eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › dłużnik
 • Postępowanie upadłościowe dla małych firm czekają zmiany

  Postępowanie upadłościowe dla małych firm czekają zmiany

  12:46 20.11.2023

  ... państwa członkowskie UE będą same określać warunki, od których zależy uznanie, że dłużnik spełnia wymogi. W prawie polskim definicja niewypłacalności podana została przez ustawodawcę w art. ... , że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość
 • Kiedy zostanę wykreślona z listy dłużników

  Kiedy zostanę wykreślona z listy dłużników

  21:55 19.11.2022 PORADA

  Po ilu latach jest się wykreślonym z listy dłużników? WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, rejestr dłużników, lista dłużników, baza dłużników
 • Pozorne bankructwo, ukrywanie majątku i niegospodarność na szkodę wierzycieli

  Pozorne bankructwo, ukrywanie majątku i niegospodarność na szkodę wierzycieli

  09:12 26.09.2022

  ... bezpośredniego zagrożenia niewypłacalnością lub upadłością dłużnika. Warunkiem wypełnienia jego znamion jest istnienie zobowiązania względem kliku wierzycieli jeszcze zanim sprawca (dłużnik) powoła do życia nową jednostkę gospodarczą i przeniesie na nią składniki swojego majątku. Doprowadzenie do swojej upadłości lub niewypłacalności Przesłanka ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzyciele, wierzyciel, dłużnik, majątek firmy
 • Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  Przepisanie majątku a skarga pauliańska

  08:00 30.08.2022

  ... prawna dokonana przez osobę zadłużoną doprowadziła do pokrzywdzenia wierzyciela, gdyż dłużnik stał się niewypłacalny (albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, ... wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności, mogła dowiedzieć się o tym, że dłużnik pozbywając się części majątku, działał na niekorzyść wierzyciela. Dlatego, nawet, gdy ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, dłużnik, dłużnicy, wierzytelności
 • Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  Sprzedaż wierzytelności poza podatkiem VAT?

  13:33 31.08.2021

  W przypadku zbycia wierzytelności własnych o świadczeniu usług można mówić jedynie w odniesieniu do nabywcy wierzytelności. Przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku nabywcy wierzytelności - niezależnie od tego, czy jest to wierzytelność własna, czy nabyta - jest skutkiem rozporządzenia tą wierzytelnością przez ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  Fiskus kwestionuje nawet te kary umowne, które zwiększają wpływy budżetowe

  14:10 13.05.2021

  Przez 7 lat przedsiębiorca toczył spór z organami skarbowymi o pieniądze w ramach rozliczeń podatkowych prowadzonej w 2013 r. działalności. Dlaczego tak długo? Jak stwierdził w wyroku z 4 lutego 2021 r. sąd, uchylając decyzję fiskusa, m.in. dlatego, że zarzucając celowe zaniżanie podstawy opodatkowania, nie słuchał on w ogóle składanych przez ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • KRD: co Polacy myślą o długach?

  KRD: co Polacy myślą o długach?

  12:31 01.02.2021

  ... osoba, która wyszła z długów, postępuje zgodnie z zasadą: najpierw rachunki i stałe opłaty, a później reszta. Dłużnik w oczach rodaka Dla ponad połowy Polaków (52%) posiadanie zaległości nie ... do spłaty zaległości, ale także takie zorganizowanie całego procesu, aby dłużnik ponownie stał się aktywnym klientem sklepu czy banku, terminowo regulującym ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, długi Polaków, zadłużenie polskich gospodarstw domowych, zadłużenie Polaków
 • Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

  Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

  11:13 02.01.2021

  Spółka wypłacała swoim kontrahentom kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie towaru. Wypłacała je, mimo iż to nie ona ponosiła winę za opóźnienia, a producent. Spółka chciała jednak maksymalnie minimalizować skutki nieterminowej dostawy, aby w relacjach biznesowych zachować wiarygodność rynkową. Jednak fiskus, dokonując wykładni przepisu art. 16 ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kary umowne za spóźnione roboty budowlane poza kosztami podatkowymi

  Kary umowne za spóźnione roboty budowlane poza kosztami podatkowymi

  11:09 21.07.2020

  ... wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary ... odpowiedzialności. Oznacza to, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, może stanowić wadę wykonanych robót lub usług w rozumieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za opóźnienia a koszty podatkowe

  Kara umowna za opóźnienia a koszty podatkowe

  13:04 27.12.2019

  ... powodować. Zwłoka w wykonaniu świadczenia Zgodnie z treścią art. 476 zd. 1 KC „Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a ... zwłoki w usunięciu wad towarów lub wykonaniu robót wynikających z okoliczności, za które dłużnik odpowiada. W efekcie każdy przypadek zwłoki w wykonaniu świadczenia będzie objęty ograniczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kary umowne: fiskus nieprawnie pozbawia kosztów podatkowych

  Kary umowne: fiskus nieprawnie pozbawia kosztów podatkowych

  13:38 25.11.2019

  Zdaniem organów podatkowych, kara umowna jaką przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić z tytułu nieterminowego wykonania umowy, nie może stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodów, bez względu na to, czy niedotrzymanie terminu spowodowane jest okolicznościami, za które przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności. Kara umowna stanowi instytucję ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Śmierć rodziców, dziedziczenie długów a ubezpieczenie na życie. Jak wyznaczyć beneficjenta?

  Śmierć rodziców, dziedziczenie długów a ubezpieczenie na życie. Jak wyznaczyć beneficjenta?

  11:06 10.09.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie w sprawie dodatkowego ubezpieczenia na życie. Czy osoba, która ma długi np. za niepłacenie alimentów na małoletnie dzieci, wykupiła dodatkowe ubezpieczenie na życie, umrze nagle i przed śmiercią ustanowi swoje dorosłe dzieci beneficjentami, czy wtedy te dorosłe ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie na życie, długi, dłużnik, alimenty
 • Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

  Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

  20:46 08.06.2018 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie. Nasza spółka dostała "zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej" od US. Dłużnikiem jest nasz dostawca towarów. Muszę odpowiedzieć na pismo w ciągu 7 dni, ale nie wiem jak, ponieważ ostatnią i jedyną fakturę od ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie wierzytelności, egzekucja długu, spółka, dłużnik
 • Wyrok sądowy umarzający sprawę i firma windykacyjna żądająca spłaty

  Wyrok sądowy umarzający sprawę i firma windykacyjna żądająca spłaty

  12:51 01.12.2017 PORADA

  Otrzymałam wyrok sądowy, w którym sprawa została przez sąd umorzona, ponieważ powód nie przedstawił żądanych dokumentów... Mimo wszystko firma windykacyjna w imieniu powoda żąda ode mnie zapłaty i podała mnie do KRD. Co z tym mogę zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: dług, firma windykacyjna, egzekucja długu, postępowanie sądowe
 • Wypłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło a komornik

  Wypłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło a komornik

  14:28 18.09.2017 PORADA

  Jestem przedsiębiorcą, w sierpniu podpisałam umowę o dzieło pewnym facetem. Sprawa zamknęła się w sierpniu - dzieło wykonane, wynagrodzenie wypłacone 31 sierpnia. Dzisiaj dostałam list od komornika, w którym jest napisane, że ten facet jest dłużnikiem (o czym nie wiedziałam), jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, podpisanie umowy, dłużnik, zajęcie wynagrodzenia przez komornika
 • Jak rozliczyć stratę z nieodzyskanej pożyczki?

  Jak rozliczyć stratę z nieodzyskanej pożyczki?

  11:17 28.06.2017 PORADA

  W 2016 r. udzieliłem prywatnie pożyczki pieniężnej. Dłużnik w terminie nie zwrócił pożyczonej kwoty, sprawa trafiła do sądu. Uzyskałem prawomocne orzeczenie zasądzające całą pożyczoną kwotę. Wszcząłem egzekucję i po jakimś czasie uzyskałem postanowienie o umorzeniu z uwagi ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznanie roczne, rozliczenie straty, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Dłużnik. Jak odzyskać pieniądze?

  Dłużnik. Jak odzyskać pieniądze?

  11:26 21.12.2016 PORADA

  Mam problem z dłużnikiem, nie mogę odzyskać od niego pieniędzy. Słyszałam o tym, że biuro Business Intelligence Agency skutecznie pomaga w odzyskaniu należności. Chciałbym się zapytać czy w razie odzyskania należności mogę poczynić jakieś kroki prawne za to, że należność nie ... WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, egzekucja długu, spłata długu, wezwanie do zapłaty
 • Czy pracodawca musi podać konto komornikowi?

  Czy pracodawca musi podać konto komornikowi?

  19:35 16.03.2016 PORADA

  Czy komornik jest uprawniony do tego aby otrzymać numer rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, rachunek bankowy, konto bankowe, dłużnik
 • Spłata zadłużenia. Według jakiej kolejności powinna się odbywać?

  Spłata zadłużenia. Według jakiej kolejności powinna się odbywać?

  17:17 15.02.2016 PORADA

  Właściciel mieszkania zalega z opłatami kilka miesięcy. Oprócz zadłużenia podstawowego (głównego) ma naliczone odsetki. Obecnie rozpoczął spłatę tego długu, ale tylko zadłużenia podstawowego, twierdzi, że odsetek nie będzie płacił. Jaka jest kolejność spłaty? Czy z jego ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległy czynsz, długi, odsetki, spłata długu
 • Ściąganie długu z odsetkami

  Ściąganie długu z odsetkami

  19:05 29.12.2015 PORADA

  Witam, proszę o informację, jak przedstawia się sprawa spłaty naliczonych odsetek od długu? Czy w momencie rozpoczęcia spłaty długu w co miesięcznych ratach, a sądząc po wielkości tych rat spłata będzie się ciągnąć ok. 2,5 do 3 lat, to czy odsetki nadal rosną aż do momentu ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, dług, spłata długu, komornik sądowy

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: