eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › roboty budowlane
 • 5 popularnych metod prowadzenia budowy

  5 popularnych metod prowadzenia budowy

  10:59 05.09.2023

  ... robót i sekwencją przetargów dla wykonawców, specjalizujących się w danym obszarze robót, np. roboty ziemne, fundamentowe itd. – tłumaczy Andrzej Przesmycki z Project Management. ... do nich: prace konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacje sanitarne, elektryczne oraz roboty drogowe. Zaletą tej metody jest szybkość zarządzania zmianą w projekcie oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: budowa, budownictwo, prawo budowlane, inwestycje budowlane
 • Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie?

  Dokumentacja budowlana tylko elektronicznie?

  00:22 22.02.2023

  ... montażu. Co do zasady, poza wyjątkami przewidzianymi w Prawie budowlanym, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Posiadanie tego urzędowego dokumentu pozwala rozpocząć i prowadzić budowę lub wykonywać roboty budowlane. Aby uzyskać taką decyzję, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie ... WIĘCEJ

  Tematy: budowa, roboty budowlane, dokumentacja obiektu budowlanego, pozwolenie na budowę
 • Skutki wojny w Ukrainie utrudniają wykonanie umów o roboty budowlane

  Skutki wojny w Ukrainie utrudniają wykonanie umów o roboty budowlane

  00:19 28.09.2022

  Konflikt zbrojny na Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki stawiają wielu wykonawców umów o roboty budowlane w trudnej sytuacji. Niedostępność materiałów i przerwanie łańcuchów dostaw z jednej strony, z drugiej wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny, a także wyjazd z Polski pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane, wojna w Ukrainie, roboty budowlane
 • Ulga na zabytki - Polski Ład. Kiedy, dla kogo i jak skorzystać?

  Ulga na zabytki - Polski Ład. Kiedy, dla kogo i jak skorzystać?

  09:08 07.03.2022

  ... budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się. Roboty budowlaneroboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Zabytek nieruchomy – zabytek ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga na zabytki, nieruchomości zabytkowe, zabytkowe mieszkania, zakup nieruchomości
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  08:50 14.01.2022 PORADA

  Dzień dobry, Proszę o pomoc, ryczałt niby prosty ale chyba nie do końca. Podatnik ma wpisane w CEiDG PKD 43.21.Z. Wykonuje roboty budowlane - montaż instalacji elektrycznych. Co sugerowałoby ryczałt w wysokości 5,5%. Ale de facto nie wykonuje osobiście tych prac, a przynajmniej nie w ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, działalność gospodarcza, podatek od firmy, ryczałt ewidencjonowany
 • Pierwsza faktura w Niemczech

  Pierwsza faktura w Niemczech

  21:03 21.01.2021 PORADA

  Witam. Od sierpnia prowadzę działalność gospodarczą na ryczałcie 5,5%. Moje pytanie dotyczy tego, co jest potrzebne do wystawienia faktury w Niemczech jako podwykonawca dla innej firmy? Czy jestem zobowiązany złożyć kwestionariusz o zwolnienia od potrącenia podatku przy robotach ... WIĘCEJ

  Tematy: zasady wystawiania faktur, podwykonawca, roboty budowlane, Niemcy
 • Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  Umowa na wykonanie remontu mieszkania. Co w niej zawrzeć?

  00:22 14.01.2021

  ... wraz z ich wartością. Takim dokumentem często może być oferta wykonania remontu przedstawiona przez wykonawcę. Należy też pamiętać, że przepisy o umowie o roboty budowlane (art. 647 – 658 kodeksu cywilnego) stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli – dodaje Piotr Kuźmiński. Wynagrodzenie za ... WIĘCEJ

  Tematy: remont mieszkania, prace remontowe, umowa o roboty budowlane, usługi budowlane
 • Remont budynków wspólnoty. Czy konieczny jest przetarg?

  Remont budynków wspólnoty. Czy konieczny jest przetarg?

  14:02 21.12.2020 PORADA

  Dzień dobry. Proszę o informację czy wspólnota może wyłonić wykonawcę prac na podstawie zebrania ofert od kilku firm czy nie ma obowiązku wyłonić wykonawcy na podstawie przetargu, gdy koszt remontu przekracza 1,8 mln złotych. Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: wspólnota mieszkaniowa, remont, prace remontowe, usługi remontowo-budowlane
 • Zwrot kaucji gwarancyjnej od inwestora po upływie okresu gwarancji

  Zwrot kaucji gwarancyjnej od inwestora po upływie okresu gwarancji

  13:18 18.11.2020

  ... prawny jest całkowicie inny od wynagrodzenia za roboty budowlane.” Z kolei w innym wyroku z 23 marca 2018 r. (I CSK 349/17) Sad Najwyższy przyjął odmienne stanowisko wskazując, że uprawnienie wykonawcy do zatrzymania części należnego podwykonawcy wynagrodzenia za roboty budowlane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji z każdej ... WIĘCEJ

  Tematy: kaucja gwarancyjna, solidarna odpowiedzialność inwestora, Kodeks cywilny, umowa o roboty budowlane
 • Jaka stawka VAT na budowę ścieżek pieszo-rowerowych?

  Jaka stawka VAT na budowę ścieżek pieszo-rowerowych?

  08:25 13.10.2020 PORADA

  Jaki jest podatek VAT przy budowie ścieżek pieszo rowerowych? WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, stawka VAT, ścieżki rowerowe, VAT w budownictwie
 • Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  Jak zabezpieczyć interesy inwestora w umowie o roboty budowlane z konsorcjum firm?

  11:08 16.09.2020

  ... wpisaniem do umowy o roboty budowlane postanowień w tym zakresie, należy ustalić hierarchię dokumentów, poprzez wskazanie, że w przypadku sprzeczności umowy o roboty budowlane z umową konsorcjalną, decyduje treść umowy o roboty budowlane. W przypadku, kiedy strony postanowią, że integralną częścią umowy o roboty budowlane ma być umowa konsorcjum ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, umowa konsorcjum, Kodeks cywilny
 • Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

  Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

  12:44 18.08.2020

  ... Sekcja ta obejmuje następujące działy według PKWiU: • Dział 41 – budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, • Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, • Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Oznacza to, że wykonywanie przez Wnioskodawczynię wszystkich wskazanych we ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

  12:36 14.08.2020

  ... oświadczenie woli, czy przez określone zachowanie lub brak sprzeciwu/złożenia zastrzeżeń), powstaje solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Kosztów nie stanowią natomiast wydatki na spłatę zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (art. 16 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych, umowa z podwykonawcą, usługi budowlane
 • Ryczałt ewidencjonowany: okręt wyklucza roboty budowlane

  Ryczałt ewidencjonowany: okręt wyklucza roboty budowlane

  13:11 14.05.2020

  ... z wykonania usług na okręcie (jednostce pływającej), nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%. Nie są to bowiem roboty budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.05.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.137.2020.2.MR ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  11:37 11.10.2017 PORADA

  Zamawiający w SIWZ wskazał, że Wykonawca musi zatrudniać na umowę o pracę min. 3 pracowników do robót brukarskich i min. 3 pracowników do robót sanitarnych. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcy (np. 40% z zakresu), to obowiązek zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, wykonawca, podwykonawca
 • Dostawa (usługa) roboty budowlane

  Dostawa (usługa) roboty budowlane

  20:28 10.11.2015 PORADA

  Proszę o wytłumaczenie, czym różnią się te trzy rodzaje zamówień publicznych, ale nie przez podawanie ich reguły z ustawy PZP, którą znam, tylko najlepiej na przykładach, czym się różnią itd. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, rodzaje zamówień publicznych, roboty budowlane
 • Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  15:06 29.10.2015 PORADA

  Witam, jak interpretować art. 5 " Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków." z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP ... WIĘCEJ

  Tematy: BHP, przepisy BHP, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, BHP w firmie
 • Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  19:58 20.02.2014 PORADA

  W piwnicy budynku instalacja 24V, ułożnona przewodem o przekroju 2,5 mm2. Czy inspektor nadzoru (reprezentujący interesy inwestora) może żądać od wykonawcy robót: a). by instalacja była wykonana przewodem 3-żyłowym, jak twierdzi inspektor "w perspektywie czasowej mogą przejść na ... WIĘCEJ

  Tematy: inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, instalacja, napięcie
 • Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  14:42 27.12.2013 PORADA

  Otrzymałam od wykonawcy fakturę VAT z 23% stawką. Było to wykonanie robót ziemnych: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu pod ławę fundamentową oraz wylanie i zbrojenie ławy fundamentowej pod budynek mieszkalny. Na fakturze nie jest podany PKWiU. Wykonawca odmawia zmiany stawki VAT na 8%, a ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, faktura VAT, generalny wykonawca, PKWiU
 • Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  13:01 08.06.2013 PORADA

  Jestem właścicielem mieszkania z tarasem, z którego wejście jest tylko z mojego lokalu, ale mam tylko prawo do użytkowania tarasu. Mój blok ma numer 2, a obok powstaje przyległy budynek 2a. Mamy z nim wspólną ścianę. Tylko, że ten budynek (nie udostępniono wcześniej nam jego ... WIĘCEJ

  Tematy: taras, prawa lokatora, prawa właściciela nieruchomości, właściciel nieruchomości

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: