eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prokurent
 • Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

  Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

  00:22 17.04.2015

  W praktyce często stosowane rozwiązanie, w teorii równie często budzące wątpliwości i zastrzeżenia. Mowa o dopuszczalności ustanawiania prokury łącznej z członkiem zarządu spółki, a po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) - właściwie o niedopuszczalności takiego rozwiązania. To, że ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokura, prokura łączna, członek zarządu
 • KRS: reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z członkiem zarządu niedopuszczalna

  KRS: reprezentacja spółki przez prokurenta łącznie z członkiem zarządu niedopuszczalna

  00:30 25.02.2015

  ... przeciwnie zwiększały elastyczność i komfort przedsiębiorców. Problem dotyczy (lub dotyczyć może) spółek, w których stosuje się jedno z tych rozwiązań: prokurent może działać wyłącznie z członkiem zarządu, prokurent może działać z członkiem zarządu lub z innym prokurentem. Żeby tematu nie czynić bardziej zawiłym niż jest, skupię się jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, członek zarządu
 • Prokurent zamiast zarządu?

  Prokurent zamiast zarządu?

  12:32 16.07.2014

  ... bowiem zarzadzanie firmą, a jej reprezentowanie. Taka sytuacja nie jest też bezpieczna dla prokurenta. Ponieważ brakuje w spółce bieżącego zarzadzania jej działalnością, prokurent naraża się na odpowiedzialność wobec spółki. Dokonywane przez niego czynności nie wynikają bowiem z decyzji uprawnionego organu. Nie jest natomiast możliwe ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, ustanowienie prokurenta, uprawnienia prokurenta, udzielenie pełnomocnictwa
 • Reprezentacja spółki: na co zwrócić uwagę?

  Reprezentacja spółki: na co zwrócić uwagę?

  08:10 27.03.2014

  ... działają w imieniu i ze skutkami dla spółek, które reprezentują. Mają oni bardzo szerokie uprawnienia w zakresie reprezentacji. Jednakże zarząd może zdecydować, że prokurent nie będzie mógł samodzielnie reprezentować spółki poprzez ustanowienie prokury łącznej. W takim przypadku dokument powinni podpisać ustanowieni prokurenci łącznie, lub razem ... WIĘCEJ

  Tematy: reprezentacja spółki, pełnomocnictwo, prokura, prokurent
 • Ograniczona reprezentacja spółki z o.o. przez prokurenta?

  Ograniczona reprezentacja spółki z o.o. przez prokurenta?

  00:50 17.01.2014

  ... naruszenie stosunku wewnętrznego nie będzie miało jednak wpływu na ważność czynności prawnej, przy której spółkę reprezentował prokurent a będzie rodziło konsekwencje jedynie w relacji spółka – prokurent. Jak ograniczyć umocowanie prokurenta? Osobną sprawą jest natomiast możliwość ograniczenia reprezentacji przez prokurenta za pomocą odpowiedniego ... WIĘCEJ

  Tematy: reprezentacja spółki, prokurent, spółka z o.o., udzielenie pełnomocnictwa
 • Czy prokurent może działać samodzielnie?

  Czy prokurent może działać samodzielnie?

  00:06 14.04.2013

  ... również podzielić pogląd, że każdy prokurent, nawet niesamoistny jest uprawniony do samodzielnego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Prokurent a członkowie zarządu Sposób reprezentacji wieloosobowego zarządu polegający na obowiązku współdziałania członka zarządu z prokurentem nie musi oznaczać, iż prokurent taki nie może działać samoistnie ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, prokura
 • Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

  Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

  00:25 03.11.2012

  ... nie przyznaje także prawa do złożenia jakiegokolwiek środka zaskarżenia w odniesieniu do aktu odwołania prokurenta; prawa tego nie ma w szczególności sam prokurent, jak i którykolwiek z pozostałych członków zarządu. Nie ma wreszcie możliwości jakiegokolwiek innego zablokowania odwołania prokury. Tak określone zasady odwołania prokurenta zostały ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, udzielenie pełnomocnictwa, ustanowienie prokurenta
 • Prokurent spółki: podatek od wynagrodzenia

  Prokurent spółki: podatek od wynagrodzenia

  08:03 16.01.2012

  ... osobą a spółką żadna umowa cywilnoprawna, której przedmiotem byłoby świadczenie szeroko pojętych usług zarządzania lub wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. Prokurent swoją funkcję będzie pełnił na podstawie uchwały zarządu spółki. Z tego tytułu otrzyma wynagrodzenie określone także uchwałą zarządu. Powstała wątpliwość, jak ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokurent, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych
 • Prokura w obrocie gospodarczym

  Prokura w obrocie gospodarczym

  11:30 16.09.2011

  ... szerokim zakresem uprawnień prokurenta. Dodatkowo, prokurent nie może przenieść prokury na inne osoby. Prokurent może jedynie ustanawiać pełnomocników do poszczególnych ... prokura obejmuje reprezentację przedsiębiorcy w zakresie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent jest uprawniony do dokonywania zarówno czynności materialnoprawnych, ... WIĘCEJ

  Tematy: prokura, prokurent, udzielenie pełnomocnictwa, udzielenie prokury
 • Prokurent - jakie ma uprawnienia?

  Prokurent - jakie ma uprawnienia?

  13:57 23.02.2011

  ... . Należy w tym miejscu zaznaczyć, że prokurent w żaden sposób nie zastępuje ani nie ogranicza w działaniu samego przedsiębiorcy lub jego organów (zarządu). Prokurent działa równolegle i niezależnie od nich. Pomimo tak szerokiego katalogu uprawnień prokurenta istnieją czynności, do dokonania których prokurent musi uzyskać od swojego mocodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, uprawnienia prokurenta, ustanowienie prokurenta, prokura


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: