eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dywidenda
 • Status rzeczywistego właściciela nie jest warunkiem do zwolnienia wypłaty dywidendy z opodatkowania

  Status rzeczywistego właściciela nie jest warunkiem do zwolnienia wypłaty dywidendy z opodatkowania

  12:45 24.11.2022

  ... własności. Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o CIT, jeśli dywidenda nie przekracza 2 mln zł, warunkiem zwolnienia z opodatkowania jest udokumentowanie swojej siedziby dla celów podatkowych przez zagraniczną spółkę uzyskującą dywidendę. Dywidenda na rzecz zagranicznej spółki Polska spółka (zwana dalej również: przedsiębiorcą) wypłacając ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidendy, podatek od dywidendy, opodatkowanie dywidendy
 • Wypłata dywidendy a podatek. Na czym polega koncepcja look through approach?

  Wypłata dywidendy a podatek. Na czym polega koncepcja look through approach?

  11:28 07.11.2022

  W międzynarodowych grupach kapitałowych tematem wymagającym analizy podatkowej jest wypłata dywidendy. Kwestia może być problematyczna szczególnie w przypadkach, gdy spółka matka jest spółką specjalnego przeznaczenia, która stworzona została jedynie na potrzeby organizacyjne i nie przemawia za nią żadna materia biznesowa. Od 2019 r. przepisy w ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidendy, podatek od dywidendy, opodatkowanie dywidendy
 • Zaliczki na PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

  Zaliczki na PIT od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

  12:10 29.07.2022

  Czy po zmianach Polskiego Ładu spółka komandytowa musi pobierać w trakcie roku obrotowego zaliczki na PIT przy wypłacie komplementariuszowi zaliczek na poczet jego udziału w zyskach, jeśli nie jest jeszcze znana kwota zobowiązania podatkowego spółki? Sądy twierdzą, że nie. Skarbówka rozumie przepisy inaczej. Spółka komandytowa i wypłata zaliczek ... WIĘCEJ

  Tematy: komplementariusz, wspólnik spółki komandytowej, zaliczka na poczet dywidendy, podatek od dywidendy
 • Dywidenda krajowa bez podatku u źródła - kiedy?

  Dywidenda krajowa bez podatku u źródła - kiedy?

  00:03 18.07.2022

  Brak spełnienia określnych w ustawie warunków może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych przy wypłacie dywidendy. Jednak niejasność przepisów w tym zakresie skutkuje licznymi wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, co ma dodatkowo zabezpieczyć pozycję podatkową przedsiębiorców. Przykładem takiego postępowania, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidendy, podatek od dywidendy, opodatkowanie dywidendy
 • Prawo do dywidendy - kiedy i dla kogo?

  Prawo do dywidendy - kiedy i dla kogo?

  11:25 23.05.2022

  ... w spółce akcyjnej są stosowane odpowiednio do spółki komandytowo-akcyjnej. Nie ma więc jednoznacznego wskazania, czy dywidenda dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych (spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową). Czym jest dywidenda? To wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, który został wniesiony do spółki. Wspólnicy wnoszą kapitał zwykle ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, prawo do dywidendy, dywidendy, wypłata dywidendy
 • Jakie pola w PIT-36 przy rozliczaniu zagranicznej dywidendy?

  Jakie pola w PIT-36 przy rozliczaniu zagranicznej dywidendy?

  16:11 25.04.2020 PORADA

  Witam, otrzymałem dywidendę z Francji w wysokości 77 EUR (327,88zł), którą chcę wykazać w PIT-36. Wiem, że od podatku w Polsce mogę odliczyć, to co pobrano we Francji. Czy możecie podać wszystkie pola, które muszę wypełnić na tym formularzu oraz gdzie wpisać poniższe ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, Francja, jak rozliczyć PIT, rozliczenia podatkowe
 • Jak rozliczać podatek od dywidend od spółek z USA?

  Jak rozliczać podatek od dywidend od spółek z USA?

  15:28 11.10.2019 PORADA

  Mam zamiar zainwestować w spółkę z USA, która regularnie miesięcznie wypłaca dywidendy. Jak należy wyliczyć i zapłacić podatek od takiego przychodu? - Ile procent? - Zaliczki miesięczne czy tylko roczny PIT? - Kurs przeliczenia waluty z dnia roboczego poprzedzającego dzień przyznania ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka zagraniczna, USA, dywidenda, giełda
 • Jakie dochody banku nie podlegają ustawie o VAT?

  Jakie dochody banku nie podlegają ustawie o VAT?

  11:49 16.09.2019 PORADA

  Witam, jakie dochody uzyskiwane przez bank nie podlegają ustawie o VAT? Muszę wypełnić deklaracje VAT-7, gdzie podaję wysokość dochodów zwolnionych z podatku. Żeby to zrobić, koryguję kwotę całego dochodu o różne kwoty, np. korekty odsetek, przychody z tytułu dywidend itp ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT-7, ustawa o VAT, bank, podatek VAT
 • Wypłaty dywidend z wyższym podatkiem u źródła

  Wypłaty dywidend z wyższym podatkiem u źródła

  13:56 21.05.2019

  Wypłaty dywidend przez polskie spółki na rzecz zagranicznych udziałowców często stwarzają pewne problemy. Wynika to z budzących wątpliwości regulacji dotyczących podatku u źródła. Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w przepisach dotyczących tego mechanizmu, a wraz z nimi kolejne problemy dla podatników. Dotkną one przede wszystkim tych ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend
 • Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  13:25 24.05.2018

  ... przeliczenia przyjęto średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy. Dywidenda została wypłacona ze środków zgromadzonych na rachunku walutowym EURO. Zadano ... z art. 191 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym, stwierdzić należy, że dywidenda nie jest kosztem podatkowym, a w konsekwencji różnice kursowe powstałe w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend
 • Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

  Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

  13:30 04.04.2018

  Wielostronna konwencja podatkowa MLI oraz zmiany ustaw podatkowych miały w znaczący sposób wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców będących udziałowcami lub właścicielami zagranicznych spółek. Jednak mimo prób wprowadzenia nowych obostrzeń ulokowanie majątku i obrót nim w obcych jurysdykcjach nadal są bardzo opłacalne. Wciąż jednym z ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, dywidendy ze spółek
 • Rozliczenie dywidendy

  Rozliczenie dywidendy

  11:28 16.03.2018 PORADA

  Jak rozliczyć dywidendę w postaci akcji (od firmy zagranicznej), które zostały sprzedane? Jakie dokumenty powinienem złożyć do urzędu skarbowego? WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, akcje, sprzedaż akcji, rozliczenia podatkowe
 • Jakie PIT-y wypełnić?

  Jakie PIT-y wypełnić?

  12:45 13.03.2018 PORADA

  Syn w pracy otrzymał oprócz wynagrodzenia dywidendę w postaci akcji, które sprzedał. Co teraz powinien zrobić? Jakie PIT-y powinien złożyć przy rozliczeniu podatkowym za 2017 rok? WIĘCEJ

  Tematy: akcje, sprzedaż akcji, dywidenda, formularze podatkowe
 • Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

  Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

  13:34 02.10.2017

  Spółka zaciągnęła kredyt bankowy na działalność bieżącą oraz w celu wypłaty dywidendy wspólnikom. W związku z tym ma wątpliwości czy odsetki od tego kredytu w całości stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata dywidendy, raty dywidendy, kredyt bankowy, koszty kredytu
 • Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

  Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

  13:33 21.06.2017

  ... . 2 ust. 2 updop, do których w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, to w konsekwencji dochody, z których wypłacona jest/będzie dywidenda nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. (...)” Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów WIĘCEJ

  Tematy: wypłata dywidendy, dywidendy, dywidenda, dywidendy ze spółek
 • Zadnie - wariant kalkulacyjny i porównawczy

  Zadnie - wariant kalkulacyjny i porównawczy

  17:30 05.12.2015 PORADA

  Firma: - koszty w układzie rodzajowym - amortacja - 10000 zł - zużycie materiałów - 50000 zł - usługi obce - 40000 zł - wynagrodzenia - 70000 zł - podatki i opłaty - 4000 zł - pozostałe koszty rodzajowe - 26000 zł Koszty w układzie funkcjonalnym - Koszty produkcji - 120000 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, wariant kalkulacyjny i porównawczy, akcje, sprzedaż towaru
 • Niedopłata na PIT-36

  Niedopłata na PIT-36

  23:17 23.04.2015 PORADA

  Witam, rozliczam PIT rodzicom i w tym roku wyszła niedopłata w wysokości 130 zł. Zastanawiam się skąd ta kwota? Mama (podatnik) Przychód: 72242,42 Koszty: 1335,00 Dochód: 70907,42 Zaliczka: 6306  Społeczne: 8537,14 Zdrowotne: 4239,76 Tata (małżonek) Przychód: 39584,00 Koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: niedopłata podatku, rozliczenia podatkowe, dywidenda, ryczałt ewidencjonowany

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: