eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aport
 • Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:49 27.11.2020

  Jednym z elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest zbycie części tej działalności. Można tego dokonać poprzez sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż poszczególnych jego składników. Skutki podatkowe obu transakcji są bardzo różne, dlatego należy dokładnie przeanalizować transakcje, aby dokonać prawidłowej ich ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  13:11 24.09.2020

  ... do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Powyższe oznacza, iż aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny i nie ... zorganizowana część”. Należy mieć jednak na uwadze, iż aby aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej był neutralny na gruncie podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, podatek VAT, podatek PCC, opodatkowanie PCC
 • Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  13:45 08.07.2020

  ... materialnych (budynki, maszyny) lub niematerialnych (know-how, znak handlowy, patent). Aport mogą stanowić takie prawa majątkowe, co do których nie ma problemu z określeniem ... dla spółki oraz zdolności do wejścia w skład masy upadłościowej. Skutki podatkowe w CIT Aport stanowi zatem objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny (wspólnik ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Zwrot VAT: uważaj co kupujesz - nieruchomość czy przedsiębiorstwo

  Zwrot VAT: uważaj co kupujesz - nieruchomość czy przedsiębiorstwo

  14:44 02.06.2020

  Przedsiębiorca 4,5 roku toczył spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usług. Pomimo iż przy nabyciu nieruchomości zrezygnował z możliwości skorzystania ze zwolnienia, zgłosił transakcję do opodatkowania VAT i podatek uiścił, fiskus odmówił mu prawa do późniejszego jego odliczenia. Stwierdził bowiem, że przedsiębiorca nie nabył nieruchomości, ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa
 • Jakie wkłady można wnosić w spółkach osobowych?

  Jakie wkłady można wnosić w spółkach osobowych?

  00:50 30.04.2020

  ... mają zdolności aportowych (nie nadają się do tzw. aktywowania). Jako aport wspólnicy mogą zdecydować się na wniesienie do spółki ruchomości np. pod ... wkładu strony internetowej oraz domeny internetowej (J. Bartosiak, Strona internetowa jako aport - zagadnienia praktyczne, PPH 2014, nr 4, s. 51 i n.; L. Widmański, Domena internetowa jako wkład ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki osobowe, spółka osobowa, spółki, aport
 • Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem

  Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem

  13:37 11.12.2019

  Przy sprzedaży nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej, komandytariusz może pomniejszyć uzyskany przychód ze sprzedaży o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, proporcjonalnie do posiadanych praw do udziału w zysku spółki - uznał Dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, Wartość początkowa (brutto) środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, aport
 • Aport przedsiębiorstwa

  Aport przedsiębiorstwa

  21:58 04.01.2019 PORADA

  Czy spółkę z o.o. która ma kilku udziałowców można wnieść aportem do innej spółki z o.o. lub S.A.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., aport, wniesienie aportu, udziały w spółce
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Aport wodociągu

  Aport wodociągu

  09:33 11.10.2018 PORADA

  Czy podczas przekazania przez gminę wodociągu aportem do spółki jest możliwość zwolnienia z podatku? WIĘCEJ

  Tematy: aport, gmina, wniesienie aportu, spółka
 • Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  Podatek PCC od aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

  11:44 30.08.2018

  ... … spółką kapitałową. Umowa spółki przed notariuszem W 2012 r. zawierający umowę spółki komandytowej wnieśli jednocześnie wkłady pieniężne, a będąca jednym z komandytariuszy spółka jawna – aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 12 mln zł. Umowa zawierana była przed notariuszem, który jako płatnik podatku od czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  13:18 18.12.2017

  ... jest więc także, np. otrzymanie akcji spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji ... stycznia 2017 r. nieruchomość gruntową użyczyła Pani spółce, do której planowany jest aport, w celu ubiegania się przez spółkę o pozwolenie na budowę. Wyżej wymienione ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie VAT
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

  Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej bez PIT

  13:21 10.11.2016

  Przedsiębiorca, który postanowi wnieść do spółki komandytowej posiadane przedsiębiorstwo, uzyska z tego tytułu przychód. Opodatkowaniu podlegają bowiem co do zasady wszelkie uzyskane przez podatnika korzyści majątkowe. Przychód taki będzie jednak zwolniony z podatku - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport, podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia z PIT
 • Obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportu do spółki

  Obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportu do spółki

  13:38 01.09.2016 PORADA

  Spółka cywilna małżonków wnosi do spółki w formie aportu nieruchomość, której teraz stali się właścicielami. Wcześniej używali jej w działalności jako obcy środek trwały, ponosili nakłady, odliczali VAT. Jakie obciążenia podatkowe będą mieć małżonkowie w związku z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, wniesienie aportu, aport, spółka cywilna
 • Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  Aport przedsiębiorstwa: podstawa opodatkowania PCC

  13:31 04.07.2016

  Przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość wkładów wniesionych do spółki osobowej. Przepisy nie odwołują się tutaj do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania w takim przypadku ustalać według wartości rynkowej - ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  14:35 06.10.2014 PORADA

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego. Prawo to zostało wprowadzone przez jednego z udziałowców do majątku spółki aportem w 2010 roku (nie było odliczenia VAT). W II połowie roku 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka komandytowa, majątek spółki, aport
 • Spółka z o.o., podatek a podwyższenie kapitału rezerwowego

  Spółka z o.o., podatek a podwyższenie kapitału rezerwowego

  15:21 28.08.2014 PORADA

  Witam, samodzielnie nie jestem w stanie wyszukać informacji na gnębiące mnie pytanie. Mianowicie chodzi o podwyższenie kapitału rezerwowego z wygenerowanego przez firmę zysku. Czy podwyższenie może nastąpić tylko z zysku netto? Czy samo podwyższenie również wygeneruje kolejny ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał rezerwowy, wniesienie aportu, aport, spółka z o.o.
 • Wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki z o.o.

  Wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki z o.o.

  22:15 14.07.2014 PORADA

  Dzień dobry, proszę o pomoc w następującej sprawie. Wniosłem aportem swoje przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) w całości do spółki z o.o. (nowo powołanej). Kiedy powinienem zlikwidować swoją działalność? Mam do uregulowania jeszcze kilka faktur z momentu ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., likwidacja działalności, wniesienie aportu
 • Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  12:03 15.05.2014 PORADA

  Gmina przekazuje w formie aportu nieruchomość do spółki z o.o. w zamian za udziały, w której gmina ma 100% udziałów. Nieruchomość (budynek administracyjny i biurowy i magazynowy wraz z gruntem) do tej pory był wynajmowany na podstawie umowy najmu. Jak prawidłowo udokumentować ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, aport, wniesienie aportu, spółka z o.o.
 • Sprzedaż używanego samochodu osobowego wniesionego aportem a VAT w 2014

  Sprzedaż używanego samochodu osobowego wniesionego aportem a VAT w 2014

  19:39 28.12.2013 PORADA

  Proszę o podpowiedź: firma prywatna (PKPiR) posiada samochód osobowy wniesiony przed laty aportem do środków trwałych przez właściciela firmy - osobę fizyczną (samochód wcześniej właścicicl sprowadził z zagranicy, zakupił na własne nazwisko). W związku z czym firma nie ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, podatek VAT, sprzedaż samochodu, samochód osobowy
 • Sprzedaż samochodu wniesionego aportem do spółki

  Sprzedaż samochodu wniesionego aportem do spółki

  13:28 12.06.2013 PORADA

  Witam, Planujemy sprzedać samochód będący środkiem trwałym wniesiony do spółki aportem jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa. Samochód jest całkowicie zamortyzowany podatkowo. Okres użytkowania od momentu wykupu z leasingu wynosi 6 miesięcy. W spółce samochód jest niecałe ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wniesienie aportu, środki trwałe, amortyzacja środków trwałych

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: