eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › potrącenia z wynagrodzenia
 • Windykacja długów z wynagrodzenia. Za krycie pracownika, pracodawcy grozi kara

  Windykacja długów z wynagrodzenia. Za krycie pracownika, pracodawcy grozi kara

  11:35 13.09.2022

  ... w wysokości do 5 tys. zł. Długi Polaków często są windykowane z ich wynagrodzenia. Komornik zgłasza się do pracodawcy, który nie może odmówić przekazania określonej kwoty odciągniętej z wynagrodzenia zadłużonego pracownika. Pracodawca wie, że nastąpiło zajęcie wynagrodzenia, ale nie będzie miał wiedzy, z jakiego tytułu i przyczyny jest ono ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja długów, windykacja, długi, zadłużenie Polaków
 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

  Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

  00:50 14.09.2020

  ... za nieprawidłowe potrącenia z wynagrodzenia. Potrąceniem są czynności wynikające ze stosunku pomiędzy dwoma podmiotami, w którym każdy z podmiotów jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, a strony lub jedna z nich dokonuje kompensaty swojej wierzytelności z długiem drugiej strony. Pracodawca może także dokonać potrącenia na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzeń, potrącenia z wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń, świadczenia alimentacyjne
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

  00:45 17.10.2019

  ... ¹ k.p.c.). Z powyższych przepisów wynika zatem sposób postępowania pracodawcy, gdy do wynagrodzenia zostanie skierowanych kilka zajęć. Pracodawca nie ma uprawnienia do decydowania, któremu wierzycielowi przekazać kwotę z wynagrodzenia. Powinien on: Wykonywać potrącenia na podstawie pierwszego zajęcia i jeśli to możliwe – czyli pieniędzy wystarcza ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja z wynagrodzenia, potrącenia z wynagrodzenia, egzekucja komornicza z wynagrodzenia, potrącenia komornicze z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne

  Potrącenia z wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne

  00:35 29.06.2019

  ... należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Natomiast w przypadku potrąceń z wynagrodzenia na świadczenia alimentacyjne, które są traktowane przez ustawodawcę priorytetowo, potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych uzyskiwanego wynagrodzenia, nawet gdy wynagrodzenie nie przekracza ustawowego minimum. Rozwiązanie funkcjonujące ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzeń, potrącenia z wynagrodzenia, egzekucja z wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń
 • Decydujesz się na potrącenie? Uważaj, to oznacza, że uznałeś dług!

  Decydujesz się na potrącenie? Uważaj, to oznacza, że uznałeś dług!

  00:20 15.03.2017

  ... umowy. W odpowiedzi pan Jan, aby uniknąć sądowej batalii, dokonuje potrącenia spornych kwot z przysługującego mu wynagrodzenia. -To częsta sytuacja wśród przedsiębiorców, że w wyniku spraw dotyczących problematycznych zobowiązań jeden dokonuje potrącenia spornych kwot z własnego wynagrodzenia, byleby tylko nie iść z tym do sądu – mówi Daniel ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność odszkodowawcza, potrącenie, potrącenia z wynagrodzenia, potrącenie wierzytelności
 • Potrącenia z wynagrodzenia na podstawie wyroku sądu karnego

  Potrącenia z wynagrodzenia na podstawie wyroku sądu karnego

  12:27 18.11.2016

  ... KKW). Zgodnie z tym przepisem w przypadku orzeczenia kary potrącenia z wynagrodzenia Sąd przesyła do pracodawcy, który zatrudnia skazanego, odpis orzeczenia wraz z zawiadomieniem, na czyją rzecz mają być dokonywane potrącenia, dokąd powinny być wypłacane pieniądze oraz z jakich składników wynagrodzenia za pracę i w jaki sposób należy ich dokonywać ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzenia, wyrok sądu karnego, wynagrodzenie pracownika, kwota wolna od potrąceń
 • Egzekucja z wynagrodzenia. Uwaga na nowe przepisy!

  Egzekucja z wynagrodzenia. Uwaga na nowe przepisy!

  12:48 12.10.2016

  ... od 8 września 2016 r. i odnosi się do sytuacji, gdy dochodzi do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej co do wynagrodzenia za pracę (tj. np. doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę przez komornika i naczelnika urzędu skarbowego), a wynagrodzenie pracownika nie jest wystarczające na zaspokojenie należności dochodzonych w obu ... WIĘCEJ

  Tematy: zbieg egzekucji, potrącenia z wynagrodzenia, egzekucja z wynagrodzenia, zajęcia komornicze
 • Umowy cywilnoprawne - potrącenia z wynagrodzenia

  Umowy cywilnoprawne - potrącenia z wynagrodzenia

  09:17 26.07.2016

  ... zarówno umowy o pracę jak i umowy-zlecenia. Pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia. W piśmie komornik nie wskazał, że należy stosować potrącenia na zasadach wynikających z Kodeksu pracy, a to oznacza, że pensja z umowy-zlecenie podlega potrąceniu w całości. Potrącenia z umowy o pracę dokonujemy w oparciu o przepisy ujęte w Kodeksie pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy cywilnoprawne, umowa cywilnoprawna, potrącenia z wynagrodzenia, potrącenia komornicze z wynagrodzenia
 • Potrącenia z wynagrodzenia: ile można zabrać za niezapłacone alimenty?

  Potrącenia z wynagrodzenia: ile można zabrać za niezapłacone alimenty?

  00:40 05.11.2015

  ... trzeba jednak pamiętać, że potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę – co wynika z prawnej ochrony alimentów, 75% wynagrodzenia minimalnego (określonego w pkt 1) - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi. Wolna od potrącenia będzie zatem kwota minimalnego wynagrodzenia, po odjęciu składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzenia, dłużnicy alimentacyjni, alimenty, wynagrodzenie pracownika
 • Firmy transportowe: co wolno pracodawcy?

  Firmy transportowe: co wolno pracodawcy?

  14:03 21.02.2013

  ... wcześniej artykułu stanowi, że z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jak widać Kodeks pracy dość mocno ograniczył możliwość potrącenia wierzytelności z pensji pracownika, tworząc zamknięty ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo pracy, obowiązki pracownika, prawa pracodawcy, firmy transportowe


Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: