eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › potrącenie wierzytelności
 • Decydujesz się na potrącenie? Uważaj, to oznacza, że uznałeś dług!

  Decydujesz się na potrącenie? Uważaj, to oznacza, że uznałeś dług!

  00:20 15.03.2017

  ... : wierzytelności są wzajemne i jednorodzajowe; wierzytelność przedstawiana do potrącenia jest wymagalna; wierzytelność potrącana jest zaskarżalna. Potrącenie może być niebezpieczne, gdyż oznacza w istocie, że dokonujący potrącenia wierzyciel uznaje istnienie potrącanej wierzytelności przysługującej dłużnikowi oraz jej wysokość. Potrącenie należy ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność odszkodowawcza, potrącenie, potrącenia z wynagrodzenia, potrącenie wierzytelności
 • Kara umowna czyli zawsze przychód i tylko czasami koszt podatkowy

  Kara umowna czyli zawsze przychód i tylko czasami koszt podatkowy

  13:16 07.12.2015

  Przy nieprawidłowym wykonaniu umowy, dostarczający usługę lub towar może ponieść tzw. karę umowną. Fiskus nie zawsze pozwala ukaranemu zaliczyć jej wartość do kosztów firmowych. Z kolei poszkodowany w każdym przypadku musi rozliczyć ją w opodatkowanych przychodach z działalności. Kary umowne płaci się z tytułu wad dostarczonych produktów, ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wierzytelności, wezwanie do zapłaty kary umownej
 • Kara umowna: czy wezwanie do zapłaty jest zawsze konieczne?

  Kara umowna: czy wezwanie do zapłaty jest zawsze konieczne?

  00:22 19.12.2014

  ... właśnie tego, czy wierzytelność można uznać za wymagalną w kontekście postanowień umowy oraz podjętych czynności – złożenia oświadczenia o potrąceniu. Ponieważ potrącenie wzajemnych wierzytelności prowadzi do ich umorzenia (w całości lub części), stanowiąc formę rozliczenia pomiędzy stronami, problem można rozszerzyć i odnieść do zapłaty kar ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wierzytelności, wezwanie do zapłaty kary umownej
 • Korekta kosztów gdy uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

  Korekta kosztów gdy uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

  13:19 17.10.2014

  ... , w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Nie ma uprzywilejowanych grup podatników, którzy mogliby nie stosować przepisów o korekcie kosztów w przypadku nieuregulowanych wierzytelności. Tym samy regulacje w zakresie zatorów płatniczych obowiązują także podatników, którzy zdecydowali się wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej ... WIĘCEJ

  Tematy: księga przychodów i rozchodów, PKPiR, podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Wymiana barterowa i kompensata wierzytelności z korektą kosztów

  Wymiana barterowa i kompensata wierzytelności z korektą kosztów

  12:08 29.08.2014

  ... . Mieści się tutaj także wymiana barterowa czy kompensata (potrącenie) wzajemnych wierzytelności pieniężnych. ”Uregulowanie zobowiązania” jest pojęciem szerszym niż „zapłata”. Drugie mieści się w pierwszym podobnie jak wymiana barterowa czy potrącenie wzajemnych wierzytelnści. „Uregulowanie zobowiązania” oznacza wszelkie dopuszczalne formy ... WIĘCEJ

  Tematy: kompensata wzajemnych zobowiązań, kompensata zobowiązań, stosunki handlowe, kompensata
 • Zakup i potrącenie wierzytelności

  Zakup i potrącenie wierzytelności

  12:28 20.08.2014 PORADA

  Firma A wystawiła mi fakturę za wykonaną usługę, jednocześnie wiem, że firma A ma przeterminowaną fakturę względem firmy mojego znajomego. Czy mogę odkupić fakturę znajomego (cesja wierzytelności) i składając oświadczenie do firmy A potrącić im przeniesioną na mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, prawa wierzycieli, sprzedaż długów
 • Czy można nie płacić faktur firmie, która sama zalega nam z płatnościami?

  Czy można nie płacić faktur firmie, która sama zalega nam z płatnościami?

  22:03 19.08.2014 PORADA

  Zleciłem usługę do wykonania firmie A, za co wystawiła mi fakturę. Jednocześnie firma A ma przeterminowaną fakturę do zapłacenia względem mnie za inną wcześniejszą rzecz. Czy mogę potrącić niezapłaconą sumę z wystawionej przeze mnie faktury i zapłacić firmie A jedynie ... WIĘCEJ

  Tematy: niezapłacone faktury, faktura VAT, niezapłacona faktura, zaległe płatności
 • Kompensata wzajemnych zobowiązań w stosunkach handlowych

  Kompensata wzajemnych zobowiązań w stosunkach handlowych

  00:49 24.03.2014

  ... oni dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem, jednak tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości. Przedsiębiorcy mogą wybrać: umowne potrącenie należności lub ustawowe potrącenie należności. W przypadku kompensaty umownej nie znajdziemy żadnych szczególnych regulacji ... WIĘCEJ

  Tematy: kompensata wzajemnych zobowiązań, kompensata zobowiązań, stosunki handlowe, kompensata
 • Potrącenie wierzytelności wobec upadłego a umorzenie wierzytelności

  Potrącenie wierzytelności wobec upadłego a umorzenie wierzytelności

  00:26 02.10.2013

  Potrącenie wierzytelności w stosunku do upadłego znajdującego w się w upadłości jest jedną z niekwestionowanych przez prawo i praktykę form zaspokajania wierzytelności ... W myśl postanowień art. 94 ust. 1 PrUpN skuteczne potrącenie wierzytelności wobec upadłego jest wykluczone w przypadku, gdy do nabycia wierzytelności w formie przelewu lub indosu ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie wierzytelności, wierzytelności, potrącenie wierzytelności, ogłoszenie upadłości
 • Ogłoszenie upadłości a potrącenie wierzytelności

  Ogłoszenie upadłości a potrącenie wierzytelności

  00:10 15.05.2013

  ... . Potrącenie wierzytelności jest jedną z uprzywilejowanych form dochodzenia należności w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Z tego też powodu skorzystanie z tego uprawnienia zostało obwarowane koniecznością spełnienia pewnych warunków. W przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, potrącenie wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności, potrącenie wierzytelności, umowne potrącenie wierzytelności, nabycie wierzytelności
 • Potrącenie wierzytelności

  Potrącenie wierzytelności

  12:50 23.08.2011

  ... . Podsumowując, potrącenie wierzytelności (zarówno ustawowe, jak i umowne) jest instytucją często wykorzystywaną przez osoby, które są względem siebie zarówno wierzycielami, jaki i dłużnikami. Pozwala to na łatwe, szybkie i w zasadzie niewiążące się z dodatkowymi kosztami umorzenie wierzytelności wyższej, a niekiedy obu wierzytelności (gdy mają ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenie wierzytelności, wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności, ustawowe potrącenie wierzytelności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: