eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › prokurent
 • Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  09:16 19.12.2017

  ... jest osobą uprawnioną do reprezentowania danej spółki, jedyną odpowiedzialnością jakiej podlega jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Jak wskazano, prokurent jest ujawniany w KRS, zatem w celu weryfikacji prawidłowej reprezentacji spółki z o.o. warto pobrać aktualny odpis spółki z KRS i sprawdzić czy osoba reprezentująca sp ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, prokura, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z o.o.
 • Prokura łączna dopuszczalna

  Prokura łączna dopuszczalna

  12:49 07.02.2017

  W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta, wprowadza istotne z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany dotyczące przepisów regulujących instytucję prokury. W ramach tworzenia rządowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, ... WIĘCEJ

  Tematy: prokura łączna niewłaściwa, prokura łączna, prokura, udzielenie prokury
 • Prokura łączna niewłaściwa usankcjonowana

  Prokura łączna niewłaściwa usankcjonowana

  12:28 30.01.2017

  ... dokonania wpisu jako niezgodnego z prawem. Bałagan był duży i to w sprawie istotnej, bo mówimy o ważnej reprezentacji spółki. Rozbieżności w ocenie tego, czy prokurent może reprezentować spółkę wyłącznie z członkiem zarządu na gruncie wówczas obowiązujących przepisów, prowadziły do powstania wątpliwości, czy wiele czynności prawnych dokonanych ... WIĘCEJ

  Tematy: prokura łączna niewłaściwa, prokura łączna, prokura, udzielenie prokury
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2016 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VIII 2016 r.

  13:33 06.09.2016

  ... dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej w rubryce odnoszącej się do prokury nie przewidziano miejsca, w którym można byłoby umieścić wzmiankę, że prokurent może skutecznie składać oświadczenia woli tylko łącznie z członkiem zarządu. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 13 marca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy prawne, materiały wybuchowe, prawo geologiczne i górnicze, prokurent
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmierć właściciela: szykują się zmiany

  Jednoosobowa działalność gospodarcza a śmierć właściciela: szykują się zmiany

  10:42 29.06.2016

  ... z rachunku bankowego przedsiębiorcy, który to – o czym warto pamiętać – jest jego kontem prywatnym, blokowanym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy. Prokurent jako tymczasowy zarządca Takie prawo uzyskałby prokurent, który po śmierci właściciela przejąłby zarządzanie firmą. Ma być kilka sposobów wyboru takiego prokurenta, a więc mógłby on ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność, działalność gospodarcza, sukcesja
 • Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  00:33 07.06.2016

  Przed wyjaśnieniem problematyki związanej z zasadami reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że reprezentacja sp. z o.o. dotyczy działań podejmowanych przez uprawnione podmioty w stosunkach zewnętrznych, zaś prowadzenie spraw sp. z o.o. odnosi się do czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentacja spółki, spółka z o.o., członek zarządu
 • Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  10:25 19.05.2016

  ... wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca - spółka z o.o. - polski rezydent podatkowy, wypłaca comiesięczne wynagrodzenie prokurentowi. Jest nim wspólnik spółki posiadający 30% jej udziałów. Prokurent ten pełni swoją funkcję na podstawie uchwały zarządu. Spółka zadała pytanie, czy nie musi pobierać od wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia zaliczek ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, podatek od wynagrodzenia, źródła przychodów podatkowych
 • Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  00:23 26.04.2016

  ... 1091 Kodeksu cywilnego prokurent jest ex lege uprawniony do prowadzenia wszelkich spraw sądowych i pozasądowych spółki. Stąd też w nowym stanie prawnym prokurent objęty jest ... składania wniosku przez prokurentów. Co prawda, zgodnie z dominującym w literaturze poglądem, prokurent nie jest legitymowany do złożenia wniosku, aczkolwiek problem ten nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność prokurenta, uprawnienia prokurenta, prokurent, prawo upadłościowe
 • Prokurent odpowie za zobowiązania spółki z o.o.

  Prokurent odpowie za zobowiązania spółki z o.o.

  12:25 31.12.2015

  ... także w momencie postawienia go w stan likwidacji. Kontrowersje budziła również kwestia, że prokurent jest jedynie uprawniony, a nie obowiązany do prowadzenia spraw spółki. W związku ... o ogłoszenie upadłości spółki przez prokurenta poniósł rzeczywistą szkodę. Ponadto prokurent może bronić się przed skierowaniem do niego roszczeń odszkodowawczych, ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązania spółki z o.o., spółka z o.o., prokurent, uprawnienia prokurenta
 • Spółka z o.o.: co może pełnomocnik?

  Spółka z o.o.: co może pełnomocnik?

  10:20 09.10.2015

  ... prowadzenia przedsiębiorstwa. Przeszkodą może być jedynie naruszenie przez niego prawa lub wyraźny zakaz płynący z ustawy lub umowy spółki z o.o. Prokurent Prokurent jest natomiast pełnomocnikiem szczególnego rodzaju, czyli pełnomocnikiem handlowym przedsiębiorcy, podlegającym obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może zostać nim ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., pełnomocnik spółki z o.o, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pełnomocnik zarządu
 • Czy mogę dochód prokurenta wykazać w PIT-11 inne źródła?

  Czy mogę dochód prokurenta wykazać w PIT-11 inne źródła?

  15:37 20.02.2015 PORADA

  Dochód prokurenta powołanego uchwałą zarządu jest zwolniony z podatku dochodowego, kwotę przychodu wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-8C. Ten pracownik wcześniej pracował na umowę zlecenie w tej samej firmie. W związku z tym te dochody wykazane są w PIT-11 i w związku z dwojakimi ... WIĘCEJ

  Tematy: prokurent, umowa zlecenia, PIT-8C, PIT-11

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: