eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychód spółki
 • Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  12:09 04.04.2023

  ... przychód podatkowy - stwierdził dyrektor KIS. Wyrok NSA Sprawa ostatecznie trafiła do sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 17 stycznia 2023 r., w sprawie o sygn. II FSK 1343/20 wydał wyrok w którym stwierdził, że połączenie spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka osobowa, przejęcie spółki, przychód spółki
 • Spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Podział zysków

  Spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Podział zysków

  20:41 29.06.2015 PORADA

  Witam, jestem zatrudniony na stałe (umowa o pracę) w firmie, ale chcę założyć ze znajomym spółkę cywilną. Jednocześnie zanim spółka się rozwinie nie chcę rezygnować z pracy, tylko działać jako podwykonawca w firmie, gdzie już jestem zatrudniony. I tu moje pytanie, jak to jest z ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Wypłata dywidendy pomiędzy spółkami w podatku dochodowym

  Wypłata dywidendy pomiędzy spółkami w podatku dochodowym

  12:53 03.09.2014

  ... bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (25% w przypadku spółki szwajcarskiej), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem ... nie zostało przeniesione. Spółka wypłacająca dywidendę musi ponadto posiadać oświadczenie od spółki ją otrzymującej, że nie korzysta ona ze zwolnienia z opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, przychód spółki
 • Dywidenda rzeczowa bez podatku dochodowego u spółki akcyjnej

  Dywidenda rzeczowa bez podatku dochodowego u spółki akcyjnej

  09:42 28.06.2014

  ... w drodze wypłaty z zysku nie jest zbyciem powodującym po stronie spółki (wypłacającej) przychód. Wypłata z zysku w formie rzeczowej spowoduje jedynie przesunięcie danej pozycji z aktywów na pasywa w bilansie spółki. Wypłata dywidendy w naturze nie jest dla Spółki odpłatnym zbyciem nieruchomości - uznał po drodze sądowej Dyrektor Izby Skarbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend
 • Wypłata rzeczowa dywidendy = podatek dochodowy u spółki?

  Wypłata rzeczowa dywidendy = podatek dochodowy u spółki?

  07:33 01.06.2014

  ... , w ramach realizacji zobowiązania Spółki do „wypłaty” dywidendy skutkuje po stronie przenoszącego własność dłużnika – Spółki, powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 14 ust 1 ustawy. W Spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu odpłatnego ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend
 • Podatek dochodowy: dywidenda rzeczowa opodatkowana?

  Podatek dochodowy: dywidenda rzeczowa opodatkowana?

  13:32 10.04.2013

  ... cała. Dług spółki wygasał, a wspólnik uzyskiwał spłatę w postaci interesujących go aktywów spółki. Traktując owo przeniesienie aktywów jako formę spłaty zobowiązań, spółki nie ... niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem przychód ten określa się wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Przepis ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda rzeczowa, podatki spółki, przychody podatkowe, przychód spółki
 • Dywidenda rzeczowa: podatek dochodowy u spółki

  Dywidenda rzeczowa: podatek dochodowy u spółki

  10:06 02.12.2012

  ... otrzymanie kreuje przychód podatkowy. Jednocześnie w art. 14 ust. 1 określa sposób ustalania przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy i prawa majątkowych. W przedmiotowej sprawie chodzi o skutki podatkowe zdarzenia przeniesienia prawa własności do nieruchomości, znajdującego się w aktywach Spółki, w ramach realizacji zobowiązania Spółki do „wypłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend
 • Opodatkowanie dywidendy podatkiem dochodowym

  Opodatkowanie dywidendy podatkiem dochodowym

  13:59 30.10.2012

  ... płatnika. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Zatrzymanie zysku w spółce nie powoduje ... o której mowa w pkt 2, w państwie jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spółki polskiej w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 2. Te zasady odliczeń stosuje ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend
 • Dywidenda rzeczowa = podatek dochodowy u spółki

  Dywidenda rzeczowa = podatek dochodowy u spółki

  13:06 19.07.2012

  ... jak ta, w której podatnik dokonuje odpłatnego zbycia nieruchomości, tym samym osiąga przychód do opodatkowania. Uznanie, że przeniesienie w drodze wypłaty dywidendy prawa własności ... poziomie Spółki zysk netto powstaje jako różnica zysku brutto i podatku dochodowego. Zatem, w Spółce wypłacającej dywidendę pieniężną nie powstaje przychód do ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend
 • Dywidenda rzeczowa w podatku dochodowym i VAT

  Dywidenda rzeczowa w podatku dochodowym i VAT

  13:45 02.07.2012

  ... stanowisko, że w wyniku wypłaty dywidendy rzeczowej, po stronie wypłacającej spółki nie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 ... spółki. Spółka wypłacająca dywidendę nie otrzymuje zatem od wspólnika lub akcjonariusza żadnego realnego przysporzenia majątkowego, które stanowiłoby po jej stronie przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend
 • Spółka komandytowo-akcyjna: podatek od dywidendy

  Spółka komandytowo-akcyjna: podatek od dywidendy

  13:49 23.05.2012

  ... administracyjne i stwierdził, że dopiero „(…) z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą – stosownie do art ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, przychody z dywidend

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: