eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kapitał zakładowy
 • Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  12:09 04.04.2023

  ... Z kolei kwestię przychodów przekraczających kapitał zakładowy i przekazywanych na kapitał zapasowy reguluje drugi wskazany przepis, który wyłącza z pojęcia przychodów wszelkie kwoty i wartości stanowiące nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy. Komentarz Wykładnia przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka osobowa, przejęcie spółki, przychód spółki
 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut?

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przy użyciu kryptowalut?

  10:48 28.10.2021

  ... tej nie uwzględniono jakiejkolwiek kryptowaluty, w tym BTC. Tym samym, aby móc pokryć kapitał zakładowy spółki wkładem pieniężnym w postaci BTC należy na podstawie art. 30 ust. 3 ... możliwe jest to, aby za pomocą innych kryptowalut niż BTC, pokryć kapitał zakładowy spółki aportem, ponieważ istnieją konkretne warunki, które dany środek musi spełnić, ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy, kapitał zakładowy spółki, kryptowaluty
 • Cienka kapitalizacja: wyższe koszty finansowania dłużnego

  Cienka kapitalizacja: wyższe koszty finansowania dłużnego

  06:47 26.08.2019

  Z dniem 1 stycznia 2018 r. znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. Nowelizacja przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym była skutkiem wdrożenia do porządku unijnego dyrektywy mającej na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego ( ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • Gwarancje i poręczenia czyli nowa cienka kapitalizacja

  Gwarancje i poręczenia czyli nowa cienka kapitalizacja

  08:59 30.07.2019

  Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

  CIT. Skutki konwersji wierzytelności na udziały w podatku dochodowym

  13:15 04.06.2019

  ... wierzytelności jako wkładu. Skutki po stronie spółki, w której podwyższany jest kapitał zakładowy Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym ... wierzyciela obejmującego udziały Analizę skutków jakie konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy wywołuje po stronie wierzyciela obejmującego udziały należy rozpocząć od ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

  Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

  12:35 30.05.2019

  ... się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące: „(…) W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji w której Spółka podwyższy kapitał zakładowy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki nie będzie pełniła roli płatnika w związku z uzyskaniem z tego tytułu przychodu przez jej wspólnika ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego
 • Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  13:32 18.12.2017

  ... z 6.11.2015 r. znak: ITPB3/4510-436/15/MKo). Wydatki poniesione na usługi doradcze mogą stanowić koszty uzyskania przychodów również w sytuacji, gdy pozyskany od inwestora kapitał zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Taką tezę podzielił NSA w wyroku z 13.02.2015 r., (sygn. akt II FSK 3210/12 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, CIT
 • Podwyższenie kapitału spółki nie chroni przed cienką kapitalizacją?

  Podwyższenie kapitału spółki nie chroni przed cienką kapitalizacją?

  11:59 13.10.2017

  ... wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna), • udziały (akcje) własne (wielkość ujemna), • kapitał (fundusz) zapasowy, • kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, • pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, • zysk (strata) z lat ubiegłych, • zysk (strata) netto, • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Kapitał zakładowy ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

  Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

  13:21 07.08.2017

  Zmian w umowie pożyczki udzielonej firmie przed 1 stycznia 2015 r. przez podmiot powiązany, w zakresie daty jej spłaty, nie należy traktować jak zawarcia nowej umowy pożyczki i ponownego przekazania kwoty pożyczki. W efekcie na potrzeby cienkiej kapitalizacji przy rozliczaniu odsetek od tej pożyczki w kosztach należy uwzględniać regulacje prawne ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  12:33 22.11.2016

  ... lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, c. przy dopłatach – kwota dopłat, d. przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki, e. przy oddaniu spółce rzeczy lub praw ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Kapitał własny a spółka akcyjna

  Kapitał własny a spółka akcyjna

  20:30 24.10.2014 PORADA

  Założenie: w spółce akcyjnej „Gamma” wystąpiły następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy 750 000, - kapitał zapasowy 130 000, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 4 000, - akcje własne 10 000, - kapitał rezerwowy 37 000, - należne ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie konta, wkład własny, spółka akcyjna, kapitał zakładowy
 • Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a PIT

  Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a PIT

  22:53 09.06.2014 PORADA

  Witam, chciałbym uzyskać opinię podatkową w następującej kwestii: w 2007 roku utworzyliśmy ze wspólnikiem spółkę z o.o. z kapitałem 50 000 zł, który został wpłacony gotówką do spółki. Każdy ze wspólników objął udziały o wartości 25 000 zł. W 2008 roku został ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, spółka z o.o., kapitał spółki
 • Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  14:21 12.08.2013 PORADA

  Wspólnicy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. W jakim terminie powinniśmy jako spółka z o.o. zgłosić ten fakt do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnicy spółki, umowa spółki, wpis do KRS

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: