eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aport
 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut?

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut?

  10:48 28.10.2021

  ... , adwokat w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Jeżeli chodzi zaś o wkład niepieniężny (tzw. aport), to wspólnik przenosi prawo własności danego przedmiotu innego niż pieniądze w ... które dany środek musi spełnić, aby mógł zostać uznany za aport. Moim zdaniem w odniesieniu do kryptowalut najlepiej intepretować je analogicznie do papierów wartościowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy, kapitał zakładowy spółki, kryptowaluty
 • Wniesienie samochodu do spółki cywilnej

  Wniesienie samochodu do spółki cywilnej

  02:42 18.09.2021 PORADA

  Dzień dobry Jakie skutki podatkowe będzie miało wniesienie aportem prywatnego samochodu osobowego będącego własnością jednego wspólnika do spółki cywilnej? Jest to nowo utworzona spółka cywilna, dwóch wspólników, pierwsza działalność gospodarcza każdego z nich, spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnik spółki cywilnej, aport, wspólnicy spółki cywilnej
 • Nabycie przedsiębiorstwa uprawnia do korekty rozliczeń VAT zbywcy

  Nabycie przedsiębiorstwa uprawnia do korekty rozliczeń VAT zbywcy

  13:16 10.09.2021

  Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części są często przedmiotem sporu pomiędzy podatnikami i fiskusem. Sukcesja obowiązków w zakresie podatków nie jest problematyczna, jednak często wątpliwości budzi sukcesja praw. Jednym z obszarów dyskusji jest możliwość skorygowania rozliczeń VAT poprzednika i wystąpienia z wnioskiem o ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

  Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

  13:38 05.07.2021

  Do wprowadzenia do majątku spółki cywilnej małżonków nieruchomości należącej do majątku wspólnego tych małżonków nie jest konieczna forma aktu notarialnego. Podstawą wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie umowa spółki cywilnej, na podstawie której wspólnicy, małżonkowie wniosą ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, odpisy amortyzacyjne, wartość początkowa środków trwałych
 • Zbycie przedsiębiorstwa w podatku VAT

  Zbycie przedsiębiorstwa w podatku VAT

  13:16 21.06.2021

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tematyka ta od lat budzi szereg wątpliwości i jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Ryzyko błędnego zaklasyfikowania transakcji może generować problemy ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie aportem przedsiębiorstwa, aport przedsiębiorstwa
 • Amortyzacja nieruchomości wniesionej do spółki jawnej aportem

  Amortyzacja nieruchomości wniesionej do spółki jawnej aportem

  13:52 02.04.2021

  ... do kosztów uzyskania przychodów. (…) W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Nieruchomość była przez małżonka wspólnika wnoszącego aport używana w ramach działalności. Następnie wspólnik wnoszący aport wydzierżawiał Nieruchomość na rzecz Spółki, opodatkowując przychody z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, odpisy amortyzacyjne, wartość początkowa środków trwałych
 • Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:49 27.11.2020

  Jednym z elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest zbycie części tej działalności. Można tego dokonać poprzez sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż poszczególnych jego składników. Skutki podatkowe obu transakcji są bardzo różne, dlatego należy dokładnie przeanalizować transakcje, aby dokonać prawidłowej ich ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

  13:11 24.09.2020

  ... do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Powyższe oznacza, iż aport przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej jest neutralny i nie ... zorganizowana część”. Należy mieć jednak na uwadze, iż aby aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej był neutralny na gruncie podatku dochodowego ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, podatek VAT, podatek PCC, opodatkowanie PCC
 • Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  Aport do spółki jawnej w podatku CIT, VAT, PCC

  13:45 08.07.2020

  ... materialnych (budynki, maszyny) lub niematerialnych (know-how, znak handlowy, patent). Aport mogą stanowić takie prawa majątkowe, co do których nie ma problemu z określeniem ... dla spółki oraz zdolności do wejścia w skład masy upadłościowej. Skutki podatkowe w CIT Aport stanowi zatem objęcie udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny (wspólnik ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Zwrot VAT: uważaj co kupujesz - nieruchomość czy przedsiębiorstwo

  Zwrot VAT: uważaj co kupujesz - nieruchomość czy przedsiębiorstwo

  14:44 02.06.2020

  Przedsiębiorca 4,5 roku toczył spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usług. Pomimo iż przy nabyciu nieruchomości zrezygnował z możliwości skorzystania ze zwolnienia, zgłosił transakcję do opodatkowania VAT i podatek uiścił, fiskus odmówił mu prawa do późniejszego jego odliczenia. Stwierdził bowiem, że przedsiębiorca nie nabył nieruchomości, ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa
 • Jakie wkłady można wnosić w spółkach osobowych?

  Jakie wkłady można wnosić w spółkach osobowych?

  00:50 30.04.2020

  ... mają zdolności aportowych (nie nadają się do tzw. aktywowania). Jako aport wspólnicy mogą zdecydować się na wniesienie do spółki ruchomości np. pod ... wkładu strony internetowej oraz domeny internetowej (J. Bartosiak, Strona internetowa jako aport - zagadnienia praktyczne, PPH 2014, nr 4, s. 51 i n.; L. Widmański, Domena internetowa jako wkład ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki osobowe, spółka osobowa, spółki, aport
 • Aport przedsiębiorstwa

  Aport przedsiębiorstwa

  21:58 04.01.2019 PORADA

  Czy spółkę z o.o. która ma kilku udziałowców można wnieść aportem do innej spółki z o.o. lub S.A.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., aport, wniesienie aportu, udziały w spółce
 • Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  Rejestrowanie w KRS spółki z o.o. z wkładem wnoszonym aportem

  11:20 17.10.2018 PORADA

  Witam, jesteśmy na etapie zakładania spółki z o.o., udało nam się już zawrzeć umowę spółki notarialnie (wkład wnoszony aportem), ale teraz chcemy złożyć wniosek o wpis do KRS. Czy możemy zrobić to przez internet? Jeśli osobiście, to czy wszyscy wspólnicy muszą stawić się w ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., siedziba spółki, adres zameldowania, wpis do KRS
 • Aport wodociągu

  Aport wodociągu

  09:33 11.10.2018 PORADA

  Czy podczas przekazania przez gminę wodociągu aportem do spółki jest możliwość zwolnienia z podatku? WIĘCEJ

  Tematy: aport, gmina, wniesienie aportu, spółka
 • Obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportu do spółki

  Obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportu do spółki

  13:38 01.09.2016 PORADA

  Spółka cywilna małżonków wnosi do spółki w formie aportu nieruchomość, której teraz stali się właścicielami. Wcześniej używali jej w działalności jako obcy środek trwały, ponosili nakłady, odliczali VAT. Jakie obciążenia podatkowe będą mieć małżonkowie w związku z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, wniesienie aportu, aport, spółka cywilna
 • Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu a obowiązek podatkowy VAT

  14:35 06.10.2014 PORADA

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego. Prawo to zostało wprowadzone przez jednego z udziałowców do majątku spółki aportem w 2010 roku (nie było odliczenia VAT). W II połowie roku 2014 ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółka komandytowa, majątek spółki, aport
 • Spółka z o.o., podatek a podwyższenie kapitału rezerwowego

  Spółka z o.o., podatek a podwyższenie kapitału rezerwowego

  15:21 28.08.2014 PORADA

  Witam, samodzielnie nie jestem w stanie wyszukać informacji na gnębiące mnie pytanie. Mianowicie chodzi o podwyższenie kapitału rezerwowego z wygenerowanego przez firmę zysku. Czy podwyższenie może nastąpić tylko z zysku netto? Czy samo podwyższenie również wygeneruje kolejny ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał rezerwowy, wniesienie aportu, aport, spółka z o.o.
 • Wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki z o.o.

  Wniesienie jednoosobowej działalności aportem do spółki z o.o.

  22:15 14.07.2014 PORADA

  Dzień dobry, proszę o pomoc w następującej sprawie. Wniosłem aportem swoje przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) w całości do spółki z o.o. (nowo powołanej). Kiedy powinienem zlikwidować swoją działalność? Mam do uregulowania jeszcze kilka faktur z momentu ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., likwidacja działalności, wniesienie aportu
 • Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w aporcie nieruchomości przez gminę do spółki z o.o.?

  12:03 15.05.2014 PORADA

  Gmina przekazuje w formie aportu nieruchomość do spółki z o.o. w zamian za udziały, w której gmina ma 100% udziałów. Nieruchomość (budynek administracyjny i biurowy i magazynowy wraz z gruntem) do tej pory był wynajmowany na podstawie umowy najmu. Jak prawidłowo udokumentować ... WIĘCEJ

  Tematy: gmina, aport, wniesienie aportu, spółka z o.o.
 • Sprzedaż używanego samochodu osobowego wniesionego aportem a VAT w 2014

  Sprzedaż używanego samochodu osobowego wniesionego aportem a VAT w 2014

  19:39 28.12.2013 PORADA

  Proszę o podpowiedź: firma prywatna (PKPiR) posiada samochód osobowy wniesiony przed laty aportem do środków trwałych przez właściciela firmy - osobę fizyczną (samochód wcześniej właścicicl sprowadził z zagranicy, zakupił na własne nazwisko). W związku z czym firma nie ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, podatek VAT, sprzedaż samochodu, samochód osobowy

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: