eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sąd polubowny
 • Koniec sądów arbitrażowych dla BIT-ów?

  Koniec sądów arbitrażowych dla BIT-ów?

  00:22 05.12.2018

  ... państwami członkowskimi, to sąd polubowny, o którym mowa w art. 8 BIT, jest powołany de facto do dokonywania wykładni, względnie do stosowania prawa Unii, a w szczególności przepisów dotyczących swobód podstawowych, w tym swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu kapitału. Dalej Trybunał stwierdził, że sąd polubowny tego rodzaju, jak ... WIĘCEJ

  Tematy: BIT, Bilateral Investment Treaty, inwestycje, umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
 • Umowy Bilateral Investment Treaties nie będą dłużej chronić inwestorów

  Umowy Bilateral Investment Treaties nie będą dłużej chronić inwestorów

  00:36 07.09.2018

  ... , dotyczyła ważności zapisu na sąd polubowny wynikającego z umowy BIT między państwami Unii Europejskiej – Słowacją i Holandią. Achma – podmiot holenderski, twierdząc, że poniosła szkodę w wyniku zmiany prawa na Słowacji, powołała się na umowę BIT i zażądała rozstrzygnięcia sprawy przez sąd polubowny. Rząd Słowacji kwestionował taką możliwość ... WIĘCEJ

  Tematy: Bilateral Investment Treaties, BIT, inwestycje, umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
 • Polubowny sąd konsumencki obowiązkowy?

  Polubowny sąd konsumencki obowiązkowy?

  00:20 30.09.2014

  ... , aby większość z tych sporów (a docelowo może nawet wszystkie) były rozwiązywane w drodze polubownej – czy to poprzez mediację, czy to poprzez arbitraż (sąd polubowny). W moim wpisie postaram się w pigułce przekazać Wam, drodzy przedsiębiorcy, co oznacza dla Was wejście w życie ustawy w takim kształcie, jaki wyłania ... WIĘCEJ

  Tematy: polubowne sądy konsumenckie, sąd polubowny, mediacja, arbitraż
 • Odrzucona reklamacja w banku: sąd to ostateczność

  Odrzucona reklamacja w banku: sąd to ostateczność

  01:10 13.07.2013

  ... wskazuje Expander, niezadowolonym klientom pomóc może także Arbiter Bankowy lub Sąd Polubowny przy KNF. Ich pomoc, choć równie skuteczna, jest zdecydowanie tańsza i szybsza ... w ciągu 14 dni otrzymamy należne nam pieniądze – twierdzi Jarosław Sadowski, Expander. Sąd Polubowny przy KNF Jeśli jednak wniosek złożony u Arbitra nie spotka się z pozytywnym ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, prawa konsumenta, ochrona konsumentów, postępowanie reklamacyjne
 • Rozwiązywanie konfliktów: mediacja i arbitraż

  Rozwiązywanie konfliktów: mediacja i arbitraż

  00:10 27.11.2012

  ... przed oblicze sądu. Formułując klauzulę arbitrażową lub zapis na sąd polubowny należy niezwykle uważać, aby znalazły się w takiej klauzuli wszystkie istotne elementy uniemożliwiające ewentualne podważenie takiego zapisu w przyszłości. Strony mogą dowolnie wybrać sąd arbitrażowy, język arbitrażu i samych arbitrów. Orzeczenie sądu arbitrażowego jest ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrakty handlowe, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, arbitraż
 • Lepszy Arbiter Bankowy niż sąd

  Lepszy Arbiter Bankowy niż sąd

  00:15 22.11.2011

  ... że istnieją skuteczne i tanie sposoby rozwiązywania sporów w bankami - Arbiter Bankowy i Sąd Polubowny przy KNF. Arbiter Bankowy Arbiter Bankowy rozstrzyga spory między konsumentami a bankami. ... zawarcia ugody z bankiem, w ciągu 14 dni otrzymamy należne nam pieniądze. Sąd Polubowny przy KNF Jeśli jednak arbiter nie przyzna rekompensaty lub w sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: reklamacje, reklamacja, prawa konsumentów, banki
 • Przedsiębiorcy doceniają sądy polubowne

  Przedsiębiorcy doceniają sądy polubowne

  00:15 04.05.2011

  Nie ma wątpliwości: bieżący rok będzie kolejnym rokiem wzrostu popularności sądownictwa arbitrażowego wśród polskich przedsiębiorców. Już pierwszy kwartał pokazał, że trend wzrostowy utrzyma się także w tym roku. Do 20 kwietnia br. do największej instytucji arbitrażowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej - Sądu Arbitrażowego przy Krajowej ... WIĘCEJ

  Tematy: sądownictwo, sądy arbitrażowe, sąd polubowny, rozstrzyganie sporów
 • Polubowne sądy konsumenckie opłacalne

  Polubowne sądy konsumenckie opłacalne

  14:02 02.12.2008

  ... liczyć na pomoc Arbitra Bankowego, przy ubezpieczeniach – sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych. W sporach z przedsiębiorcami świadczącymi usługi komunikacyjne, elektroniczne i pocztowe właściwy jest sąd polubowny przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, natomiast w finansowych – sąd przy Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd polubowny, sądy polubowne, polubowne sądy konsumenckie, sądy konsumenckie
 • Nowy sąd polubowny dla telekomunikacji

  Nowy sąd polubowny dla telekomunikacji

  00:03 14.01.2005

  ... wyroku do sądu powszechnego w terminie jednego miesiąca od doręczenia wyroku. Sąd powszechny może uchylić wyrok sądu polubownego tylko wówczas, kiedy uzna, iż sąd polubowny naruszył przepisy prawa, w tym przepisy proceduralne. Stały polubowny sąd konsumencki działa przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Siedziba sądu polubownego ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd polubowny, telekomunikacja, poczta, usługi telekomunikacyjne
 • Arbitraż lepszy od sądu powszechnego

  Arbitraż lepszy od sądu powszechnego

  00:37 19.07.2004

  ... sąd polubowny. Oznacza to, że strony umowy dobrowolnie poddają się jurysdykcji, orzeczeniom i procedurze arbitrażowej. Ważnym szczegółem jest to, że każdy kontrakt między tymi samymi kontrahentami musi zawierać tę klauzulę, nie można umówić się na sąd polubowny ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd arbitrażowy, sądy arbitrażowe, sąd powszechny, sąd polubowny

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: