eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zawieranie umów
 • Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

  Przychód z dzierżawy nieruchomości tylko raz w roku?

  13:27 26.08.2021

  ... . Na podstawie art. 12 ust. 3c Ustawy o CIT, może zostać określona data powstania przychodu z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Wskazać jednocześnie należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 3c Ustawy o CIT, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

  Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

  13:31 16.03.2021

  ... podatnikiem VAT, w przeważającej, 98% swojej działalności, wykonującym kontrakty na świadczenia medyczne w ramach NFZ. Ponadto realizuje też usługi badań klinicznych, a stronami umów o realizację tych badań są: a) szpital, b) sponsor – firma odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania lub podmiot działający na zlecenie tej firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

  13:39 14.07.2020

  Jeżeli w umowie będzie wskazany miesięczny okres rozliczeniowy najmu, to obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, tj. na koniec każdego miesiąca w wysokości czynszu miesięcznego za dany miesiąc, nawet pomimo wcześniejszego otrzymania zaliczki - uznał Dyrektor Krajowej ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  Data ujęcia przychodu ze sprzedaży towarów

  13:04 21.01.2020

  W sytuacji, gdy towar zostanie wydany nabywcy jeszcze przed wystawieniem faktury i przed otrzymaniem zapłaty, przychód z tego tytułu sprzedawca winien określić w momencie jego wydania - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.12.2019 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.437.2019.1.BD. Jakie wątpliwości wyjaśnił ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

  Umowa konsorcjum: usługi budowlane w podatku dochodowym

  13:34 27.11.2018

  ... legalnej definicji konsorcjum. Podmioty powołujące „do życia” konsorcjum działają w oparciu o treść art. 3511 Kodeksu cywilnego. Wyrażona w niniejszym przepisie zasada swobody umów, pozwala stronom na dowolne kształtowanie treści łączącego je stosunku prawnego przy zastrzeżeniu, że jego treść lub cel nie sprzeciwiają się ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Rozliczenie podatku CIT od umowy najmu

  Rozliczenie podatku CIT od umowy najmu

  12:48 20.09.2018

  Gdy długotrwała umowa najmu zawiera informację o kwartalnych okresach rozliczeniowych, to przychód podatkowy z tego tytułu powstaje na koniec każdego tak przyjętego okresu rozliczeniowego. Nie ma tutaj znaczenia data wystawienia faktury lub opis faktury – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.09.2018 ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Zapłata voucherem za towar/usługę w podatku VAT

  Zapłata voucherem za towar/usługę w podatku VAT

  13:08 28.03.2018

  Sposób zapłaty za nabyte towary czy usługi może być przeróżny. Nie zawsze jest to fizyczne (czy za pośrednictwem banku) przekazanie pieniędzy. Często przy wzajemnych transakcjach podmiotów występuje także kompensata wzajemnych zobowiązań i należności. Prawnie nie ma też przeszkód, aby nabywca zapłacił sprzedawcy voucherami do wykorzystania jako ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, zaliczka, podatek od firmy
 • Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

  Rozliczenie podatku od otrzymanej rekompensaty

  12:54 19.06.2017

  Gdy strony postanowią w umowie, że usługa będzie rozliczana w okresach, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.06.2017 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.55.2017.3.MS. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Czy data wystawienia faktury decyduje o przychodzie w PIT i CIT?

  Czy data wystawienia faktury decyduje o przychodzie w PIT i CIT?

  12:36 14.12.2016

  Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym, na podstawie którego ujmowane są zarówno koszty jak i przychody podatkowe. Mimo, że często wystawienie jej jest obowiązkowe, nie musi to nastąpić w dniu sprzedaży. Obecne regulacje dają dosyć długi okres czasu na sporządzenie takiego dokumentu. Data wystawienia faktury nie jest też zbyt istotna przy ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, podatek dochodowy od osób prawnych, przychody podatkowe
 • Rozliczenie VAT i PIT od sprzedaży voucher-a

  Rozliczenie VAT i PIT od sprzedaży voucher-a

  13:13 12.07.2016

  Voucher to potwierdzenie opłacenia z góry zakupu. Wpłaty za wydanie vouchera nie trzeba traktować jako zaliczki, jeśli za voucher klient może sobie wybrać produkt czy usługę. W takim przypadku wystawca vouchera swoje zobowiązania podatkowe ureguluje dopiero w momencie wymiany vouchera na towar lub inne świadczenie. Dla posiadacza vouchera stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, zawieranie umów, przychody podatkowe, data powstania przychodu

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: