eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Decydujesz się na potrącenie? Uważaj, to oznacza, że uznałeś dług!

  Decydujesz się na potrącenie? Uważaj, to oznacza, że uznałeś dług!

  00:20 15.03.2017

  Potrącenie może być niebezpieczne. Dlatego też w sprawach spornych nie należy się z nim spieszyć. W przeciwnym razie szybko można tego kroku pożałować. Wyobraźmy sobie taką sytuację: pan Jan ma firmę ochroniarską, która świadczy usługi na rzecz pana Adama. Niestety na ochranianej nieruchomości doszło do kradzieży. Z tego powodu pan Adam chce od ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność odszkodowawcza, potrącenie, potrącenia z wynagrodzenia, potrącenie wierzytelności
 • Odpowiedzialność deliktowa w umowie może być wyłączona lub ograniczona

  Odpowiedzialność deliktowa w umowie może być wyłączona lub ograniczona

  08:10 02.12.2014

  ... lub wysokości odszkodowania) odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Przydatne linki: Kodeks cywilny To jednak zasada. I jak każda, doznaje pewnych wyjątków. Dotyczą one w pierwszej kolejności odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie. Przeważa podgląd, że odpowiedzialność odszkodowawcza w takim przypadku nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność deliktowa, umowa, odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność za szkodę
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom

  Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom

  00:20 28.11.2013

  ... niego wyrządzona umyślnie czy nieumyślnie. Odpowiedzialność pracodawcy z zależności od sytuacji może mieć charakter kontraktowy lub deliktowy. Możliwe źródła odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy względem pracownika stanowią m.in.: umowa o prace oraz przedwstępna umowa o pracę. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy może w tym przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu

  Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu

  13:32 25.10.2011

  ... . W przeciwnym bowiem razie powinni się liczyć z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce swoim działaniem lub zaniechaniem. Za co odpowiada członek zarządu Odpowiedzialność odszkodowawcza wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy zachowanie członka organu było sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Trzeba również pamiętać, iż sama ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Zawieranie umów - jakie pułapki?

  Zawieranie umów - jakie pułapki?

  12:25 29.07.2011

  ... X będzie odpowiedzialny za straty Y stąd wynikłe", "W razie umyślnego wyrządzenia szkody, X będzie zobowiązany naprawić szkodę poniesioną przez Y". W pierwszym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza X została ograniczona tylko i wyłącznie do strat, z wyłączeniem utraconych korzyści, które normalnie również wchodzą w skład szkody. Wobec tego dla ... WIĘCEJ

  Tematy: zawieranie umów, zawarcie umowy, umowa, kary umowne
 • Szkoda pośrednia

  Szkoda pośrednia

  12:36 20.05.2011

  ... związek przyczynowy rozumie się to, co stanowi normalne następstwo działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Zatem sprawca szkody ponosi odpowiedzialność tylko za te następstwa swojego postępowania, które w danych warunkach są normalną jego konsekwencją. Zwolennicy przyznania pośrednio poszkodowanemu możliwości żądania odszkodowania ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie za szkodę, odpowiedzialność odszkodowawcza, odszkodowanie, dochodzenie odszkodowania
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza

  Odpowiedzialność odszkodowawcza

  12:33 18.05.2011

  ... zidentyfikować ten podmiot, trzeba każdorazowo odnieść się do poszczególnych regulacji dotyczących odpowiedzialności (np. odpowiedzialność rodziców za dzieci, odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny, czy wręcz odpowiedzialność za zdarzenia niezwiązane z działalnością ludzką – tytułem przykładu może tu być działanie sił przyrody ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność odszkodowawcza, odszkodowanie, zapłata odszkodowania, odpowiedzialność za szkodę
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy

  Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy

  12:48 02.05.2011

  ... cywilnoprawnej odpowiedzialności pracodawcy różni się od zasad przyjętych w przepisach prawa pracy. Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu Cywilnego, co do zasady odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje szkodę w pełnej wysokości. Mimo zaś ochronnej funkcji prawa pracy, ostatnie zmiany wskazują na odchodzenie od ryczałtowego i limitowanego odszkodowania ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność odszkodowawcza, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: