eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › siła wyższa
 • COVID-19 a siła wyższa. Jak uratować relację biznesową?

  COVID-19 a siła wyższa. Jak uratować relację biznesową?

  00:45 24.05.2020

  ... jego treść została zredukowana wyłącznie do wyczerpującego wyliczenia określonych sytuacji, które akurat nie obejmują ani epidemii, ani działań władczych państwa. Siła wyższa jest pojęciem używanym na gruncie polskiego prawa, nie ma jednakże ogólnego przepisu w Kodeksie cywilnym, który przewidywałby ograniczenie odpowiedzialności umownej z uwagi ... WIĘCEJ

  Tematy: COVID-19, koronawirus, przedsiębiorcy, tarcza antykryzysowa
 • Pandemia uniemożliwia realizację wielu umów. Czy to siła wyższa?

  Pandemia uniemożliwia realizację wielu umów. Czy to siła wyższa?

  11:24 24.03.2020

  ... . siły wyższej, stosuje się zasady Kodeksu Cywilnego. Czytaj także: - Koronawirus: jakie pakiety osłonowe opracowała zagranica? - Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne Kodeks Cywilny a siła wyższa Do mechanizmów ochronnych na wypadek braku wykonania umowy bez swojej winy i z powodu siły wyższej należą: brak obowiązku zapłaty odszkodowania lub ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy
 • Koronawirus a spłata kredytu i rat leasingowych przez przedsiębiorców

  Koronawirus a spłata kredytu i rat leasingowych przez przedsiębiorców

  12:08 23.03.2020

  ... przyczynowego między epidemią koronawirusa, a niemożnością regulowania swoich zobowiązań spoczywa na tym, który na siłę wyższą się powołuje. Dodatkowe umowy, aneksy Siła wyższa zawiesza wykonanie zobowiązania na czas jej trwania, zwalnia dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, a przede wszystkim z odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, spłata kredytu, raty leasingowe, kredyty
 • Co może przedsiębiorca w obliczu siły wyższej epidemii koronawirusa?

  Co może przedsiębiorca w obliczu siły wyższej epidemii koronawirusa?

  10:09 23.03.2020

  ... strat gospodarczych (www.euro.who.int). Co w tej sytuacji czeka przedsiębiorcę, którego działalność została zamknięta lub – co najmniej – poddana kwarantannie? Siła wyższa to w prawie cywilnym okoliczność egzoneracyjna, czyli wyłączająca odpowiedzialność za czyn. Zgodnie z doktryną prawa i orzecznictwem aby móc powołać się na wystąpienie ... WIĘCEJ

  Tematy: siła wyższa, koronawirus, przedsiębiorcy, umowy
 • Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  00:30 22.03.2020

  ... się przed roszczeniami drugiej strony. Warto zauważyć, iż polskie prawo cywilne – choć używa pojęcia siły wyższej – w praktyce jej nie definiuje. Siła wyższa jest więc tzw. klauzulą ogólną przyjętą i powszechnie stosowaną w prawodawstwie, nie zaś konkretnym przepisem. Brak zawarcia w umowie cywilnoprawnej jednoznacznego zapisu o możliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, zobowiązania cywilnoprawne, COVID-19, umowy
 • Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  Koronawirusowy vis maior. Czy przedsiębiorca może powołać się na siłę wyższą?

  00:20 21.03.2020

  ... których przedsiębiorcy dochodzą swoich roszczeń. Siła wyższa kontra wykonanie umowy Kwestie wpływu takiego zdarzenia, ... siła wyższa. Należy także pamiętać, iż definiowanie siły wyższej na gruncie art. 121 pkt 4 kodeksu cywilnego następuje przez sąd w ramach danej sprawy. To, że strony w umowie w określony sposób zdefiniowały, czym jest siła wyższa ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, siła wyższa, przedsiębiorcy, umowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: