eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › jak zatrudnić obcokrajowca
 • Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  00:30 16.11.2017

  ... jest obowiązkiem pracodawcy. Utrata któregokolwiek z tych tytułów (uprawnienia do legalnego pobytu lub zgodnego z prawem zatrudnienia) powoduje brak możliwości dalszego zatrudniania obcokrajowca.WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie pracownika, zatrudnienie pracownika z Ukrainy, pracownik z Ukrainy, jak zatrudnić obcokrajowca
 • Jak zatrudnić cudzoziemca?

  Jak zatrudnić cudzoziemca?

  00:44 30.12.2015

  ... obcokrajowca należy do pracodawcy i to właśnie po jego stronie leżą również koszty takiej rejestracji. Wielkość opłaty i ... wobec wojewody i innych organów, jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym. Na jak długo? Zezwolenie na pracę jest wydawane na okres nieprzekraczający 3 lat i może być przedłużane. W przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: jak zatrudnić cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca, zatrudnianie cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2015

  Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2015

  13:06 02.09.2015

  ... przekładają się na znaczący wzrost liczby obcokrajowców zatrudnianych w Polsce. Jak wynika z danych przedstawionych przez urzędy wojewódzkie, w pierwszym półroczu 2015 ... naszego kraju rodzi potrzebę uproszczenia procesów związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. O tym, jak istotną rolę odgrywają takie usprawnienia stanowi liczba wydanych oświadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, cudzoziemcy
 • Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2014

  Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2014

  12:12 28.08.2014

  ... wzrostu powierzania wykonywania pracy obywatelom Ukrainy ma niestety również przełożenie na liczbę przypadków nadużyć, obejmujących zarówno szarą strefę, jak również potencjalnie legalne zatrudnienie obcokrajowca” – wymienia Zbigniew Wafflard, ekspert agencji EWL i pomysłodawca projektu „Bezpieczna praca w Polsce”. – „Do tego potrzebny jest jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, cudzoziemcy
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2013

  Zatrudnianie cudzoziemców 2013

  11:35 24.02.2014

  ... znaczne udogodnienia w przepisach, jak również odpływ polskiej siły roboczej w kierunku zachodnich rynków pracy. 2013 rok nie był przełomowy pod względem wzrostu zatrudnienia cudzoziemców - zarówno urzędy pracy, jak również urzędy wojewódzkie odnotowały wręcz pewien spadek liczby chętnych by zatrudnić obcokrajowca. W perspektywie m.in. alarmującej ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, cudzoziemcy
 • Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  09:35 11.02.2014

  Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 674, dalej: "ustawa o promocji zatrudnienia") oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnianie cudzoziemców, praca cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca
 • Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2013

  Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2013

  10:29 16.08.2013

  ... poszukiwać pracowników za granicą. Podsumowując, moim zdaniem w pierwszej połowie 2013 branża jak zawsze potrzebowała rąk do pracy, jednak była w stanie zaspokoić swoje ... , polscy pracodawcy będą zobligowani do informowania urzędów o zmianie statusu zatrudnienia obcokrajowca na którego wystawione zostało oświadczenie. Warto przy tym zauważyć, że ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, cudzoziemcy
 • Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

  Zatrudnienie cudzoziemca krok po kroku

  10:32 07.02.2013

  ... związku z tymi różnicami pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać pracodawca zamierzający zatrudnić obcokrajowca, jest zasięgnięcie informacji we właściwym urzędzie wojewódzkim ... 3 pełne miesiące i mają opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Procedura jest podobna jak w pierwszym przypadku z tą różnicą, że zamiast opinii starosty wraz z ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnianie cudzoziemców, praca cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2012

  Zatrudnianie cudzoziemców 2012

  13:04 16.11.2012

  ... Ukrainie wpływ ma realny poziom bezrobocia, a także warunki zatrudnienia, takie jak niskie płace, czy nie wypłacanie pensji. Branże, w których obywatele Ukrainy najchętniej szukają ... (35% badanych), a także chęć poznawania nowych osób i przyczyny zawodowe, takie jak wymogi pracodawców (po 33%). Ponadto cudzoziemcy uważają, że znajomość języka ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, tendencje na rynku pracy, sytuacja na rynku pracy, cudzoziemcy
 • Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

  Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

  00:10 18.10.2012

  Cudzoziemiec, podobnie jak obywatel polski, nie może wykonywać pracy bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej. O legalności zatrudnienia obcokrajowca przesądza także ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwolenie na pracę, o ile z posiadania takiego dokumentu ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia, zatrudnienie obcokrajowca, zezwolenie na pracę

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: