eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie mediacyjne
 • Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  13:17 30.05.2022

  W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzą w życie istotne dla wszystkich zmiany dotyczące wpływu mediacji oraz zawezwania do próby ugodowej na bieg terminu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg terminu przedawnienia ulegał przerwaniu wskutek wszczęcia mediacji pozasądowej. Z kolei zawezwanie do próby ugodowej również ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Mediacje - nowa jakość w biznesie

  Mediacje - nowa jakość w biznesie

  00:20 24.04.2015

  ... osobę mediatora – rozpoczyna się postępowanie mediacyjne. Mediator dba, aby takie postępowanie przebiegało w dobrej atmosferze, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron. Zaproponuje on tryb procedowania i przeprowadzi odpowiednie sesje mediacyjne: wspólne lub indywidualne. Następnie zaś poprowadzi postępowanie w sposób najbardziej efektywny ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacje, rozstrzyganie sporów, rozwiązywanie sporów, mediator
 • Postępowanie mediacyjne vs. proces sądowy

  Postępowanie mediacyjne vs. proces sądowy

  00:41 24.10.2013

  ... , trzech terminów, które jeśli wyznaczane byłyby w odstępach kilku miesięcznych, mogłyby przeciągnąć proces na min. rok. Później, zakładając wygraną Y, należałoby wszcząć postępowanie egzekucyjne, co generuje oczywiście dodatkowe koszty komornika i kolejny czas. Niestety, praktyka życia gospodarczego pokazuje, iż po tym czasie, jeśli sytuacja ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie mediacyjne, mediacje, rozstrzyganie sporów, mediacja
 • Postępowanie koncyliacyjne w sprawach gospodarczych

  Postępowanie koncyliacyjne w sprawach gospodarczych

  09:41 29.03.2013

  ... nie wymaga sądowego zatwierdzenia, wiążąc skutecznie układające się strony. Koncyliacja jest dotychczas najbardziej efektywną i oszczędną formą rozstrzygania sporów. Postępowanie sądowe, sformalizowane i kosztowne, nie służy szybkiemu zażegnywaniu konfliktów, dlatego obecnie można zaobserwować „trend” legislacyjny, mający na celu zachęcenie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, koncyliacja, postępowanie koncyliacyjne, postępowanie mediacyjne
 • Rozwiązywanie konfliktów: mediacja i arbitraż

  Rozwiązywanie konfliktów: mediacja i arbitraż

  00:10 27.11.2012

  ... do obejścia prawa, a także gdyby treść ugody była niezrozumiała lub zawierała sprzeczności. Postępowanie podobnie wygląda w Austrii, gdzie od początku można poddać spór pod sąd ... , która miała wpływ na regulację postępowania polubownego w ponad 30 krajach. Postępowanie polubowne w przeciwieństwie do mediacyjnego, nie różni się znacznie w tych krajach ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakty handlowe, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, arbitraż
 • Mediacja i arbitraż a konflikty w centrach handlowych

  Mediacja i arbitraż a konflikty w centrach handlowych

  13:52 02.06.2011

  ... ” konkurencją. W postępowaniu mediacyjnym brak jest też konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego. Daje to możliwość prowadzenia intensywnej komunikacji. Takiego komfortu nie daje postępowanie sądowe, gdzie strony spotykają się na sali sądowej z dość długimi interwałami, co nie sprzyja komunikacji i często pochłania dużo czasu. Jak ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, arbitraż, postępowanie mediacyjne, sąd arbitrażowy
 • Mediacja, koncyliacja i arbitraż

  Mediacja, koncyliacja i arbitraż

  00:11 12.03.2011

  ... i Magazynowania) - komisja skargowa Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy - komisja skargowa Ile to kosztuje? Postępowania mediacyjne są darmowe. Arbitraż wymaga zwykle wniesienia niewielkiej opłaty, jej wysokość zależy od wybranego systemu. Postępowanie przed Polubownym Sądem Konsumenckim przy IH jest wolne od opłat, ale strony są ... WIĘCEJ

  Tematy: polubowne sądy konsumenckie, sądy polubowne, sądy konsumenckie, postępowanie mediacyjne
 • Rozwiązywanie sporów: arbitraż i mediacja

  Rozwiązywanie sporów: arbitraż i mediacja

  00:08 10.10.2010

  ... ugody zawartej przed sądem. Pomimo, iż alternatywne metody rozwiązywania sporów dają stronom szansę na osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania szybciej i taniej niż postępowanie sądowe, to jednak nie powinny z nim konkurować, a stanowić uzupełnienie, pomoc dla często „przeciążonego” wymiaru sprawiedliwości. Proces sądowy pozostaje bowiem nadal ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, sąd arbitrażowy, mediacja, mediacje


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: