eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zawezwanie do próby ugodowej
 • Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  13:17 30.05.2022

  ... do zawezwanie do próby ugodowej, rozstrzygając ostatecznie (w art. 121 pkt 6 k.c.), że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej przez czas trwania postępowania pojednawczego. W ocenie ustawodawcy wprowadzenie tego rodzaju zmian odnośnie próby ugodowej ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Kredyt we frankach: kiedy zawezwanie do próby ugodowej jest niedopuszczalne?

  Kredyt we frankach: kiedy zawezwanie do próby ugodowej jest niedopuszczalne?

  12:15 28.03.2022

  ... o zawezwanie do próby ugodowej, czy kolejny - sąd ma zawsze zbadać, czy jest to czynność, która potencjalnie może doprowadzić do realizacji roszczenia i jaki jest jej rzeczywisty cel (...) Nieodpowiednie wykorzystywanie uprawnienia procesowego do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, polegające na złożeniu tego wniosku do sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyty frankowe, frankowicze, kredyty we frankach szwajcarskich, umowa kredytowa
 • Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

  Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

  10:51 25.09.2017

  ... należy, iż zawezwanie do próby ugodowej przerwie bieg terminu przedawnienia roszczenia tylko w sytuacji precyzyjnego określenia żądania oraz tylko do sumy wskazanej we wniosku. Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bowiem bieg przedawnienia tylko co do wierzytelności w zawezwaniu szczegółowo określonej, zarówno co do przedmiotu jak i wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: zawezwanie do próby ugodowej, przerwanie biegu przedawnienia, przedawnienie roszczeń, termin przedawnienia
 • Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  00:09 10.07.2014

  ... temu instytucja tzw. zawezwania do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej bardzo często jest wykorzystywane nie tylko do zawarcia ugody, ale w celu przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c. o zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla ... WIĘCEJ

  Tematy: zawezwanie do próby ugodowej, ugoda, próba ugodowa, postępowanie pojednawcze


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: