eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Doba pracownicza

  Doba pracownicza

  10:16 17.10.2012

  Kodeks pracy w rozdziale dotyczącym czasu pracy wprowadza definicję doby, która różni się od potocznego rozumienia tego pojęcia. Do celów rozliczenia czasu pracy pracownika za dobę przyjmuje się 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Doba pracownicza nie jest ... WIĘCEJ

  Tematy: doba pracownicza, normy i ogólny wymiar czasu pracy, czas pracy, dzień pracy
 • Czas pracy - kiedy może zostać wydłużony?

  Czas pracy - kiedy może zostać wydłużony?

  09:01 20.09.2012

  ... . Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Kodeks przewiduje również wyjątek dla prac polegających na dozorze urządzeń i dopuszcza przedłużenie dobowego czasu pracy do 16 godzin. Najdłuższy możliwy dobowy czas pracy dotyczy pracowników zatrudnionych ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, czas pracy pracownika, normy i ogólny wymiar czasu pracy, wymiar czasu pracy
 • Wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę

  Wynagrodzenie tylko za wykonaną pracę

  12:23 29.09.2010

  ... do odpłatności, mimo nieświadczenia pracy. Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który notorycznie opuszcza swoje stanowisko pracy bądź nie stawia się do pracy, co w konsekwencji powoduje, że nie wypracowuje normy miesięcznej? Pracownik ma pracować codziennie po 4 godziny, natomiast z ewidencji czasu pracy wynika, że przychodzi na ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie za pracę, normy i ogólny wymiar czasu pracy, rozliczanie czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Godziny nadliczbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy

  11:37 02.07.2010

  ... wymiarze czasu pracy, możemy mówić o pracy w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z art. 151§1 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana: ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Kodeks pracy wskazuje ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w godzinach nadliczbowych, godziny nadliczbowe, normy i ogólny wymiar czasu pracy, czas pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych

  Praca w godzinach nadliczbowych

  09:47 01.06.2010

  Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Ponadto, za pracę w godzinach nadliczbowych można uznać tylko pracę ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w godzinach nadliczbowych, godziny nadliczbowe, normy i ogólny wymiar czasu pracy, czas pracy
 • Dla kogo obniżenie wymiaru czasu pracy?

  Dla kogo obniżenie wymiaru czasu pracy?

  10:00 20.04.2009

  ... karmienie. Możliwy stopień obniżenia wymiaru czasu pracy Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić do połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Pracownik nie może zatem żądać obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru niższego niż pół etatu. W pozostałym zakresie od pracownika zależy o ile wymiar czasu pracy ulegnie obniżeniu – ustawodawca nie wprowadził ... WIĘCEJ

  Tematy: obniżenie wymiaru czasu pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, prawa pracownika, normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Dla kogo równoważny czas pracy?

  Dla kogo równoważny czas pracy?

  12:28 01.03.2009

  ... pracy przewiduje wyłączenie stosowania równoważnego czasu pracy wobec pewnych grup pracowników. Wymiar czasu pracy pracowników wymienionych w art. 148 k.p., tj.: zatrudnionych na stanowiskach pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, równoważny system czasu pracy, harmonogram pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy
 • Czas pracy: jakie kary za naruszenie przepisów?

  Czas pracy: jakie kary za naruszenie przepisów?

  13:27 06.01.2009

  ... systemy i rozkłady czasu pracy (por. art. 150 § 1 K.p.), nieprzestrzeganie warunków i sposobu przedłużania okresu rozliczeniowego (por. art. 129 § 2 i art. 135 § 2 i 3 K.p.), zlecanie pracownikom szczególnie chronionym pracy, której wymiar przekracza 8 godzin na dobę (por. art. 148 K.p.), naruszenie skróconej normy czasu pracy wobec podwładnych ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, obowiązki pracodawcy, nadgodziny
 • Wymiary czasu pracy na 2009 r.

  Wymiary czasu pracy na 2009 r.

  13:45 29.12.2008

  ... czasu pracy na poszczególne miesiące nadchodzącego roku. A zatem oszczędź sobie żmudnych obliczeń i spójrz ile trzeba będzie przepracować w 2009 roku. Wymiar czasu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiary czasu pracy, czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, harmonogram czasu pracy
 • Święta w grudniu a rozliczenie czasu pracy

  Święta w grudniu a rozliczenie czasu pracy

  14:09 18.12.2008

  ... wymiar czasu pracy w grudniu, liczbę dni pracy oraz liczbę dni wolnych od pracy, a także jak rozliczyć czas pracy pracowników, którzy będą musieli przyjść do pracy w święta. WYMIAR CZASU PRACY W OKRESIE ROZLICZENIOWYM Aby prawidłowo zaplanować pracę, powinieneś najpierw ustalić wymiar czasu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, rozliczanie czasu pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: