eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo przewozowe
 • Umowa przewozu a umowa spedycji - odpowiedzialność

  Umowa przewozu a umowa spedycji - odpowiedzialność

  00:22 10.01.2017

  ... . 238) oraz stosowana subsydiarnie Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 915). Dla krajowych przewozów drogowych zbiorcze zastawienie przepisów dotyczących odpowiedzialności przewoźnika zawiera Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, która jest aktem lex specialis (ma pierwszeństwo) przed przepisami ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przewozu towarów, transport
 • Przewóz ładunków a przepisy

  Przewóz ładunków a przepisy

  10:27 27.12.2016

  ... ubezpieczyciela a szkoda miła miejsce na terenie Polski istniej możliwość skierowania sprawy do polskiego sądu (art. 11035 k.p.c.). Przydatne linki: - Prawo o ruchu drogowym - Prawo przewozowe Odmiennie kształtuje się odpowiedzialności w przypadku transportu międzynarodowego. W tym przypadku reguluje to Konwencja CMR. Można wnosić sprawę do sądów ... WIĘCEJ

  Tematy: przewóz ładunków, przewóz towarów, transport, usługi transportowe
 • Umowa transportowa i spedycji. Kruczki

  Umowa transportowa i spedycji. Kruczki

  10:25 23.12.2016

  ... z konwencją CMR (o ile jest to transport międzynarodowy) lub w oparciu o Prawo Przewozowe (dotyczy transportu krajowego). Niestety, w następnych punktach umowy często ... uniknąć poważnych konsekwencji. Reklamacje Wiele firm spedycyjnych zastrzega sobie w zleceniach prawo do wstrzymania zapłaty za przewóz w sytuacji spowodowania szkody w transporcie. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa przewozu, umowa spedycji, umowa transportowa, umowa przewozu towarów
 • Zakaz konkurencji w umowach przewozu towarów

  Zakaz konkurencji w umowach przewozu towarów

  13:32 26.09.2016

  ... stosunku umownego w zakresie przewozu towaru możliwe jest stosowanie ww. klauzuli umownej. Zauważyć należy, iż ani ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, ani Konwencja CMR z dnia 19 maja 1956 r. nie regulują problematyki postanowień umownych dotyczących zakazów świadczenia usług transportowych na rzecz kontrahentów ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa przewozu towarów, umowa przewozu, przewóz towarów
 • Awaria pojazdu a odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie na gruncie Konwencji CMR

  Awaria pojazdu a odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie na gruncie Konwencji CMR

  12:43 19.08.2016

  Podstawą dobrze funkcjonującego łańcucha dostaw jest terminowy przepływ towarów między jego uczestnikami. Przewoźnik, jako jeden z elementów tego procesu, odgrywa w nim szczególną rolę. Spoczywa bowiem na nim obowiązek dostarczenia towarów w umówionym miejscu i czasie. Każde odstępstwo od tej zasady powoduje, że zlecenie przyjęte do realizacji ... WIĘCEJ

  Tematy: Konwencja CMR, odpowiedzialność przewoźnika, przewóz towarów, prawo przewozowe
 • Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  Arbitraż w transporcie – czy jest możliwy?

  09:51 17.08.2016

  W transporcie mamy do czynienia z wieloma różnorodnymi umowami, jakie są zawierane przez firmy transportowe z kontrahentami, partnerami biznesowymi czy innymi podmiotami. Każda z nich reguluje określone prawa i obowiązki stron kontraktu w taki sposób, aby umożliwić im najpełniejsze wykonanie wszystkich zobowiązań z niej wynikających. Rzeczywistość ... WIĘCEJ

  Tematy: arbitraż, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, sąd arbitrażowy
 • Transport drogowy: rażące niedbalstwo przewoźnika

  Transport drogowy: rażące niedbalstwo przewoźnika

  14:01 19.07.2016

  ... regres). Ponadto przewoźnik nie będzie mógł skorzystać z ustawowego ograniczenia odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. Na mocy art. 86 Ustawy Prawo przewozowe (Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. z dnia 10 czerwca 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 915) firma transportowa, która spowodowała szkodę w wyniku rażącego niedbalstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: transport drogowy, przewóz towarów, przewoźnicy, przewoźnik
 • Transport towarów a kary umowne

  Transport towarów a kary umowne

  09:42 11.02.2015

  ... do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego (ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, z późn. zm., zwana dalej pr. Przew, art ... Przydatne linki: - Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Sądy orzekają różnie Przenikające się regulacje prawa krajowego i międzynarodowego sprawiają, że ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wysokość kar umownych, przewóz towarów
 • Umowa przewozu: o czym należy pamiętać?

  Umowa przewozu: o czym należy pamiętać?

  08:12 27.02.2014

  ... obu stron. Tymczasem zarówno w prawie przewozowym jak i w Konwencji CMR przyznano zleceniodawcy (a czasami również odbiorcy) prawo do jednostronnej zmiany zawartej umowy przewozu, a nawet do jej zerwania. Przykładowo prawo przewozowe pozwala zleceniodawcy na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn, a co istotne nie przewiduje z tego powodu ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo przewozowe, umowa przewozu towarów, umowa przewozu, przewoźnik
 • Przewóz towarów: podwykonawstwo

  Przewóz towarów: podwykonawstwo

  00:59 20.02.2014

  ... omawianego uregulowania jest to, że dochodzenie odszkodowania przez uprawnionego może w zasadzie odbywać się z zachowaniem określonego porządku. Przykładowo nadawca będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania wyłącznie od głównego przewoźnika, z którym zawarł umowę przewozu, a dopiero ten przewoźnik będzie mógł dochodzić roszczeń od swojego ... WIĘCEJ

  Tematy: podwykonawstwo, transport, umowa przewozu, prawo przewozowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: