eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ugoda
 • Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

  13:17 30.05.2022

  W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzą w życie istotne dla wszystkich zmiany dotyczące wpływu mediacji oraz zawezwania do próby ugodowej na bieg terminu przedawnienia. Dotychczas zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg terminu przedawnienia ulegał przerwaniu wskutek wszczęcia mediacji pozasądowej. Z kolei zawezwanie do próby ugodowej również ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, zawezwanie do próby ugodowej, mediacje, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

  Czy koszty związane z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron można zaliczyć do KUP w podatku CIT?

  00:01 29.03.2022

  Zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron jest polubownym sposobem rozwiązania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Zasadniczo opiera się ono na zgodzie obu stron na rozwiązanie umowy oraz wspólnym podpisaniu dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasady zakończenia współpracy przez strony. Nierzadkim zjawiskiem jest, że ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, porozumienie stron, odprawa, odprawa dla pracownika
 • Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

  00:35 25.03.2020

  ... strona zobowiązana z tytułu ugody nie wykonuje swojego zobowiązania, druga strona może skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. III. Ugoda sądowa Ugoda sądowa w postępowaniu cywilnym może zostać zawarta w trakcie prowadzonego już postępowania sądowego. Stosownie do treści art. 223 § 1 k.p.c.: Przewodniczący powinien we ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda, ugoda sądowa, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

  12:44 18.01.2019

  ... z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązania umowy o pracę. Jednak ugoda została zawarta w sądzie podczas rozprawy, z pozwu o przywrócenie do pracy lub ... o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wynika z treści wniosku, zawarta ugoda nie określała, że świadczenie stanowiło odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Ponadto skoro ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Ugoda alimentacyjna w sądzie

  Ugoda alimentacyjna w sądzie

  19:45 09.08.2018 PORADA

  Witam, chciałam się dowiedzieć jak zawrzeć ugodę alimentacyjną przed sądem. Czy trzeba złożyć pozew o alimenty? Czy można złożyć jakiś wniosek do sądu o ugodę? Czy taka ugoda będzie uwzględniana w MOPS-ie przy świadczeniach? Z ojcem dzieci uzgodniliśmy kwotę alimentów ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda alimentacyjna, sąd, alimenty, wniosek do sądu
 • Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

  Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

  12:57 27.07.2018

  Pomimo, że odszkodowanie uzyskane przez pracownika na skutek niezgodnego z prawem działania pracodawcy, może zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą, nie ma na celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu. Jego celem jest bowiem zwolnienie z ciążącego zobowiązania i wynagrodzenie szkody pracownika – ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowania, odszkodowanie, zwolnienie z pracy, koszty podatkowe
 • Kiedy ugoda sądowa ze zwalnianym pracownikiem bez podatku?

  Kiedy ugoda sądowa ze zwalnianym pracownikiem bez podatku?

  12:05 09.09.2016

  ... opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy a podstawą jego otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT-y, zwolnienia podatkowe, zwolnienia z PIT
 • Ugoda z wierzycielem - krok w dobrą stronę

  Ugoda z wierzycielem - krok w dobrą stronę

  12:45 03.11.2015

  ... największe i najwyższe kwotowo zaległości w spłacie, czyli np. z bankami czy parabankami. „Ugoda jest uniwersalna z dwóch powodów: dzięki wywiązaniu się ze zobowiązania zapewnia ... korzyścią dla obu stron jest ugoda. Daje gwarancję i bezpieczeństwo” – mówi Krzysztof Różycki. Ugoda – co dokładnie oznacza? Ugoda jest porozumieniem, które sprawia, ... WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie do zapłaty, zadłużenie, długi, ugoda z wierzycielem
 • Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  Zawezwanie do próby ugodowej podmiotu bez siedziby w Polsce

  00:09 10.07.2014

  Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Służy temu instytucja tzw. zawezwania do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej bardzo często jest wykorzystywane nie tylko do zawarcia ugody, ale w celu przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c. o ... WIĘCEJ

  Tematy: zawezwanie do próby ugodowej, ugoda, próba ugodowa, postępowanie pojednawcze
 • Ugoda sądowa i nie tylko a koszty podatkowe firmy

  Ugoda sądowa i nie tylko a koszty podatkowe firmy

  13:54 09.06.2011

  Często w sprawach spornych przedsiębiorcy chcąc szybko i polubownie rozstrzygnąć spór, zawierają ugodę z kontrahentami. Ugoda jest zawierana, gdy obie strony sporu są gotowe poczynić ustępstwa. W takich przypadkach praktykuje się zawieranie ugody sądowej lub ugody pozasądowej, ... WIĘCEJ

  Tematy: ugoda sądowa, ugoda, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Ugoda pozasądowa nie pozbawi prawa do pensji

  Ugoda pozasądowa nie pozbawi prawa do pensji

  01:23 13.01.2010

  ... Pracownik nosił się z zamiarem wniesienia sprawy do sądu pracy. Ostatecznie spór zakończyła ugoda pozasądowa, w której szef zobowiązał się do uregulowania zaległości. W tekście ugody ... nie narzuca dla ugody pozasądowej żadnej szczególnej formy (wyjątek stanowi ugoda dotycząca zgody pracownika na potrącanie określonych sum z jego wynagrodzenia, dla ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, rozstrzyganie sporów, ugoda, prawo do urlopu wypoczynkowego

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: