eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność kontraktowa
 • Niedotrzymanie warunków umowy o fotowoltaikę

  Niedotrzymanie warunków umowy o fotowoltaikę

  10:42 12.10.2021 PORADA

  3 lipca br. zawarłam umowę z firmą na dostarczenie, założenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. W treści umowy określony jest czas na wykonanie przez firmę instalacji tj. 45 dni. W dniu podpisania umowy z przedstawicielem zawarłam umowę o kredyt z bankiem, z którym ta firma ... WIĘCEJ

  Tematy: fotowoltaika, instalacja fotowoltaiczna, niedotrzymanie warunków umowy, umowa na wykonanie usługi
 • Likwidacja szkody w branży transportowej

  Likwidacja szkody w branży transportowej

  11:18 23.12.2016

  ... niedozwolony manewr na drodze, rozmawiał przez telefon bez skorzystania z zestawu głośnomówiącego. Szkody majątkowe W przeciwieństwie do odpowiedzialności deliktowej odpowiedzialność kontraktowa obejmuje jedynie szkody majątkowe. Sprawca szkody odpowiada natomiast za naruszenie zobowiązania – w sytuacji braku wykonania określonych czynności lub ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja szkody, wypadek drogowy, kolizja drogowa, branża transportowa
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

  Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

  00:40 18.04.2016

  ... zapobiegła powstaniu strat. Nie ma potrzeby udowadniania winy zleceniodawcy, nawet jeżeli szkoda faktycznie powstała na skutek jego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność kontraktowa zwalnia stronę dochodzącą odszkodowania, od potrzeby wykazywania winy kontrahenta. Stosuje się w tym wypadku tzw. domniemanie winy. To zleceniodawca, jako strona ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonanie umowy, umowy, nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy
 • Odpowiedzialność deliktowa w umowie może być wyłączona lub ograniczona

  Odpowiedzialność deliktowa w umowie może być wyłączona lub ograniczona

  08:10 02.12.2014

  ... art. 415 k.c., kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jest to podstawowa reguła kształtująca odpowiedzialność na zasadzie winy. Oprócz niej odpowiedzialność oparta została również na zasadach ryzyka i słuszności. Wskutek wyrządzenia szkody pomiędzy poszkodowanym (dłużnikiem) a sprawcą (wierzycielem) powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność deliktowa, umowa, odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność za szkodę


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: