eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2015

Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2015

2015-09-02 13:06

Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2015

Więcej obcokrajowców zatrudnianych jest w Polsce © DOC RABE Media - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

W ciągu ostatnich kilku lat w Europie można zaobserwować wzmożony ruch migracyjny, wynikający nie tylko z sytuacji politycznej na Wschodzie, ale również kryzysu demograficznego. Sytuacja we wschodnich regionach Ukrainy wciąż daleka jest od stabilizacji. Pomimo obowiązującego rozejmu nadal dochodzi tam do starć pomiędzy ukraińskimi żołnierzami a prorosyjskimi separatystami. Nie bez znaczenia pozostaje też rosnąca emigracja Polaków, starzejące się społeczeństwo, a także wydłużony wiek emerytalny, stanowiące poważne zagrożenie dla gospodarki naszego kraju. Odpływ polskiej ludności za granicę powiększa istniejącą lukę kadrową na polskim rynku pracy. Czynniki te przekładają się na znaczący wzrost liczby obcokrajowców zatrudnianych w Polsce.

Przeczytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców I poł. 2014

Jak wynika z danych przedstawionych przez urzędy wojewódzkie, w pierwszym półroczu 2015 roku wydano 27193 zezwoleń na pracę, co stanowi rekordową liczbę w porównaniu z latami ubiegłymi. Przykładowo, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku zezwolenie na pracę otrzymało 21335 cudzoziemców. Niezmiennie największy odsetek imigrantów zatrudnionych w naszym kraju stanowią mieszkańcy Ukrainy (20092). Tuż za nimi plasują się obywatele Białorusi (800) i Uzbekistanu (799).

Rosnące zainteresowanie siłą roboczą spoza granic naszego kraju rodzi potrzebę uproszczenia procesów związanych z zatrudnieniem obcokrajowców. O tym, jak istotną rolę odgrywają takie usprawnienia stanowi liczba wydanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, na podstawie których obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Według danych MPiPS w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba wydanych oświadczeń wyniosła 410808, co stanowi wzrost do analogicznego okresu w zeszłym roku o 115% (190997). Warto podkreślić, że ilość oświadczeń, którą w ciągu ostatnich sześciu miesięcy otrzymali obcokrajowcy, przekroczyła liczbę wszystkich oświadczeń wydanych w roku 2014 (387398). Podobnie jak w przypadku zezwoleń na pracę najliczniejszą grupą, która w tym roku skorzystała z możliwości zatrudnienia na zasadach uproszczonych, byli mieszkańcy Ukrainy (402674). Ich udział wyniósł 98,01% i był największy od momentu wprowadzenia procedury uproszczonej w 2007 r. Źródła tak wzmożonego zainteresowania pracą w Polsce przez obywateli Ukrainy należy upatrywać nie tylko w konflikcie zbrojnym pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami a Federacją Rosyjską. Niszczona przez wojnę gospodarka zdaje się znajdować w patowej sytuacji. Co prawda rząd ukraiński zabiega o redukcję długu wynoszącego 100% PKB, jednak jednym z wierzycieli jest Rosja, co stanowi znaczącą przeszkodę na drodze do stabilizacji. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kraju przełożyła się na nastroje migracyjne mieszkańców Ukrainy i wymusza na nich poszukiwanie pracy na rynkach zagranicznych. Polscy pracownicy nie powinni czuć się jednak zagrożeni. Obywatele państw trzecich w głównej mierze zainteresowani są pracą sezonową w sektorach cieszących się niewielką popularnością wśród rodzimych pracobiorców.

fot. DOC RABE Media - Fotolia.com

Więcej obcokrajowców zatrudnianych jest w Polsce

W pierwszym półroczu 2015 roku wydano 27193 zezwoleń na pracę.


W pierwszej połowie 2015 roku najwięcej oświadczeń – podobnie jak w roku ubiegłym – zarejestrowano w sektorze rolniczym (181411). Dużym powodzeniem cieszyła się także praca na rynku budowlanym (58226) oraz w przetwórstwie przemysłowym (41422). Dla porównania, w pierwszym półroczu 2014 roku w wymienionych sektorach złożono odpowiednio 111177, 22769 oraz 16256 wniosków. Jednocześnie rośnie zainteresowanie polskich pracodawców zatrudnieniem obcokrajowców posiadających wysokie kwalifikacje. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy opierając się o uproszczoną procedurę zatrudnienia zarejestrowano 1352 przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i przedstawicieli szczebla kierowniczego, a także 5863 specjalistów. Rozwój branży IT, rosnąca liczba zagranicznych firm z sektora informatycznego, które lokują swój kapitał w Polsce, a także odpływ polskiej siły roboczej za granicę sprawiają, że rynek jest coraz bardziej chłonny, wynikiem czego jest wzmożone zainteresowanie ekspertami z krajów trzeciego świata. Rosnący trend doskonale obrazują dane przedstawione przez MPiPS, z których wynika, że w 2013 wydano 333 zezwoleń na pracę w sektorze IT. Rok później ich liczba wzrosła do 469. Dla porównania, tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku wydano 640 zezwoleń. Ponadto możemy zaobserwować znaczący wzrost liczby oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wydanych dla sektora informacji i komunikacji. Tylko w ciągu pierwszego półrocza br. ich liczba wyniosła 3471. Dla porównania, w roku 2014 złożono 3227 wniosków. Rok wcześniej było ich zaledwie 686.

fot. mat. prasowe

Liczba wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy w branży IT

Widoczny jest znaczny wzrost oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy oraz zezwoleń na pracę w IT


Tak radykalnego wzrostu zatrudnienia wśród cudzoziemców należy upatrywać w migracji zarobkowej polskich pracowników. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat w Polsce zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrośnie do 20 milionów pracowników. Według analiz ekspertów do tego czasu czynna zawodowo pozostanie zaledwie część naszych rodaków. Powstałą lukę będą w stanie zapełnić jedynie obcokrajowcy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: