eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sąd arbitrażowy
 • Sąd Arbitrażowy Online już działa

  Sąd Arbitrażowy Online już działa

  09:15 13.02.2019

  ... przez Sąd Arbitrażowy Online OAC jest podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej. – Dla przedsiębiorców ma to ogromne znaczenie, bo z biznesowego punktu widzenia dopiero odzyskanie pieniędzy faktycznie zamyka sprawę, jeżeli dotyczy ona zapłaty – dodaje Bartosz Ziemblicki. SĄD RÓWNIEŻ W SPORACH TRANSGRANICZNYCH Dodajmy, że Sąd Arbitrażowy Online ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd arbitrażowy Online, sąd arbitrażowy, e-sądownictwo, e-sąd
 • Koniec sądów arbitrażowych dla BIT-ów?

  Koniec sądów arbitrażowych dla BIT-ów?

  00:22 05.12.2018

  ... , a wobec jej oddalenia w pierwszej instancji odwołała się do niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), wywodząc, że art. 8 BIT dotyczący zapisu na sąd polubowny jest niezgodny z art. 18, 267 i 344 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej jako: „TFUE”). Motywy rozstrzygnięcia TSUE Rozstrzygając tak też ... WIĘCEJ

  Tematy: BIT, Bilateral Investment Treaty, inwestycje, umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
 • Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  09:51 17.08.2016

  ... w trakcie prowadzenia biznesu. Jak wskazują dane podane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w 2015 r. rozpatrzył on ok. 300 ... będzie podlegała rozstrzygnięciu przez sąd arbitrażowy. Arbitraż w świetle Konwencji CMR Konwencja CMR w swoich przepisach w jasny sposób określa, jaki sąd jest właściwy do rozstrzygania sprawy ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, sąd arbitrażowy
 • Sąd arbitrażowy: tani i szybki sposób na spór mieszkaniowy

  Sąd arbitrażowy: tani i szybki sposób na spór mieszkaniowy

  11:45 06.08.2015

  ... naszym adwersarzem i wyznaczonymi przez nas i przez niego arbitrami. Podobnie z wyrokiem. Sąd Arbitrażowy może w większym stopniu niż sąd powszechny uwzględniać zasady „sprawiedliwości społecznej”. Jego rozstrzygnięcia mogą mieć więc charakter quasi polubowny. Sąd arbitrażowy to oszczędność czasu i pieniędzy dla obu stron sporu. Arbitrzy, którzy ... WIĘCEJ

  Tematy: spory mieszkaniowe, sąd arbitrażowy, rozwiązywanie sporów, rozstrzyganie sporów
 • Reklamacja towaru z Francji niezgodnego z zamówieniem.

  Reklamacja towaru z Francji niezgodnego z zamówieniem.

  10:41 13.02.2013 PORADA

  W jakim trybie dochodzić roszczeń z tytułu otrzymania materiału niezgodnego z zamówieniem? Od dostawcy z Francji otrzymaliśmy materiał niezgodny z wcześniejszym zamówieniem. Dostawca odmówił korekty faktury i naprawienia szkody - zmniejszenia ceny za odebrany towar. Całość została ... WIĘCEJ

  Tematy: reklamacja, postępowanie reklamacyjne, import towarów, niezgodność towaru z umową
 • Mediacja i arbitraż a konflikty w centrach handlowych

  Mediacja i arbitraż a konflikty w centrach handlowych

  13:52 02.06.2011

  ... przed oblicze sądu. Formułując klauzulę arbitrażową lub zapis na sąd polubowny należy niezwykle uważać, aby znalazły się w niej wszystkie istotne elementy uniemożliwiające ewentualne podważenie takiego zapisu w przyszłości. Strony mogą dowolnie wybrać sąd arbitrażowy (sąd arbitrażowy powoływany ad hoc, krajowy lub międzynarodowy), wybrać język ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, arbitraż, postępowanie mediacyjne, sąd arbitrażowy
 • Rozwiązywanie sporów: arbitraż i mediacja

  Rozwiązywanie sporów: arbitraż i mediacja

  00:08 10.10.2010

  ... powoływanym ad hoc (w celu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy). Stałymi sądami polubownymi działającymi w Polsce są m.in.: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, stałe polubowne sądy konsumenckie, Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Poprzez arbitraż rozstrzygane mogą być spory o prawa majątkowe lub ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, sąd arbitrażowy, mediacja, mediacje
 • Spory ze stosunku pracy - polubowne rozwiązania

  Spory ze stosunku pracy - polubowne rozwiązania

  13:55 15.10.2008

  ... problemów jest kilka. Należy tu wymienić: postępowanie przed komisją pojednawczą, ugodę pozasądową, mediację, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, ugodę sądową, Sąd Polubowny (umowa o arbitraż). Rozpatrzmy więc każdy z partykularnych sposobów. Postępowanie przed komisją pojednawczą Postępowanie przed sądem pracy może być we wszystkich ... WIĘCEJ

  Tematy: spory o roszczenia ze stosunku pracy, ugoda, ugoda sądowa, mediacja
 • Centrum Mediacji Lewiatan

  Centrum Mediacji Lewiatan

  14:23 27.02.2006

  ... PKPP Lewiatan, które będzie uzupełnieniem systemu pozasądowego rozstrzygania sporów gospodarczych. Jego elementem jest utworzony w ubiegłym roku przez PKPP Lewiatan Sąd Arbitrażowy. Centrum będzie rozstrzygać spory gospodarcze oraz spory społeczne przedsiębiorstw. Według Banku Światowego: Czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych ... WIĘCEJ

  Tematy: Centrum Mediacji, Lewiatan, sądy, sądownictwo
 • Arbitraż lepszy od sądu powszechnego

  Arbitraż lepszy od sądu powszechnego

  00:37 19.07.2004

  ... arbitrażu. Ważne szczegóły formalne W umowie należy precyzyjnie oznaczyć przedmiot sporu, który może wystąpić w przyszłości. Najlepiej kiedy taki zapis wskazuje konkretny sąd, który ma rozstrzygać sprawę. W sprawach przed sądem polubownym nie ma konieczności wyznaczania rozprawy, arbitży mogą przeprowadzić postępowanie niejawne – wówczas wyrok ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd arbitrażowy, sądy arbitrażowe, sąd powszechny, sąd polubowny
 • NASK wprowadza nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen

  NASK wprowadza nowe zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen

  14:22 16.12.2002

  ... NASK analogicznego rozwiązania stawia Polskę wśród krajów najefektywniej rozwiązujących spory w zakresie nazw domenowych" – powiedział Andrzej Bartosiewicz, kierownik Działu Domen NASK. Sąd Arbitrażowy rozpocznie pracę w drugiej połowie stycznia 2003 roku. Lista arbitrów liczy obecnie 22 osoby i będzie stale powiększana.WIĘCEJ

  Tematy: zasady rejestracji i utrzymywania nazw domenowych, nask, sąd arbitrażowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: