eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Spłata za dział spadku bez podatku dochodowego

  Spłata za dział spadku bez podatku dochodowego

  13:06 11.02.2021

  ... skutkowało powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, spadek, dział spadku
 • Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

  12:33 28.12.2020

  ... 1485/18, organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Zakład zagraniczny a spółka zależna

  Zakład zagraniczny a spółka zależna

  13:48 22.12.2020

  ... skarbowym i złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego celem uzyskania numeru NIP. Ponadto przedsiębiorca jest zobligowany do składania rocznej deklaracji podatkowej w podatku dochodowym zgodnie z zasadami ogólnymi. Przedsiębiorca będzie też zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający ustalenie podstawy opodatkowania oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  Fiskus potwierdza: od paliwa nie ma dodatkowego podatku

  13:50 01.12.2020

  ... 274/20, organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  Przychód pracownika paliwo w ryczałcie samochodowym

  13:44 14.10.2020

  Wykorzystywanie służbowego samochodu do celów prywatnych od kliku lat związane jest ze zryczałtowanym przychodem, jaki pracownikowi należy określić. Ustawa nie wyjaśniła wprost, jakie dodatkowe koszty objęte są tym ryczałtem, co doprowadziło do licznych sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  Koniec sporów: w ryczałcie samochodowym są wydatki na paliwo

  12:50 23.09.2020

  ... jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów
 • Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

  Unikanie podwójnego opodatkowania: dochody norweskie a siedziba pracodawcy

  12:55 27.04.2020

  ... nie miało mieć zastosowania, bowiem statek norweskiego pracodawcy nie był zarejestrowany w N.I.S.-ie, a na Wyspie Man. Fiskus chciał wyłączności na opodatkowanie dochodów Organ podatkowy, dokonując analizy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wysnuł wniosek, że wynagrodzenia pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane ... WIĘCEJ

  Tematy: system podatkowy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podwójne opodatkowanie, opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Podatek u źródła a płatność na rzecz zakładu zagranicznej firmy

  Podatek u źródła a płatność na rzecz zakładu zagranicznej firmy

  13:41 10.03.2020

  ... Rzeczypospolitej zakład. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej "pod. dochod. od os.") przez zagraniczny zakład - pod warunkiem, ... domniemanie stosowania mechanizmu płatności i zwrotu przy transakcjach powyżej 2 mln zł objętych podatkiem u źródła. Nieprecyzyjne sformułowanie ustawy prowadzi do różnego rodzaju wątpliwości. Jedną ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

  13:33 20.02.2020

  ... zakładowi, mogą być również opodatkowane w państwie położenia tego zakładu. Opodatkowanie dochodów zagranicznego zakładu będzie możliwe tylko do takiej wysokości, w ... polegającą na zwolnieniu zysków przedsiębiorstwa uzyskanych w tym państwie z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce. Inną metodą uniknięcia zapłaty podwójnego podatku jest tzw. ... WIĘCEJ

  Tematy: zakład podatkowy, prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od firmy, system podatkowy
 • Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

  Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

  05:11 25.12.2019

  ... związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodów znajduje zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 49 ww. ustawy. Przy czym, ograniczone ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, źródła przychodów, opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie dochodów

 

1 2 ... 10 ... 14

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: