eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › roboty budowlane
 • Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  11:08 16.09.2020

  ... wpisaniem do umowy o roboty budowlane postanowień w tym zakresie, należy ustalić hierarchię dokumentów, poprzez wskazanie, że w przypadku sprzeczności umowy o roboty budowlane z umową konsorcjalną, decyduje treść umowy o roboty budowlane. W przypadku, kiedy strony postanowią, że integralną częścią umowy o roboty budowlane ma być umowa konsorcjum ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, umowa konsorcjum, Kodeks cywilny
 • Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

  Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

  12:44 18.08.2020

  ... Sekcja ta obejmuje następujące działy według PKWiU: • Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, • Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, • Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Oznacza to, że wykonywanie przez Wnioskodawczynię wszystkich wskazanych we ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  ... oświadczenie woli, czy przez określone zachowanie lub brak sprzeciwu/złożenia zastrzeżeń), powstaje solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Kosztów nie stanowią natomiast wydatki na spłatę zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (art. 16 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Ryczałt ewidencjonowany: okręt wyklucza roboty budowlane

  Ryczałt ewidencjonowany: okręt wyklucza roboty budowlane

  13:11 14.05.2020

  ... z wykonania usług na okręcie (jednostce pływającej), nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%. Nie są to bowiem roboty budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.05.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.137.2020.2.MR ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  Wyższe koszty robót budowlanych: jak zmienić postanowienia umowy?

  12:58 11.05.2020

  ... pierwotnej umowy. Umowy w sektorze prywatnym łatwiejsze do zmiany? W przypadku umów o roboty budowlane, które nie były zawarte w trybie zamówień publicznych ich zmiana ... względu na dyspozytywny charakter powyższego przepisu mógł on zostać zmieniony w umowie o roboty budowlane wprost lub w sposób pośredni, co będzie wymagało dokonania wykładni całej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, zamówienia publiczne, branża budowlana
 • Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na montaż instalacji fotowoltaicznych

  Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na montaż instalacji fotowoltaicznych

  13:13 05.03.2020

  ... roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, • Dział 42 - budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, • Dział 43 - roboty budowlane specjalistyczne. Sekcja F - obiekty budowlane i roboty budowlane - wskazuje zatem, że obejmuje ona: • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, • roboty ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany, działalność gospodarcza
 • Montaż instalacji elektrycznych na ryczałcie ewidencjonowanym

  Montaż instalacji elektrycznych na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:11 25.09.2019

  ... ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „roboty budowlane”. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez: • obiekt budowlany - należy ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:26 04.09.2019

  ... osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć „usługi budowlane” czy „roboty budowlane”. Zasadne jest zatem powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Zgodnie z treścią ww. przepisu przez: • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Montaż silosów zbożowych na ryczałcie ewidencjonowanym

  Montaż silosów zbożowych na ryczałcie ewidencjonowanym

  11:51 26.08.2019

  ... przez osoby fizyczne nie definiują użytego w ww. przepisie pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Zgodnie z powołanym przepisem przez: • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Budowa stoisk targowych na ryczałcie ewidencjonowanym

  Budowa stoisk targowych na ryczałcie ewidencjonowanym

  12:26 24.05.2019

  ... o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  11:37 11.10.2017 PORADA

  Zamawiający w SIWZ wskazał, że Wykonawca musi zatrudniać na umowę o pracę min. 3 pracowników do robót brukarskich i min. 3 pracowników do robót sanitarnych. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcy (np. 40% z zakresu), to obowiązek zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, wykonawca, podwykonawca
 • Dostawa (usługa) roboty budowlane

  Dostawa (usługa) roboty budowlane

  20:28 10.11.2015 PORADA

  Proszę o wytłumaczenie, czym różnią się te trzy rodzaje zamówień publicznych, ale nie przez podawanie ich reguły z ustawy PZP, którą znam, tylko najlepiej na przykładach, czym się różnią itd. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, rodzaje zamówień publicznych, roboty budowlane
 • Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  15:06 29.10.2015 PORADA

  Witam, jak interpretować art. 5 " Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków." z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP ... WIĘCEJ

  Tematy: BHP, przepisy BHP, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, BHP w firmie
 • Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  19:58 20.02.2014 PORADA

  W piwnicy budynku instalacja 24V, ułożnona przewodem o przekroju 2,5 mm2. Czy inspektor nadzoru (reprezentujący interesy inwestora) może żądać od wykonawcy robót: a). by instalacja była wykonana przewodem 3-żyłowym, jak twierdzi inspektor "w perspektywie czasowej mogą przejść na ... WIĘCEJ

  Tematy: inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, instalacja, napięcie
 • Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  14:42 27.12.2013 PORADA

  Otrzymałam od wykonawcy fakturę VAT z 23% stawką. Było to wykonanie robót ziemnych: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu pod ławę fundamentową oraz wylanie i zbrojenie ławy fundamentowej pod budynek mieszkalny. Na fakturze nie jest podany PKWiU. Wykonawca odmawia zmiany stawki VAT na 8%, a ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, faktura VAT, generalny wykonawca, PKWiU
 • Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  13:01 08.06.2013 PORADA

  Jestem właścicielem mieszkania z tarasem, z którego wejście jest tylko z mojego lokalu, ale mam tylko prawo do użytkowania tarasu. Mój blok ma numer 2, a obok powstaje przyległy budynek 2a. Mamy z nim wspólną ścianę. Tylko, że ten budynek (nie udostępniono wcześniej nam jego ... WIĘCEJ

  Tematy: taras, prawa lokatora, prawa właściciela nieruchomości, właściciel nieruchomości
 • Jaki sposób rozliczenia wybrać?

  Jaki sposób rozliczenia wybrać?

  16:23 28.11.2012 PORADA

  Zapytam inaczej, jeśli w przyszłym roku będę pracował w większości na terenie Republiki Czeskiej rozliczając się ze wszystkiego w Polsce i wystawiając faktury VAT 0% za wykonane prace związane z branżą budowlaną (nadzór inspektorski nad robotami budowlanymi) osiągając roczne ... WIĘCEJ

  Tematy: formy opodatkowania, forma opodatkowania, podatek od firmy, działalność gospodarcza
 • Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  19:44 04.11.2012 PORADA

  Czy mogę nadzorować jako inspektor nadzoru prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych, gdy jestem zatrudniony w administracji państwowej na tym samym stanowisku. Tomek WIĘCEJ

  Tematy: nadzór budowlany, inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, wspólnota mieszkaniowa

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: