eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa o roboty budowlane
 • Zamówienia publiczne: zalecana koncyliacja w Prokuratorii Generalnej

  Zamówienia publiczne: zalecana koncyliacja w Prokuratorii Generalnej

  11:59 12.01.2023

  Rosnące ceny materiałów, prądu, paliw, pracy. Przedsiębiorcom coraz trudniej realizować wieloletnie publiczne kontrakty podpisane przed pandemią, w innych realiach gospodarczych. Zapowiadane szumnie zmiany w ustawie o Pzp nie przyniosły oczekiwanych rozwiązań, a zamawiający boją się korzystać z istniejących mechanizmów umożliwiających waloryzację ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi, wynagrodzenie podwykonawcy
 • Skutki wojny w Ukrainie utrudniają wykonanie umów o roboty budowlane

  Skutki wojny w Ukrainie utrudniają wykonanie umów o roboty budowlane

  00:19 28.09.2022

  ... wykonawców umów o roboty budowlane w trudnej sytuacji. Niedostępność materiałów i przerwanie łańcuchów dostaw z jednej strony, z drugiej wzrost cen materiałów ... . Warto pamiętać, że skorzystanie z klauzul umownych oraz klauzul waloryzacyjnych, jeżeli umowa je przewiduje, i podwyższenie wynagrodzenia należnego wykonawcy na tej drodze, nie wyklucza ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane, wojna w Ukrainie, roboty budowlane
 • Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  00:22 14.01.2021

  ... prawnych powinna być w takiej sytuacji pisemna umowa. Umowa na remont mieszkania - co powinna zawierać? Aby umowa chroniła nas jak najlepiej, powinniśmy wybrać jej odpowiednią ... remontu przedstawiona przez wykonawcę. Należy też pamiętać, że przepisy o umowie o roboty budowlane (art. 647 – 658 kodeksu cywilnego) stosuje się odpowiednio do umowy o ... WIĘCEJ

  Tematy: remont mieszkania, prace remontowe, umowa o roboty budowlane, usługi budowlane
 • Zwrot kaucji gwarancyjnej od inwestora po upływie okresu gwarancji

  Zwrot kaucji gwarancyjnej od inwestora po upływie okresu gwarancji

  13:18 18.11.2020

  ... prawny jest całkowicie inny od wynagrodzenia za roboty budowlane.” Z kolei w innym wyroku z 23 marca 2018 r. (I CSK 349/17) Sad Najwyższy przyjął odmienne stanowisko wskazując, że uprawnienie wykonawcy do zatrzymania części należnego podwykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji z każdej ... WIĘCEJ

  Tematy: kaucja gwarancyjna, solidarna odpowiedzialność inwestora, Kodeks cywilny, umowa o roboty budowlane
 • Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  11:08 16.09.2020

  ... solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy o roboty budowlane. Od kogo inwestor może dochodzić swoich roszczeń? Odpowiedź na to pytanie zależy do konkretnego przypadku. Decyduje bowiem treść umowy o roboty budowlane oraz treść umowy konsorcjum. Jeśli umowa o roboty budowlane zawiera postanowienia o solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, umowa konsorcjum, Kodeks cywilny
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  ... wykonanie prac budowlanych obciąża Generalnego Wykonawcę. Wnioskodawcy z Podwykonawcami nie wiązała umowa. Dodać należy, że w świetle art. 6471 § 1-5 KC w zw. z ... solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Kosztów nie stanowią natomiast wydatki na spłatę zobowiązań, ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  12:58 11.05.2020

  ... umowy. Jeżeli jednak umowa milczy na temat ewentualnego roszczenia o pokrycie dodatkowych kosztów wydaje się, że najwłaściwszym byłoby skierowanie do sądu powództwa o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego mającego odpowiednie zastosowanie również do umowy o roboty budowlane. Zgodnie z tym przepisem ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, zamówienia publiczne, branża budowlana
 • Prawo budowlane w obliczu pandemii

  Prawo budowlane w obliczu pandemii

  00:44 20.03.2020

  ... wpływ na prawo budowlane ma koronawirus. Przede wszystkim ekspertka przyglądnęła się wytycznym, przy budowie lub przebudowie obiektów, które miałyby być dostosowane do pełnienia funkcji szpitali lub izolatek oraz przeanalizowała jak obecna sytuacja może przekładać się na wysokość wynagrodzenia za roboty budowlane w związku z realizowanymi ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, umowa o roboty budowlane, zamówienia publiczne, koronawirus
 • Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  09:15 21.06.2018

  Branża budowlana to jeden z najbardziej zadłużonych sektorów w kraju. Firmy z tego sektora częstokroć borykają się z utrzymaniem płynności finansowej i terminową zapłatą należności. Wpływ na taki obrót spraw ma wiele czynników, w tym m.in. zmieniające się ceny materiałów budowlanych, czy kłopoty, których nastręcza odbiór robót lub roszczenia z ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  12:07 09.05.2018

  ... tyle istotne, że uniemożliwiają użytkowanie. Prawo nakłada na inwestora obowiązek odbioru robót Zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, prawo budowlane, odbiór robót budowlanych, odbiór robót
 • Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  Czy potrzebna jest zgoda inwestora na podwykonawcę?

  09:32 07.05.2013 PORADA

  Czy będąc generalnym wykonawcą na budowie, muszę posiadać jakieś upoważnienie od np. inwestora, aby zatrudnić podwykonawcę? WIĘCEJ

  Tematy: generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, usługi budowlane, podwykonawca

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: