eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa o roboty budowlane
 • Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  11:08 16.09.2020

  ... solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy o roboty budowlane. Od kogo inwestor może dochodzić swoich roszczeń? Odpowiedź na to pytanie zależy do konkretnego przypadku. Decyduje bowiem treść umowy o roboty budowlane oraz treść umowy konsorcjum. Jeśli umowa o roboty budowlane zawiera postanowienia o solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, umowa konsorcjum, Kodeks cywilny
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  ... wykonanie prac budowlanych obciąża Generalnego Wykonawcę. Wnioskodawcy z Podwykonawcami nie wiązała umowa. Dodać należy, że w świetle art. 6471 § 1-5 KC w zw. z ... solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Kosztów nie stanowią natomiast wydatki na spłatę zobowiązań, ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  12:58 11.05.2020

  ... umowy. Jeżeli jednak umowa milczy na temat ewentualnego roszczenia o pokrycie dodatkowych kosztów wydaje się, że najwłaściwszym byłoby skierowanie do sądu powództwa o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego mającego odpowiednie zastosowanie również do umowy o roboty budowlane. Zgodnie z tym przepisem ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, zamówienia publiczne, branża budowlana
 • Prawo budowlane w obliczu pandemii

  Prawo budowlane w obliczu pandemii

  00:44 20.03.2020

  ... wpływ na prawo budowlane ma koronawirus. Przede wszystkim ekspertka przyglądnęła się wytycznym, przy budowie lub przebudowie obiektów, które miałyby być dostosowane do pełnienia funkcji szpitali lub izolatek oraz przeanalizowała jak obecna sytuacja może przekładać się na wysokość wynagrodzenia za roboty budowlane w związku z realizowanymi ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, zamówienia publiczne, koronawirus
 • Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  09:15 21.06.2018

  Branża budowlana to jeden z najbardziej zadłużonych sektorów w kraju. Firmy z tego sektora częstokroć borykają się z utrzymaniem płynności finansowej i terminową zapłatą należności. Wpływ na taki obrót spraw ma wiele czynników, w tym m.in. zmieniające się ceny materiałów budowlanych, czy kłopoty, których nastręcza odbiór robót lub roszczenia z ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  12:07 09.05.2018

  ... tyle istotne, że uniemożliwiają użytkowanie. Prawo nakłada na inwestora obowiązek odbioru robót Zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, prawo budowlane, odbiór robót budowlanych, odbiór robót
 • Umowa o roboty budowlane a nowe regulacje dotyczące podwykonawców

  Umowa o roboty budowlane a nowe regulacje dotyczące podwykonawców

  09:24 26.01.2018

  ... robót przez podwykonawcę w terminie trzydziestu dni od doręczenia mu zgłoszenia. poprzez uregulowanie bezpośrednio w umowie o roboty budowlane szczegółowego przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę (w takim wypadku umowa musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności). W umowach zawieranych po 1 czerwca 2017 roku ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, podwykonawcy, prawo budowlane
 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  00:41 15.04.2016

  ... umowne wynosi 300 000, 00zł. to żądana suma gwarancyjna może sięgać maksymalnie kwoty 300 000zł. Jeżeli w momencie zgłoszenia żądania umowa na roboty budowlane została już w części zrealizowana i rozliczona zabezpieczenie powinno dotyczyć kwoty wynagrodzenia jeszcze niewypłaconego a nie nominalnego wynagrodzenia określonego w umowie. Możliwe choć ... WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja zapłaty za roboty budowlane, roboty budowlane, zamówienia publiczne, wynagrodzenie za roboty budowlane
 • Deweloperzy mają problem z umowami o roboty budowlane

  Deweloperzy mają problem z umowami o roboty budowlane

  14:43 07.04.2016

  ... rzeczy przyczyniają się niekonkretne umowy, niejednokrotnie spisane na kolanie lub wręcz ich brak. Jak wobec tego powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o roboty budowlane? W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swoje interesy? Przyjrzyjmy się jednemu z głównych podmiotów procesu budowlanego – inwestorowi, od którego zaczyna się cała zabawa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – kiedy?

  Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – kiedy?

  11:22 25.03.2016

  ... tylko, że taka umowa istnieje i wyraża na nią dorozumianą zgodę? Zgodnie z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, odpowiedzialność solidarna inwestora, umowa z podwykonawcą
 • Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  09:32 07.05.2013 PORADA

  Czy będąc generalnym wykonawcą na budowie, muszę posiadać jakieś upoważnienie od np. inwestora, aby zatrudnić podwykonawcę? WIĘCEJ

  Tematy: generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, usługi budowlane, podwykonawca

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: