eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czynności opodatkowane VAT
 • Pojęcie działalności gospodarczej w VAT

  Pojęcie działalności gospodarczej w VAT

  13:13 19.01.2021

  ... traktowana jako opodatkowana VAT. Z kolei sądy administracyjne w większości stoją na stanowisku, że z uwagi na incydentalny charakter takiej transakcji może ona być poza regulacjami ustawy o VAT. Problematyka ta pokazuje, że jeżeli podmiot jest już podatnikiem VAT, powinien dokładnie analizować podejmowane przez siebie czynności, także jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, podatnik VAT, obowiązek podatkowy VAT, działalność gospodarcza
 • Dzierżawa nieruchomości: podatek od nieruchomości z podatkiem VAT?

  Dzierżawa nieruchomości: podatek od nieruchomości z podatkiem VAT?

  12:49 13.01.2021

  ... , że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Zatem, aby uznać dane świadczenie ... w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, stawki VAT, refakturowanie, VAT należny
 • Biała lista VAT: klauzule umowne sprzeczne z prawem

  Biała lista VAT: klauzule umowne sprzeczne z prawem

  13:11 14.12.2020

  ... umówionym. Reasumując, wszelkie postanowienia umowne, które przewidują możliwość wstrzymania się z płatnością faktury w przypadku braku rachunku wierzyciela na „białej liście podatników VAT” powinny respektować maksymalny termin płatności, wynoszący co do zasady 60 dni i nie powinny umożliwiać przekroczenia tego terminu. Klauzule takie – jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenia podatku VAT, podatek VAT
 • Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż części firmy w VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:49 27.11.2020

  ... mógł odliczyć VAT naliczony. W efekcie w niektórych przypadkach opodatkowanie transakcji VAT będzie korzystniejsze dla stron. PCC W związku z brakiem opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatkiem od towarów i usług nasuwa się pytanie, czy taka transakcja będzie podlegała przepisom o podatku od czynności cywilno-prawnych. Co ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC, zmiana umowy spółki a PCC, aport
 • Pozwolenie na budowę wyklucza wyłączenie z VAT sprzedaży nieruchomości

  Pozwolenie na budowę wyklucza wyłączenie z VAT sprzedaży nieruchomości

  12:20 20.11.2020

  ... została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT. W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, pierwsze zasiedlenie w VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu bez podatku VAT?

  Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu bez podatku VAT?

  13:38 19.11.2020

  ... określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. ... czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód osobowy w podatkach, opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

  Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

  10:01 12.10.2020

  ... VAT, obniżając podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług o 740 tys. zł oraz obniżając kwotę VAT należnego o 170 tys. 200 zł jako wynik zwrotu zaliczki pobranej tytułem przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości. Sąd orzekł, że w niniejszej sprawie należy rozgraniczyć skutki czynności ... 106j ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, wystawiła fakturę korygującą ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, faktura, faktura VAT, rozliczenie VAT
 • Umowa dzierżawy nieruchomości jako dostawa towaru w podatku VAT?

  Umowa dzierżawy nieruchomości jako dostawa towaru w podatku VAT?

  14:10 06.10.2020

  ... , mieć możność przetwarzania go, zużycia, a nawet zniszczenia, a także dokonywać w stosunku do niego czynności prawnych”. Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy, przez umowy dzierżawy ... usług. Należy jednak wskazać, że ustawodawca dla niektórych czynności przewidział zwolnienie od podatku VAT. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienie z VAT, czynności opodatkowane VAT, sprzedaż zwolniona z VAT
 • Usługi telekomunikacyjne: odszkodowanie za zerwanie umowy z podatkiem VAT

  Usługi telekomunikacyjne: odszkodowanie za zerwanie umowy z podatkiem VAT

  13:33 25.09.2020

  ... ulg w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy jest czynnością znajdującą się poza VAT (por. interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2019 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.547.2019.1.AZ). W ocenie TSUE takie roszczenia o zwrot ulgi powinny być opodatkowane VAT. Dlatego podatnicy, którzy zawierają umowy przewidujące, że w razie ich ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, odszkodowanie, podatek VAT
 • Sprzedaż bonusowa w podatku VAT

  Sprzedaż bonusowa w podatku VAT

  13:16 14.09.2020

  ... w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy, zostaną spełnione, gdyż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nabywane towary bonusowe – jak wynika z opisu sprawy – są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić ... WIĘCEJ

  Tematy: wydatki na reklamę, wartość rynkowa, opodatkowanie VAT, VAT należny
 • VAT a kody PKD

  VAT a kody PKD

  15:10 17.11.2012 PORADA

  Witam, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, pod która mam rożne kody PKD (jedne związane z eventami, drugie z produkcja filmą, a trzecie ze szkoleniami, ale nie mam uprawnień szkoły). Jeden z kodów to 85.59.Z (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT, faktura VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

  Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

  10:38 02.07.2012 PORADA

  czy sprzedając nieruchomość działka 0,17 ha i budynek magazynowy 280,00 m2 nabytego w 1986 roku trzeba zapłacic podatek vat. jesteśmy spółką wodną, nie prowadzimy działalności gospodarczej. WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, czynności opodatkowane VAT, spółka wodna, zwolnienie z VAT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 27

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: