eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › grupa kapitałowa
 • Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

  Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

  11:38 20.07.2021

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Analiza podatkowa zjawiska "kupczenia" stratami podatkowymi

  Analiza podatkowa zjawiska "kupczenia" stratami podatkowymi

  12:00 02.06.2021

  Zgodnie ze słownikiem języka polskiego słowo "kupczyć" oznacza czynić przedmiotem handlu rzeczy, które nie powinny być źródłem materialnego zysku. Ze zjawiskiem kupczenia stratami podatkowymi mamy do czynienia w sytuacji, gdy jeden podmiot osiąga bardzo wysokie zyski i w konsekwencji płaci wysokie podatki, podczas gdy dokonując pewnych transakcji, ... WIĘCEJ

  Tematy: grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT
 • Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

  Fiskus chce podatek od straty podatkowej jednej spółki w PGK

  12:35 17.05.2021

  ... nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa” (wyrok WSA w Krakowie z 29 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Kr 923/20). Podatkowa grupa kapitałowa złożona z pięciu spółek Pięć spółek akcyjnych tworzy podatkową grupę kapitałową (dalej również PGK). Jedna z nich – spółka A – jest odpowiedzialna za rozliczanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Grupa kapitałowa: wzajemne transakcje w kosztach podatkowych

  Grupa kapitałowa: wzajemne transakcje w kosztach podatkowych

  13:21 23.04.2021

  Międzynarodową grupę kapitałową tworzyło sześć spółek. Jedna z zależnych spółek ze Szwecji zapłaciła innej, z siedzibą we Francji, odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup akcji w kolejnej spółce z grupy. Chciała zaliczyć wydatki poniesione na spłatę tych odsetek do kosztów uzyskania przychodu, ale nie zgodził się na to organ podatkowy. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, CIT
 • Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika

  Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika

  13:26 12.04.2021

  ... przewidział warunki, jakie musi spełniać podatkowa grupa kapitałowa w trakcie funkcjonowania, czyli osiąganie udziału dochodów w przychodach na poziomie co najmniej 2%, brak korzystania ze zwolnień przez którykolwiek podmiot grupy oraz zawieranie transakcji na warunkach rynkowych. Podatkowa grupa kapitałowa może utracić status podatnika w sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  Restrukturyzacja spółek w podatkowej grupie kapitałowej a CIT

  13:08 11.02.2021

  ... wymóg osiągnięcia dochodów w wysokości minimum 2% w stosunku do przychodów za każdy rok podatkowy, zostaje uznana za spełnioną także, o ile podatkowa grupa kapitałowa w 2020 r. odczuła ujemne skutki gospodarcze, będące rezultatem panującej epidemii koronawirusa. Pozostając na płaszczyźnie zmian legislacyjnych wywołanych epidemią, nie sposób pominąć ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  Warunki założenia podatkowej grupy kapitałowej

  13:40 21.09.2020

  Podatkowa grupa kapitałowa (dalej "PGK") jest w pełni legalnym sposobem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych oraz obowiązków formalnych dla podmiotów wchodzących w skład takiej grupy. Uczestnictwo w ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  Podatkowa grupa kapitałowa czyli wspólny CIT i brak cen transferowych

  13:39 29.08.2019

  ... grupa kapitałowa to nie tylko korzyści, ale także duże ryzyko. W razie utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej przed upływem czasu, na jaki została zawarta, spółki wchodzące w skład grupy muszą rozliczyć się z fiskusem osobno – także wstecznie. Podatkowa grupa kapitałowa ... cele. To sprawia, że podatkowa grupa kapitałowa pozostaje opcją zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: podatkowa grupa kapitałowa, PGK, grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Umowa cash poolingu w kosztach i przychodach podatkowych

  Umowa cash poolingu w kosztach i przychodach podatkowych

  16:20 01.04.2018

  System cash poolingu wykorzystywany jest coraz częściej jako alternatywa dla kredytów bankowych. Polega on na transferze środków pomiędzy rachunkami uczestników, a rachunkiem głównym, zarządzanym przez tzw. pool leadera. Cash pooling jest to umowa zawierana najczęściej przez podmioty skoncentrowane w ramach jednej grupy kapitałowej. Celem umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: cash pooling, grupa kapitałowa, zarządzanie płynnością, umowa cash poolingu
 • Wydatki na rzecz grupy kapitałowej w kosztach uzyskania przychodów

  Wydatki na rzecz grupy kapitałowej w kosztach uzyskania przychodów

  12:14 08.07.2016

  Niejednokrotnie spółki ponoszą koszty o ogólnym charakterze, których nie można bezpośrednio im przypisać, gdyż dotyczą całej grupy, w ramach której spółki te funkcjonują. Czy podatnik ma prawo zaliczyć tego rodzaju wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w ... WIĘCEJ

  Tematy: grupa kapitałowa, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT, podatek CIT
 • Jak wycenić wyposażenie, aby wartości były możliwie niskie?

  Jak wycenić wyposażenie, aby wartości były możliwie niskie?

  14:21 22.06.2016 PORADA

  Witam, planujemy zrobić odsprzedaż między spółkową zakupionego pół roku wcześniej wyposażenia (meble i krzesła). Chciałbym wycenić każdą pozycję na 50% ale obawiam się urzędu skarbowego, generalnie obie spółki należą do jednej grupy kapitałowej więc pieniądze zostaną w ... WIĘCEJ

  Tematy: wyposażenie firmy, wycena wyposażenia, wycena mebli, spółka
 • Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  20:58 15.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. A (3 udziałowców - osoby fizyczne) chce utworzyć spółkę z o.o. B. Będzie jej jedynym udziałowcem, czyli posiadać 100% udziałów. Czy w związku z tym będzie traktowana jako spółka (matka) dominująca? Czy spółki będą jednostkami powiązanymi? Czy te ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., grupa kapitałowa, podatek dochodowy, sprawozdanie finansowe
 • Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną z gminą w bilansie?

  Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną z gminą w bilansie?

  07:36 15.05.2013 PORADA

  Dzień dobry, Mam problem odnośnie jednostek powiązanych w bilansie. Jesteśmy spółką z o.o., a gmina ma 100% udziałów w naszej spółce. Prowadzimy z nią różne transakcje i mam pytanie czy w bilansie muszę ująć należności z gminą jako od jednostek powiązanych czy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., gmina, udziały w spółce z o.o., bilans
 • Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  08:28 18.03.2013 PORADA

  Jeżeli pan "X" jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a jednocześnie jest wiceprezesem Sp. z o.o. posiadając w niej 50% udziałów, to czy firmy te należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? WIĘCEJ

  Tematy: grupa kapitałowa, spółka z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Grupa kapitałowa

  Grupa kapitałowa

  15:32 15.03.2013 PORADA

  Jeżeli pan "X" jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a jednocześnie jest wiceprezesem Sp. z o.o. posiadając w niej 50% udziałów, to czy firmy te należą do tej samej grupy kapitałowej? WIĘCEJ

  Tematy: grupa kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o., udziały w spółce z o.o.

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: