eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czynności opodatkowane VAT
 • Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  Zbycie udziałów w spółce z o.o. - wynagrodzenie wspólnika a podatek VAT

  13:29 27.06.2022

  ... o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego, przedmiotowe czynności nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy, zatem nie ... w postaci środków pieniężnych spółka z o.o. nie jest zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Natomiast, będzie zobowiązana do opodatkowania przedmiotowej transakcji, dopiero w ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały w spółce z o.o., umorzenie udziałów, zbycie udziałów, udziały w spółce
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w podatku VAT

  Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w podatku VAT

  12:24 26.01.2022

  ... wcześniej opodatkowane podatkiem VAT. Konsekwencją podjętego przez TSUE rozstrzygnięcia jest natomiast konieczność zmiany sposobu traktowania na gruncie VAT czynności przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych we własność, ustanowionego przed 1 maja 2004 r. (czyli uznania ich za odrębną dostawę towarów), które to czynności nie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, zwolnienia z podatku od towarów i usług, użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego
 • Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

  Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

  12:14 27.12.2021

  ... adekwatna w jego przypadku. Prewspółczynnik a czynności na cele osobiste W przypadku nabycia dóbr inwestycyjnych, które będą służyły działalności opodatkowanej, podatnik co do zasady będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Jednak każde wykorzystanie na cele prywatne powinno być opodatkowane VAT. Z kolei w przypadku nabycia lub ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dla podmiotów zwolnionych z VAT

  Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa dla podmiotów zwolnionych z VAT

  12:59 20.12.2021

  ... działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. Przez procedurę unijną - rozumie się rozliczenie VAT należnego z tytułu czynności określonych w pkt 2 lit. a-c państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (art. 130a pkt 3 ustawy). Podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: limit sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż wysyłkowa, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
 • Najem nieruchomości: w obrocie VAT również opłaty administracyjne

  Najem nieruchomości: w obrocie VAT również opłaty administracyjne

  12:13 17.12.2021

  ... do dzielenia tej czynności z punktu widzenia obowiązku w podatku od towarów i usług na kilka czynności z tego powodu, że mogą być one przedmiotem odrębnych stosunków zobowiązaniowych na gruncie prawa prywatnego. W świetle powyższego, uwzględniając treść wskazanej wyżej regulacji art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że ... WIĘCEJ

  Tematy: wynajem, podatek VAT, zwolnienie z VAT, podatek od najmu
 • Zasady powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

  Zasady powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

  11:13 03.12.2021

  ... odbioru prac jest często finalnym potwierdzeniem przez nabywcę, iż żadne dodatkowe czynności nie będą musiały zostać już wykonane. Bony jednego przeznaczenia Stosunkowo „świeżą” kategorią są bony jednego przeznaczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy VAT, powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT w budownictwie, VAT należny
 • Czy VAT od usług cateringowych podlega odliczeniu?

  Czy VAT od usług cateringowych podlega odliczeniu?

  12:20 25.11.2021

  ... VAT wykazanego na otrzymanej w związku z zakupem fakturze. Na początek przypomnijmy, że przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi cateringowe, catering, VAT naliczony, odliczenie VAT
 • Dobrowolna opłata za toaletę bez podatku VAT

  Dobrowolna opłata za toaletę bez podatku VAT

  12:13 18.11.2021

  ... względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3. świadczenie ... 8 ust. 1 ustawy wynika, że przesłanką uznania danego zdarzenia za opodatkowane VAT świadczenie usługi za wynagrodzeniem jest istnienie stosunku prawnego pomiędzy świadczącym ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, podatek VAT, czynności opodatkowane VAT, świadczenie usług
 • Polski Ład: donosy od fiskusa o znikających podatnikach

  Polski Ład: donosy od fiskusa o znikających podatnikach

  11:57 25.10.2021

  ... KAS, wskutek czego nie podejmie odpowiednich czynności, nie będzie mógł się zasłaniać niewiedzą, jeżeli chodzi o kwestie dochowania należytej staranności w VAT. Definicja znikającego podatnika Polski Ład przewiduje definicję znikającego podatnika, czyli podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, który z zamiarem oszustwa nabywa towary ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Szczególna należyta staranność przy dokumentowaniu usług niematerialnych

  Szczególna należyta staranność przy dokumentowaniu usług niematerialnych

  11:56 25.10.2021

  ... , która wymagała rozstrzygnięcia przez NSA, dotyczyła zakupu przez podatnika i odliczenia VAT z faktury dotyczącej zakupu usług mailigu, reklamy Google, pozycjonowania ... ust. 3a ustawy o VAT podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych, ponieważ faktury stwierdzają czynności, które nie zostały ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie VAT, VAT naliczony, zwrot VAT, czynności opodatkowane VAT
 • Sprzedaż zdjęć drogą mailową a VAT

  Sprzedaż zdjęć drogą mailową a VAT

  11:49 09.03.2021 PORADA

  Witam Czytałem, że sprzedaż zdjęć jest zakwalifikowana jako usługi elektroniczne. Mimo to znalazłem także warunki UE, które definiują usługę elektroniczną i o ile się nie mylę muszą być spełnione łącznie aby ją w ten sposób zakwalifikować. "jest zasadniczo ... WIĘCEJ

  Tematy: zdjęcia, sprzedaż zdjęć, podatek VAT, zwolnienie z VAT
 • VAT a kody PKD

  VAT a kody PKD

  15:10 17.11.2012 PORADA

  Witam, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, pod która mam rożne kody PKD (jedne związane z eventami, drugie z produkcja filmą, a trzecie ze szkoleniami, ale nie mam uprawnień szkoły). Jeden z kodów to 85.59.Z (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT, faktura VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

  Sprzedaż nieruchomości a podatek VAT

  10:38 02.07.2012 PORADA

  czy sprzedając nieruchomość działka 0,17 ha i budynek magazynowy 280,00 m2 nabytego w 1986 roku trzeba zapłacic podatek vat. jesteśmy spółką wodną, nie prowadzimy działalności gospodarczej. WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, czynności opodatkowane VAT, spółka wodna, zwolnienie z VAT

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 30

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: