eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › oświadczenie woli
 • Jak uchylić się od wadliwego oświadczenia o przyjęciu spadku?

  Jak uchylić się od wadliwego oświadczenia o przyjęciu spadku?

  00:20 23.12.2019

  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest oświadczeniem woli. Kwestię oświadczeń woli reguluje kodeks cywilny. Definicje i zasady generalne dotyczące oświadczeń woli znajdziemy w części ogólnej kodeksu cywilnego. Dodatkowo w art. 1019 kodeksu cywilnego ustawodawca wskazał szczególne zasady dotyczące oświadczeń o przyjęciu czy odrzuceniu ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie o przyjęciu spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, spadek
 • Wycofanie wniosku 7/8 etatu

  Wycofanie wniosku 7/8 etatu

  10:20 25.06.2018 PORADA

  Dzień dobry, uprzejmie proszę o informację jakiej treści powinien być wniosek na podstawie, którego chcę powrócić na pełny etat z 7/8: wniosek o rezygnację z obniżenia etatu i prośba o przywrócenie na pełny etaty czy wycofanie wniosku złożonego z dniem (data złożenia wniosku) ... WIĘCEJ

  Tematy: 7/8 etatu, zwiększenie etatu, praca na pełny etat, przywrócenie etatu
 • Zmiana pracy i ciąża

  Zmiana pracy i ciąża

  20:06 13.05.2018 PORADA

  Witam wszystkich, mam niemały problem. Otóż w dniu 30 marca złożyłam wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, obowiązujący mnie okres wypowiedzenia wynosił miesiąc, rozwiązanie umowy nastąpiło w dniu 30 kwietnia. 2 maja rozpoczęłam nową pracę u innego pracodawcy - na okres ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, umowa na czas nieokreślony, zmiana pracy, umowa na okres próbny
 • Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych po śmierci podatnika

  Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych po śmierci podatnika

  13:20 14.02.2018 PORADA

  W grudniu 2017 roku zmarła osoba, za którą będzie rozliczony podatek. Z uwagi fakt, iż nie pozostawiła spadku, nie było przeprowadzonego postępowania spadkowego. W wyniku rozliczenia za zmarłą podatku dochodowego za 2017 r. wystąpiła nadpłata. Czy do zwrotu nadpłaty wystarczające ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć podatnika, nadpłata podatku, podatek dochodowy, zwrot podatku
 • Czy wspólnik spółki handlowej może uchylić się od skutków oświadczenia woli?

  Czy wspólnik spółki handlowej może uchylić się od skutków oświadczenia woli?

  13:14 31.10.2017

  ... oświadczenie woli o przystąpieniu do spółki (a więc nastąpi po prostu „wyjście” tego wspólnika ze spółki); w drugiej kolejności, zaktualizuje się konieczność zwrotu wkładu tej osobie przez samą spółkę, bowiem w wyniku uchylenia się od oświadczenia woli ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, oświadczenie woli wspólnika, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Czy mogę odstąpić od porozumienia zmieniającego?

  Czy mogę odstąpić od porozumienia zmieniającego?

  21:49 12.02.2017 PORADA

  Witam, mój pracodawca zatrudnia ok. 230 osób, jest to firma państwowa. W związku ze zmianą statutu i regulaminu organizacyjnego przeprowadzono reorganizację w firmie, ja również otrzymałam zmianę warunków pracy i płacy. Porozumienie zmieniające otrzymałam w dniu 30.09.2016 r., a ... WIĘCEJ

  Tematy: porozumienie zmieniające, zmiana warunków pracy, warunki pracy, ciąża
 • Zachowanie w formie pisemnej oświadczenia woli

  Zachowanie w formie pisemnej oświadczenia woli

  22:33 27.10.2015 PORADA

  Witam, jakie są wymagania dla zachowania w formie pisemnej oświadczenia woli? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: kodeks cywilny, oświadczenie woli, własnoręczny podpis, zamówienia publiczne
 • Wypowiedzenie wysłane pocztą

  Wypowiedzenie wysłane pocztą

  07:35 31.07.2015 PORADA

  Witam serdecznie, mając na uwadze okres wypowiedzenia 2-tygodniowy i fakt wysłania wypowiedzenia w dniu 24.07.2015 (piątek), pracodawca dostał wypowiedzenie w poniedziałek a telefonicznie został powiadomiony w dniu 24.07.2015 r. Do kiedy trwa mój okres wypowiedzenia? WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, oświadczenie woli, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, wypowiedzenie przesłane pocztą
 • Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  09:11 22.05.2015

  ... skutkuje niezłożeniem oświadczenia woli i niedokonaniem zamierzonej czynności? Może tak być, ale nie musi. Zgodnie z ogólną zasadą, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie ... o tym za niego dłużnik. Trzeba jednak pamiętać, że to na składającym oświadczenie woli, czyli tutaj wierzycielu, spoczywa ciężar dowodu i to on w razie sporu ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, korespondencja sądowa
 • Umowa: wykładnia niejednoznacznych postanowień

  Umowa: wykładnia niejednoznacznych postanowień

  00:42 09.04.2015

  ... inny). Warto zatem przyjrzeć się wybranym kierunkom orzeczniczym dotyczącym wykładni oświadczeń woli stron, jakie złożyły w celu związania się przez nie umową. Ogólną ... treści postanowień umownych, jest zasada stosowania kryteriów obiektywnych, a zatem sens oświadczenia woli należy ustalać na podstawie tego, jak druga strona ten sens rozumiała i ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa, umowy, postanowienia umowne, klauzule umowne
 • Przeniesienie warunków zabudowy: czy można się wycofać ze zgody?

  Przeniesienie warunków zabudowy: czy można się wycofać ze zgody?

  00:10 31.03.2015

  ... spółki. Twierdziła ona, że tego rodzaju zgoda stanowi typowe oświadczenie woli, zatem sprawę rozstrzygną przepisy kodeksu cywilnego. Według zawartych w nim przesłanek można wycofać się z już raz złożonego oświadczenia woli tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem groźby lub błędu. Jeśli nie wystąpiły ... WIĘCEJ

  Tematy: przeniesienie warunków zabudowy, warunki zabudowy, oświadczenie woli, inwestycje
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2015 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II 2015 r.

  13:41 03.03.2015

  ... , za rok podatkowy, którego dotyczyła decyzja. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO: W dniu 14 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo farmaceutyczne, Ordynacja podatkowa, oświadczenie woli, wypowiedzenie umowy przez pracownika
 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę: uchylenie się od skutków prawnych

  Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę: uchylenie się od skutków prawnych

  00:40 30.10.2014

  ... nie tylko mylne wyobrażenie o treści złożonego oświadczenia woli (niezgodność między prawidłowo powziętą wolą, a wadliwym jej oświadczeniem), a także mylne wyobrażenie o okolicznościach faktycznych jemu towarzyszących (wyrok SN z dnia 19.03.2002 r. I PKN 156/01). Ponadto, jeżeli oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wady oświadczenia woli - błąd

  Wady oświadczenia woli - błąd

  00:55 23.10.2014

  ... złożonego oświadczenia woli powołując się na błąd. Błąd polega na fałszywym, mylnym wyobrażeniu o otaczającej rzeczywistości, które decyduje o podjęciu określonej decyzji. Zgodnie z art. 84 k.c., w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, wady oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli
 • Oświadczenie woli teraz w formie dokumentowej

  Oświadczenie woli teraz w formie dokumentowej

  00:40 25.09.2014

  ... zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu cywilnego nową formę składania oświadczeń woli – tzw. dokumentową. Forma dokumentowa składania oświadczeń woli Niedochowanie formy dokumentowej będzie miało skutki takie same co do konsekwencji jak niezachowanie formy pisemnej. W przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne
 • Czy można uzupełnić oświadczenie woli?

  Czy można uzupełnić oświadczenie woli?

  10:48 12.07.2014 PORADA

  Witam, w przetargu nieograniczonym na usługi, za ofertą cenową, która była podpisana, było zamieszczone oświadczenie woli, którego przez nieuwagę nie dołączyłam. Oferta została odrzucona. Moje pytanie brzmi, czy można uzupełnić ofertę o oświadczenie woli, czy słusznie mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, SIWZ
 • Oświadczenie woli a cofnięcie decyzji pracodawcy

  Oświadczenie woli a cofnięcie decyzji pracodawcy

  13:05 16.01.2014 PORADA

  Powiedzmy, że pracownik na umowę o pracę na okres próbny, który jest w 4. tygodniu ciąży, chwilowo na L4, przekazał pracodawcy zaświadczenie lekarskie „ciąża”. Umowa wygasła w tydzień po przekazaniu zaświadczenia. Pracownik zadał pytanie pracodawcy jaka jest jego sytuacja ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, oświadczenie woli, ciąża, L4 w ciąży
 • Zmiany w kpc: pisma sądowe wnoszone elektronicznie

  Zmiany w kpc: pisma sądowe wnoszone elektronicznie

  10:52 25.10.2013

  ... wprowadzenie nowej formy składania oświadczeń woli – tzw. formy dokumentowej. Dla złożenia oświadczenia woli w tej formie będzie trzeba je sporządzić w formie dokumentu oraz w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Przepisy nie mówią, na jakim nośniku będzie można złożyć takie oświadczenie woli, co oznacza, że będzie mógł ... WIĘCEJ

  Tematy: informatyzacja administracji publicznej, oświadczenie woli, pisma procesowe, pisma sądowe
 • Oświadczenie woli a choroba

  Oświadczenie woli a choroba

  15:12 16.10.2013 PORADA

  Mój brat, z którym jestem w nienajlepszych stosunkach twierdzi, że mama wydała oświadczenie woli i obiecała dać mu darowiznę pieniężną. Dodam, że mama leczy się psychiatrycznie. Czy takie oświadczenie ma moc prawną? WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, choroba, darowizna, darowizna pieniężna
 • Anulowanie oświadczenia woli

  Anulowanie oświadczenia woli

  10:21 08.03.2013 PORADA

  Czy oświadczenie złożone pod wpływem groźby można uznać za nieważne i w jaki sposób to zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: