eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ocena pracowników
 • Development Centre, czyli co?

  Development Centre, czyli co?

  11:00 12.03.2015

  ... albo nie chcą ryzykować pogorszenia osobistych kontaktów. Tymczasem obiektywna ocena z zewnątrz może stać się impulsem do zaangażowania się w pracę nad sobą i ... najczęściej szuka sposobów na zwiększenie efektywności zespołów przez podnoszenie umiejętności pracowników. Sami uczestnicy obawiają się jednak, jak zostaną wykorzystane informacje uzyskane ... WIĘCEJ

  Tematy: Development Centre, Assessment Centre, rozwój pracowników, ocena pracowników
 • Słaba ocena pracownika? Zastosuj plan naprawczy

  Słaba ocena pracownika? Zastosuj plan naprawczy

  10:43 16.12.2014

  ... roku w wielu firmach to czas, w którym rusza machina ocen okresowych pracowników – dystrybucja formularzy, spotkania z przełożonymi, analizy i podsumowania, wreszcie ważne decyzje kadrowe. Jak ją efektywnie przeprowadzić? Dlaczego warto oceniać pracownika? Ocena pracy jest związana ze stopniem realizacji celów przedsiębiorstwa, wynikających z jego ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena pracownika, kryteria oceny pracownika, okresowa ocena pracownika, ocena pracowników
 • System ocen pracowniczych

  System ocen pracowniczych

  14:41 02.12.2014

  ... elementy systemu oceny muszą być ze sobą spójne), zasada systematyczności (stały, cykliczny charakter oceniania), zasada powszechności (ocenianie dotyczy wszystkich pracowników firmy), zasada elastyczności (dostosowanie kryteriów i technik oceniania do celów i sytuacji), zasada konkretności (jasne, przejrzyste kryteria oceniania), zasada jawności ... WIĘCEJ

  Tematy: system ocen pracowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, ocena pracownika, ocena pracowników
 • Ocena okresowa pracowników

  Ocena okresowa pracowników

  16:16 26.11.2014

  ... oceny pracowników wyróżnić można: pisemny raport, zawierający wykaz słabych i mocnych stron pracownika; porównanie pracowników zajmujących to samo stanowisko; uwypuklenie szczególnych zachowań pracownika – negatywnych lub pozytywnych; graficzne skale rankingowe, zawierające szereg analizowanych czynników, które ocenia się w skali 0-5; ocena na ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena okresowa pracowników, ocena pracowników, oceny okresowe, metody zarządzania personelem
 • Oceny pracownicze demotywują zamiast zachęcać

  Oceny pracownicze demotywują zamiast zachęcać

  00:38 17.05.2014

  ... ocena okresowa polegała głównie na prezentacji tego, co Paweł robi w pracy źle, a co dobrze. Trochę inaczej to sobie wyobrażał. Ocena, która nie ocenia Przykład Pawła nie jest odosobniony. Na niejasne kryteria oceny, przyznawania premii narzeka wielu pracowników ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena pracownika, ocena pracowników, ocenianie pracownika, ocena kompetencji
 • Polityka personalna firmy: jak zwiększyć trafność decyzji?

  Polityka personalna firmy: jak zwiększyć trafność decyzji?

  10:35 27.08.2012

  ... analizy mocnych i słabych stron, wiedzy, i doświadczenia pracowników. I choć oczywiste wydaje się, że prawidłowa ocena predyspozycji pracownika powinna stanowić podstawę do podejmowania decyzji o jego rozwoju bądź awansie, to jednak w praktyce firmy wciąż awansują i rozwijają nieodpowiednich pracowników, a tym samym tracą dużo czasu i pieniędzy ... WIĘCEJ

  Tematy: rekrutacja pracowników, rekrutacja, proces rekrutacji, decyzje personalne
 • Zarządzanie przez cele a ocena okresowa pracownika

  Zarządzanie przez cele a ocena okresowa pracownika

  09:56 02.04.2012

  ... , nowoczesny System Ocen Okresowych Pracowników (SOOP). Budując System Ocen Okresowych Pracowników uwzględniający oba powyższe elementy, tj. ocenę wyników pracy oraz ocenę kompetencji pracownika należy rozstrzygnąć następujące kwestie: udział obu modułów w finalnej ocenie rocznej pracownika Finalna ocena roczna pracownika zazwyczaj jest średnią ... WIĘCEJ

  Tematy: zarządzanie przez cele, ocena pracownika, zarządzanie pracownikami, ocena pracowników
 • Ocena pracownika

  Ocena pracownika

  11:45 03.11.2011

  ... przed osobami zajmującymi się wprowadzaniem systemu ocen pracowników. Zawsze należy je precyzować, biorąc pod uwagę : elementy, których ocena dotyczy bezpośrednio, np. awans, ... do przeprowadzenia ocen. Należy zaznaczyć, że jest wiele metod oceniania pracowników, można wyodrębnić techniki rankingowe (gdzie oceniający szereguje podwładnych), techniki ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena pracownika, ocena pracowników, ocenianie pracownika, ocena kompetencji
 • Jak prowadzić rozmowę oceniającą?

  Jak prowadzić rozmowę oceniającą?

  13:42 19.10.2011

  ... nią odpowiednią ilość czasu (1-1,5h). Trudni rozmówcy - co może pomóc w rozmowie z nimi? Każda rozmowa jest inna, podobnie jak nastawienie pracowników. Jedni są wyjątkowo gadatliwi inni bardzo skryci. Trudnym rozmówcą może także być również osoba negatywnie lub roszczeniowo nastawiona do procesu ... WIĘCEJ

  Tematy: rozmowa oceniająca, ocena pracownika, ocena kompetencji, ocena pracowników
 • Ocena pracy nauczyciela

  Ocena pracy nauczyciela

  00:10 14.02.2009

  ... zająć maksymalnie 3 miesiące od daty złożenia wniosku, przy czym należy pamiętać, że ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej weryfikacji (§ ... dni od daty zapoznania się z projektem oceny (§ 5 ust. 1- 2 rozporządzenia). Ostateczna ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy. Dyrektor musi w niej zawrzeć dane ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: