eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Konwencja CMR
 • Jak przewoźnik może udokumentować roszczenia w postępowaniu sądowym?

  Jak przewoźnik może udokumentować roszczenia w postępowaniu sądowym?

  00:20 11.03.2023

  ... nie jest niezbędny w postępowaniu sądowym, jednak odpowiednio wypełniony stanowi niezaprzeczalny dowód należytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Konwencji CMR, dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie sądowe, sprawy gospodarcze, TSL, branża TSL
 • Kary umowne w zleceniach transportowych budzą wątpliwości

  Kary umowne w zleceniach transportowych budzą wątpliwości

  13:37 24.01.2023

  ... umowne kontra przepisy W kontekście szczególnego charakteru prawa przewozowego i Konwencji CMR dla określenia odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy przewozu, trzeba wspomnieć jeszcze o jednej ... : - Ta zasada nie do końca sprawdza się w prawie przewozowym i Konwencji CMR. Konwencja w art. 41 stanowi wprost, że nieważna i pozbawiona mocy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: transport, kara umowna, kary umowne, umowa przewozu
 • Konwencja CMR - niezbędnik dla przewoźnika

  Konwencja CMR - niezbędnik dla przewoźnika

  11:43 15.12.2022

  ... kwestii, którą reguluje Konwencja CMR, jest zawarcie i wykonanie umowy przewozu. Zgodnie z jej zapisami, dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy - tak zwany dokument „CMR”- jednakże jego brak, nieprawidłowość lub utrata nie powoduje nieważności umowy przewozu, która mimo to podlega przepisom Konwencji. Konwencja CMR w art. 6 jasno ... WIĘCEJ

  Tematy: Konwencja CMR, usługi transportowe, transport, transport towarów
 • Kto, kiedy i w jakim celu może wystawić notę obciążeniową w branży transportowej?

  Kto, kiedy i w jakim celu może wystawić notę obciążeniową w branży transportowej?

  00:01 23.11.2022

  ... przypadku należy pamiętać, że na gruncie konwencji CMR nie jest dopuszczalne zastrzeganie kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie towaru. Nie oznacza to jednak, że w transporcie międzynarodowym przewoźnik nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe w ten sposób. Konwencja CMR wskazuje, że jeżeli poszkodowany udowodni powstałą szkodę ... WIĘCEJ

  Tematy: nota obciążeniowa, nota księgowa, spedytor, przewóz towarów
 • Odpowiedzialność przewoźnika: czy można uniknąć kary za uszkodzenie lub zaginięcie towaru?

  Odpowiedzialność przewoźnika: czy można uniknąć kary za uszkodzenie lub zaginięcie towaru?

  08:37 27.10.2022

  ... Beata Gądek, prawnik z TC Kancelarii Prawnej. Zakres odpowiedzialności przewoźnika za towar W przypadku przewozów międzynarodowych, kwestię odpowiedzialności rozstrzyga Konwencja CMR, czyli konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Dokument ten jasno precyzuje, kto i w jakich sytuacjach odpowiada za uszkodzenie przesyłki lub ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność przewoźnika, transport, transport towarów, przewóz towarów
 • Przewóz ładunków a przepisy

  Przewóz ładunków a przepisy

  10:27 27.12.2016

  ... . 11035 k.p.c.). Przydatne linki: - Prawo o ruchu drogowym - Prawo przewozowe Odmiennie kształtuje się odpowiedzialności w przypadku transportu międzynarodowego. W tym przypadku reguluje to Konwencja CMR. Można wnosić sprawę do sądów kraju, na którego obszarze pozwany ma stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę, filię lub agencję pośredniczącej ... WIĘCEJ

  Tematy: przewóz ładunków, przewóz towarów, transport, usługi transportowe
 • Awaria pojazdu a odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie na gruncie Konwencji CMR

  Awaria pojazdu a odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie na gruncie Konwencji CMR

  12:43 19.08.2016

  ... Konwencja CMR w dość precyzyjny sposób wskazuje jak rozkłada się odpowiedzialność przewoźnika przy niedostarczeniu towaru na czas. Jest to regulacja dość jednoznaczna, która wskazuje w art. 17 ust. 3 umowy CMR ... WIĘCEJ

  Tematy: Konwencja CMR, odpowiedzialność przewoźnika, przewóz towarów, prawo przewozowe
 • Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  09:51 17.08.2016

  ... sprawa będzie podlegała rozstrzygnięciu przez sąd arbitrażowy. Arbitraż w świetle Konwencji CMR Konwencja CMR w swoich przepisach w jasny sposób określa, jaki sąd jest właściwy do ... przekreśla ona jednak możliwości zastosowania postępowania polubownego w sprawach podlegających Konwencji CMR. Zgodnie bowiem z art. 33 Konwencji umowa przewozu może ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, sąd arbitrażowy
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika nie zawsze skuteczne

  Ubezpieczenie OC przewoźnika nie zawsze skuteczne

  00:19 21.07.2016

  ... spedycyjne proszą o zachowanie neutralności, o niewpisywanie nazwy przewoźnika. Kierowca musi pilnować Zlecenie spedycyjne, często z tak zwanej „piątek ręki” powoduje, że w dokumencie CMR jako przewoźnik wpisana jest firma, która jako pierwsza otrzymała zlecenie transportu. Jeżeli nie wypełnimy pola wymaganego dla kolejnego przewoźnika, możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie OC, ubezpieczenie OC przewoźnika, przewoźnik, przewoźnicy
 • Transport drogowy: rażące niedbalstwo przewoźnika

  Transport drogowy: rażące niedbalstwo przewoźnika

  14:01 19.07.2016

  ... 2014, sygn. akt VII Ga 245/14) . Również art. 29 § 1 Konwencji CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r z dnia 19 ... szkody nie doszło z jej winy. Na mocy art. 32 § 1 Konwencji CMR okres przedawnienia roszczeń w takim przypadku wynosi trzy lata. Przydatne ... WIĘCEJ

  Tematy: transport drogowy, przewóz towarów, przewoźnicy, przewoźnik

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: