eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatki spółki
 • Skutki podatkowe fuzji spółek ze 100% udziałem zagranicznego wspólnika

  Skutki podatkowe fuzji spółek ze 100% udziałem zagranicznego wspólnika

  20:35 31.10.2023

  ... w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tzw. połączenie przez przejęcie) - spółka przejmująca uzyska cały majątek spółki przejmowanej w zamian za udziały, które otrzymają wspólnicy przejętej spółki. Przedmiotem przejęcia będzie również ogół praw i obowiązków (sukcesja generalna, o której mowa z art. 16h ust. 3 ustawy o CIT ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie spółki, fuzje i przejęcia, przejęcie firmy, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Warunki zwolnienia z podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do pośrednika

  Warunki zwolnienia z podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do pośrednika

  13:37 10.10.2023

  ... , bowiem w okolicznościach sprawy zasada „look-through approach” nie znajduje zastosowania. Niemiecka spółka będąca rzeczywistym odbiorcą dywidendy nie jest bowiem bezpośrednim udziałowcem spółki wypłacającej dywidendę. Nie został więc spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT posiadania przez beneficjenta dywidendy co najmniej ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidendy, podatek od dywidendy, opodatkowanie dywidendy
 • Międzynarodowe holdingi spółek będą pozbawiane zwolnienia z CIT

  Międzynarodowe holdingi spółek będą pozbawiane zwolnienia z CIT

  16:07 05.10.2023

  ... , że jest zwolniona z obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych przy wypłacie dywidendy i odsetek na rzecz cypryjskiej spółki holdingowej. Jedynym udziałowcem spółki na Cyprze jest spółka z siedzibą na Wysypie Guernsey. Dzięki konstrukcjom odpowiednich umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, cypryjska spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidendy, podatek od dywidendy, opodatkowanie dywidendy
 • Spółki muszą złożyć formularz CIT-8 do 30 czerwca. Kto może zapłacić niższy CIT?

  Spółki muszą złożyć formularz CIT-8 do 30 czerwca. Kto może zapłacić niższy CIT?

  13:44 23.06.2023

  ... się wszystkie przychody, ale już w formie netto. Dla nowych spółek, czyli powstałych w 2022 roku, nie ustala się limitu z 2021 roku. Spółki takie mogą automatycznie skorzystać z niższej stawki CIT. Jednak ważne jest pilnowanie bieżących przychodów i ewentualnego ich przekroczenia. Wyrównanie podatku przy wyższych ... WIĘCEJ

  Tematy: CIT, stawka podatku CIT, CIT-8, podatek CIT
 • Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

  Ukryte zyski - ryzyko w estońskim CIT związane z udzieleniem pożyczki podmiotowi powiązanemu

  11:53 16.05.2023

  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ciągłego utrzymywania płynności finansowej w spółce. Spółki mogą dokonywać finansowania wewnętrznego poprzez wkłady pieniężne bądź finansowania zewnętrznego poprzez pożyczki, kredyty, leasingi bądź emisję obligacji. Również w ramach grupy ... WIĘCEJ

  Tematy: ukryte zyski, estoński CIT, źródła przychodów podatkowych, pożyczka
 • Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

  12:09 04.04.2023

  ... połączenie spółki A ze spółkami B i C. Sprawa wynikała z postępowania interpretacyjnego dotyczącego połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką jawną. Połączenie miało nastąpić przez przejęcie spółki jawnej, w trybie uproszczonym, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółka osobowa, przejęcie spółki, przychód spółki
 • Czy przystąpienie do spółki cichej odbiera prawo do estońskiego CIT?

  Czy przystąpienie do spółki cichej odbiera prawo do estońskiego CIT?

  11:15 24.03.2023

  ... z art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z takiej formy opodatkowania mogą korzystać: spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, których udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. W pkt 5 tego artykułu zawarto wyłączenie, że ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cicha, estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT
 • Rozliczenie CIT za 2022 rok - na co uważać, jakie zmiany?

  Rozliczenie CIT za 2022 rok - na co uważać, jakie zmiany?

  14:35 19.01.2023

  Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022 będzie bardziej skomplikowane. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę zarówno na korzystne zmiany, na których mogą zyskać, jak i na nowe obowiązki. O czym warto pamiętać w rozliczeniu za 2022 rok? Uchylenie 15e Polski Ład wprowadził uchylenie bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, podatki spółki, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT
 • Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  Przychody z odsetek od lokat bankowych, a prawo do stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

  13:01 19.01.2023

  Czy uzyskiwanie przychodów z tytułu odsetek z lokat bankowych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) może spowodować utratę prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu, jeżeli w roku podatkowym wartość odsetek przekroczy 50% uzyskiwanych przychodów. Takie wątpliwości powziął wnioskodawca w interpretacji indywidualnej ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, zyski z lokaty, źródła przychodów podatkowych, lokaty bankowe
 • Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają

  Estoński CIT - MF namawia a kontrowersyjne interpretacje podatkowe zniechęcają

  14:03 16.01.2023

  ... podatkowego, która wyjaśniłaby sposób rozumienia definicji „ukrytych zysków”, które odnoszą się do wszelkich świadczeń mających związek z prawem do udziału w zysku spółki. Definicja ta zawiera bowiem otwarty katalog przykładowych „ukrytych zysków” co na przykładzie wydawanych interpretacji prowadzi do dowolnej interpretacji analizowanych stanów ... WIĘCEJ

  Tematy: estoński CIT, podatek CIT, stawka podatku CIT, podatki spółki

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: