorcy są zobligowani raportować w inny sposób - np. za pomocą formularzy JPK czy TRR. Organy podatkowe wiedzą więc o ich istnieniu. Czy zatem raportowanie MDR ma sens? Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2019 r. Polska jako jeden ... WIĘCEJ

  Tematy: schematy podatkowe, unikanie opodatkowania, optymalizacja podatkowa, strategia podatkowa
 • Klauzula GAAR. Jak uchronić się przed zarzutem unikania opodatkowania?

  Klauzula GAAR. Jak uchronić się przed zarzutem unikania opodatkowania?

  14:32 14.04.2023

  ... KAS sankcji klauzulowych, głównym celem działań podatnika nie musiało już być osiągnięcie korzyści podatkowej. Wystarczyło, że organ stwierdził, iż korzyść podatkowa była jednym z zamierzeń podatnika. Dodatkowo MF rozszerzyło pojęcie „czynności odpowiedniej”, a więc takiej, jaką podatnik powinien dokonać, by nie zostać „oskarżonym ... WIĘCEJ

  Tematy: unikanie opodatkowania, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, podatek dochodowy od osób prawnych, optymalizacja podatkowa
 • Czy przystąpienie do spółki cichej odbiera prawo do estońskiego CIT?

  Czy przystąpienie do spółki cichej odbiera prawo do estońskiego CIT?

  11:15 24.03.2023

  Estoński CIT to forma opodatkowania prowadzonej działalności dostępna dla przedsiębiorców od 2021 r. Pozwala ona firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cicha, estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT
 • Tajemnica adwokacka obejmuje także schematy podatkowe i raportowanie MDR

  Tajemnica adwokacka obejmuje także schematy podatkowe i raportowanie MDR

  17:41 07.02.2023

  Nałożony na adwokata obowiązek poinformowania pozostałych zaangażowanych pośredników o schemacie podatkowym nie jest konieczny i narusza prawo do poszanowania komunikacji między adwokatem a jego klientem orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 8 grudnia 2022 r., rozstrzygając spór w zakresie obowiązku raportowania MDR (sprawa C-694/20 | Orde ... WIĘCEJ

  Tematy: schematy podatkowe, unikanie opodatkowania, optymalizacja podatkowa, strategia podatkowa
 • Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  Podatek u źródła a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

  12:05 02.02.2023

  ... niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania, sytuacji, w której osiągnięta korzyść podatkowa nie ma odzwierciedlenia w poniesionym przez podmiot ryzyku gospodarczym lub jego przepływach pieniężnych, zysku przed opodatkowaniem, który jest nieznaczny w porównaniu do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podmioty powiązane, optymalizacja podatkowa, unikanie opodatkowania
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a substancja ekonomiczna spółki zagranicznej

  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a substancja ekonomiczna spółki zagranicznej

  12:21 24.01.2023

  Wdrożenie do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania unormowanej w art. 119a Ordynacji podatkowej spowodowało wzmożenie kontroli podatkowych skupiających się głównie na podatnikach powiązanych transakcyjnie z podmiotami zagranicznymi. W toku przeprowadzania kontroli naczelną kwestią okazało się prawidłowe ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki zagraniczne, zagraniczne spółki kontrolowane, spółka zagraniczna, polska spółka zagraniczna
 • Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  13:01 19.01.2023

  Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu odsetek z lokat bankowych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) może spowodować utratę prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu, jeżeli w roku podatkowym wartość odsetek przekroczy 50% uzyskiwanych przychodów. Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, zyski z lokaty, źródła przychodów podatkowych, lokaty bankowe
 • Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają

  Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają

  14:03 16.01.2023

  Przedsiębiorcy są zniechęcani do Estońskiego CIT-u - ostrzegają eksperci Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Kontrowersyjne interpretacje "ukrytych zysków" i "wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą" wydawane przez organy podatkowe są coraz częściej niekorzystne dla przedsiębiorców. Estoński CIT od roku robi się coraz bardziej ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT, podatki spółki
 • Ile wyniesie opłata podatku przy optymalizacji podatkowej (wehikuł korporacyjny)?

  Ile wyniesie opłata podatku przy optymalizacji podatkowej (wehikuł korporacyjny)?

  17:01 12.08.2016 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie opodatkowania w Polsce, jeśli jest utworzony tzw. wehikuł korporacyjny, w którego skład wchodzą dwie zagraniczne spółki typu LLC i IBC. Właścicielem spółki LLC jest spółka IBC. W obu spółkach rezydent polski posiada udziały. Wspomniany właściciel ... WIĘCEJ

  Tematy: wehikuł korporacyjny, optymalizacja podatkowa, CIT, PIT

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: