eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › korekta kosztów
 • Jak rozliczyć bonus pieniężny otrzymany przez firmę?

  Jak rozliczyć bonus pieniężny otrzymany przez firmę?

  13:21 17.06.2022

  ... r.: Uwzględniając zasady praworządności, trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że po uzyskaniu rabatu potransakcyjnego korekta winna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami ... WIĘCEJ

  Tematy: rabat, bonus, bonifikaty, premia pieniężna
 • CIT: zatorów płatniczych nie stosuje się do leasingu finansowego?

  CIT: zatorów płatniczych nie stosuje się do leasingu finansowego?

  13:58 24.10.2018

  ... upływem 90 dni od dnia zaliczenia wynikającej z faktury lub rachunku kwoty do kosztów uzyskania przychodów, nie uregulował należnej kwoty zobowiązania. Ograniczenia miały wpłynąć mobilizująco ... z tytułu podatku CIT, jeśli spółka nie mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu umowy leasingu maszyn. Działający z ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Zmiana/korekta wartości początkowej środka trwałego

  Zmiana/korekta wartości początkowej środka trwałego

  13:42 11.09.2018

  ... miesiąca, w którym dokonywana jest korekta. Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, Amortyzacja, środki trwałe, wartość początkowa środków trwałych
 • Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  Sprzedaż środka trwałego przed rokiem bez korekt w księgach

  13:44 18.10.2016

  ... się na to, że wydatki związane z nabyciem bądź wytworzeniem środków trwałych nie trafiają bezpośrednio do kosztów podatkowych. Inaczej są one też ewidencjonowane. Co się stanie, gdy jednak ich sprzedaż nastąpi przed ... - jego wartość początkowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne - zarówno stanowiące jak i niestanowiące kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja, sprzedaż środków trwałych, amortyzacja środków trwałych
 • Służbowe mieszkanie może nie stanowić kosztów podatkowych

  Służbowe mieszkanie może nie stanowić kosztów podatkowych

  11:31 02.06.2016

  ... , podatnik - który zaliczył pierwotnie wydatki na jego zakup do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej firmy, jest zobowiązany skorygować te koszty. Zdaniem NSA: Brak obowiązku korekty kosztów w takim przypadku dawałaby możliwość zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej zakupu wszelkich składników majątku, które przed upływem roku ... WIĘCEJ

  Tematy: Środki trwałe, ewidencja środków trwałych, PKPiR, wyposażenie
 • Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów

  Zatory płatnicze: zmiana terminu płatności a korekta kosztów

  12:50 20.05.2016

  ... jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i braku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach terminie. W omawianej sprawie mamy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Zatory płatnicze 2016: Korekta kosztów nadal przy leasingu finansowym

  Zatory płatnicze 2016: Korekta kosztów nadal przy leasingu finansowym

  13:25 22.04.2016

  ... lub towarów przez narzucenie długich terminów płatności, wprowadzono rozwiązanie polegające na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot nieopłaconych w terminie 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Korekta kosztów była dokonywana „na bieżąco”, a więc w miesiącu, w którym upłynęły wskazane w ustawie podatkowej terminy ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Powrotna korekta kosztów w podatku dochodowym nadal występuje

  Powrotna korekta kosztów w podatku dochodowym nadal występuje

  13:12 18.02.2016

  ... nie obowiązują? Korekta kosztów wynikająca z przepisów o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym obowiązywała w latach 2013-2015. Znalazła się ona w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te mówiły, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Korekta kosztów gdy wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji

  Korekta kosztów gdy wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji

  13:11 21.10.2015

  ... to było następujące: „(...) Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wygaśnięciem na skutek konfuzji wzajemnych zobowiązań wynikających z Transakcji Wzajemnych nie powstanie obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę tych zobowiązań, na podstawie art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Zatory płatnicze: korekta kosztów zniknie z podatków w 2016 r.

  Zatory płatnicze: korekta kosztów zniknie z podatków w 2016 r.

  12:31 08.09.2015

  ... budżetu zaczęło trafiać więcej pieniędzy z podatków dochodowych. Skoro bowiem podatnik nie uregulował swoich zobowiązań w określonym terminie, był obowiązany do zmniejszenia kosztów o „niezapłacone faktury”, a w efekcie rósł jego dochód i należny od niego podatek. Niestety ustawodawca nie pokusił się o wprowadzenie takich regulacji po stronie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Niezapłacone faktury

  Niezapłacone faktury

  13:50 08.01.2015 PORADA

  Witam, prowadzę firmę w formie spółki jawnej - księgi rachunkowe. W listopadzie otrzymałam towar oraz fakturę z terminem płatności 90 dni. Moje pytanie brzmi: czy muszę korygować koszty za rok 2014? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, spółka jawna, księgi rachunkowe, niezapłacone faktury
 • Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne?

  Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne?

  10:29 17.08.2014 PORADA

  Jak rozliczać niezapłacone faktury inwestycyjne w podatku CIT? WIĘCEJ

  Tematy: CIT, podatek CIT, faktura inwestycyjna, niezapłacone faktury
 • Czy ujmować korektę kosztów w wydrukowanej księdze przychodów i rozchodów?

  Czy ujmować korektę kosztów w wydrukowanej księdze przychodów i rozchodów?

  11:02 18.09.2013 PORADA

  Witam, Mam pytanie odnośnie korekty kosztów. Chodzi mi tu o faktury, które są już 30 dni po terminie płatności, to wtedy należy z takich faktur zakupu zrobić korektę kosztów (są tam faktury, te które nie są zapłacone 30 dni po terminie płatności i te które są częściowo ... WIĘCEJ

  Tematy: zapisy w PKPiR, Księga Przychodów i Rozchodów, faktura VAT, korekta kosztów
 • Korekta faktury za rachunek telefoniczny

  Korekta faktury za rachunek telefoniczny

  23:51 07.07.2013 PORADA

  Witam, W czerwcu dostałam fakturę korygującą na minus za rachunek telefoniczny, data wystawienia jest też czerwcowa. Korekta dotyczy faktury z maja. Rozumiem, że VAT z tej korekty rozliczam w czerwcu, w dacie wystawienia, ale co z kosztem? Czy korektę księguję w dacie pierwotnej ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, dokument księgowy, zapisy w PKPiR, faktura korygująca
 • Czy muszę korygować koszty?

  Czy muszę korygować koszty?

  13:39 15.04.2013 PORADA

  Witam! Rozliczam się w działalności metodą kasową, czy mnie też obejmuje korekta kosztów w przypadku niezapłaconych faktur? WIĘCEJ

  Tematy: korekta kosztów, niezapłacone faktury, pomniejszenie kosztów, wyksięgowanie kosztów
 • Pomniejszenie kosztów związane z art 24d - trzecia ustawa deregulacyjna.

  Pomniejszenie kosztów związane z art 24d - trzecia ustawa deregulacyjna.

  18:16 09.03.2013 PORADA

  Do tej pory występowałem w roli eksperta. Jednak pracując nad oprogramowaniem do księgowości i wczytując w projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w podatkowej księdze przychodów i rozchodów związanych z wejściem w życie 3 ustawy deregulacyjnej. Mam pewne wątpliwości związane z ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta kosztów, pomniejszenie kosztów, niezapłacone faktury, wyksięgowanie kosztów

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: