eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wykonanie umowy
 • COVID-19 a siła wyższa. Jak uratować relację biznesową?

  COVID-19 a siła wyższa. Jak uratować relację biznesową?

  00:45 24.05.2020

  ... ) uzupełnioną o otwarty bądź zamknięty katalog konkretnych stanów i sytuacji, które w ocenie stron umowy spełniają przesłanki definicji. Istotą klauzuli siły wyższej jest zastrzeżenie, że strona nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, które zostało spowodowane działaniem siły wyższej lub w inny sposób ogranicza jej ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, koronawirus, przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa
 • Pandemia uniemożliwia realizację wielu umów. Czy to siła wyższa?

  Pandemia uniemożliwia realizację wielu umów. Czy to siła wyższa?

  11:24 24.03.2020

  ... nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą – oznacza to, że w przypadku wystąpienia siły wyższej umowa nadal obowiązuje, lecz strona, która nie wykonała umowy nie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania lub kary umownej. Klauzule umowne mogą również przewidywać możliwość wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy. Jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy
 • Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  00:30 22.03.2020

  ... wszystkim ustalenie, czy w chwili zawarcia umowy strona zobowiązana mogła wiedzieć o tym, iż z jakichś powodów wykonanie zobowiązania będzie niemożliwe. Z mocy prawa nieważne są bowiem umowy, których nie można zrealizować (art. 387 § 1 K.c.). Co więcej, strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, zobowiązania cywilnoprawne, COVID-19, umowy
 • Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  00:20 21.03.2020

  ... wyższa kontra wykonanie umowy Kwestie wpływu takiego zdarzenia, jak pandemia wirusa i związanych z tym ograniczeń wprowadzanych przez władze państwowe, a więc ogólnie wpływu na stosunki kontraktowe zdarzeń o charakterze siły wyższej, często są regulowane w umowach. Zazwyczaj zapisy takie są traktowane po macoszemu, gdyż strony umowy wychodzą ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy
 • Zgłoszenie darowizny w urzędzie zwalnia z podatku

  Zgłoszenie darowizny w urzędzie zwalnia z podatku

  13:20 28.03.2017

  ... nieruchomości (zwykła umowa pisemna nie jest tutaj wiążąca). Wówczas to o zawarciu takiej umowy fiskusa informuje nie obdarowany a notariusz, przed którym umowę spisano. W ... dało się jednak uniknąć dzięki formie zawartej umowy darowizny. Organ wyjaśnił, że w przypadku zawarcia umowy darowizny środków pieniężnych pomiędzy rodzeństwem, darowizna ta ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, odwołanie darowizny, cofnięcie darowizny, umowa darowizny
 • Zwrot/odwołanie darowizny bez podatku

  Zwrot/odwołanie darowizny bez podatku

  13:25 06.09.2016

  Podatkiem od spadków i darowizn objęte są jedynie czynność enumeratywnie wymienione w tej ustawie. Skoro zatem zabrakło wśród nich odwołania darowizny, czynność taka podatkiem objęta nie jest - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25.08.2016 r. nr IBPB-2-1/4515-179/16-1/MD. Jakie wątpliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, odwołanie darowizny, cofnięcie darowizny, umowa darowizny
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

  Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

  00:40 18.04.2016

  ... względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie. W odróżnieniu od umowy o dzieło, Zleceniobiorca nie bierze na siebie ryzyka związanego z niepomyślnym wynikiem czynności lub nieosiągnięciem zamierzonego rezultatu. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy, wynika natomiast z zasady starannego działania. Jeżeli usługa zostanie wykonana ... WIĘCEJ

  Tematy: wykonanie umowy, umowy, nienależyte wykonanie umowy, niewykonanie umowy
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy - jaki termin?

  Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy - jaki termin?

  13:59 07.09.2015 PORADA

  Czy gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy powinna obejmować termin realizacji kontraktu plus 30 dni na zwrot gwarancji/zabezpieczenia? WIĘCEJ

  Tematy: gwarancja ubezpieczeniowa, rękojmia, wykonanie umowy, realizacja kontraktu
 • Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. I

  Zwłoka w wykonaniu umowy wzajemnej cz. I

  00:55 29.08.2014

  ... zastrzec, że w razie jego bezskutecznego upływu będziemy mogli odstąpić od umowy. Jeżeli nie poczynimy tego zastrzeżenia – późniejsze oświadczenie o odstąpieniu także ... umowę. Jeżeli nasz kontrahent świadczenia nie spełni – możemy od umowy odstąpić. Odstępujemy od umowy, składając po prostu dłużnikowi stanowcze oświadczenie o odstąpieniu. I ... WIĘCEJ

  Tematy: zawarcie umowy, umowa wzajemna, wykonanie umowy, umowa
 • Czy odwołanie darowizny jest możliwe?

  Czy odwołanie darowizny jest możliwe?

  09:24 15.07.2013 PORADA

  Czy można odwołać darowiznę, jeśli umowa została już, że tak powiem wykonana? WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, odwołanie darowizny, cofnięcie darowizny, umowa darowizny


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: