eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koncyliacja
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  00:22 01.03.2017

  ... opinii biegłego. Co do możliwości wycofania się z trwającego już pozasądowego postępowania to zależy to od formy, która została wybrana (mediacja, koncyliacja czy arbitraż). W przypadku zbliżenia stanowisk i przedstawia propozycji rozwiązania sporu zarówno przedsiębiorca, jak i konsument w dowolnym momencie mogą zrezygnować z postępowania. Arbitraż ... WIĘCEJ

  Tematy: spory konsumenckie, polubowne rozwiązywanie sporów, rozwiązywanie sporów, konsumenci
 • Postępowanie koncyliacyjne w sprawach gospodarczych

  Postępowanie koncyliacyjne w sprawach gospodarczych

  09:41 29.03.2013

  ... zadanie propagowania mediacji jako efektywnej alternatywy względem procesu sądowego, oraz co za tym idzie, zwiększenie dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Koncyliacja, prócz niezaprzeczalnych zalet takich jak wyżej wspomniana szybkość, efektywność, oszczędność, fachowość i poufność uzgodnień, posiada też pewne wady. Zalicza się do ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, koncyliacja, postępowanie koncyliacyjne, postępowanie mediacyjne
 • Mediacja, koncyliacja i arbitraż

  Mediacja, koncyliacja i arbitraż

  00:11 12.03.2011

  ... . ADR to termin używany w Europie do opisania różnych sposobów rozstrzygania konfliktów bez wnoszenia sprawy do sądu. Należą do nich mediacja, koncyliacja i arbitraż. Metody polubowne zakładają taki udział strony trzeciej, która raczej pomaga w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron, aniżeli rozstrzyga spór ... WIĘCEJ

  Tematy: polubowne sądy konsumenckie, sądy polubowne, sądy konsumenckie, postępowanie mediacyjne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: