eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pozwolenie na pracę
 • Przepisy migracyjne wymagają pilnej zmiany

  Przepisy migracyjne wymagają pilnej zmiany

  12:38 11.03.2022

  ... składaniu wniosków nie będzie można przyspieszyć. Należy zatem maksymalnie ułatwić możliwość wykonywania pracy np. na zasadach ogólnych (zezwolenia na pracę, oświadczenia) podczas rozpatrywaniu wniosków uchodźczych lub wręcz umożliwić takim osobom pracę bez zezwolenia. Jako dobry przykład można podać ostatnie zmiany skierowane głównie w stosunku do ... WIĘCEJ

  Tematy: przepisy migracyjne, migracja, wojna w Ukrainie, uchodźcy z Ukrainy
 • Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  09:39 13.10.2020

  ... wymaga nowego pozwolenia - zmniejszenie wynagrodzenia czy awans na wyższe stanowisko również. Zezwolenie na pracę jest wymagane nie tylko przy zatrudnieniu cudzoziemc, ale również do legalnego pełnienia funkcji członka zarządu bądź prokurenta spółki. Ubiegając się o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca należy pamiętać, że pracodawca nie może ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców: barierą biurokracja i koszty

  Zatrudnianie cudzoziemców: barierą biurokracja i koszty

  13:05 16.04.2019

  ... Polsce nadal napotykamy na dwie bariery zatrudniania obywateli z Azji i Dalekiego Wschodu. Pierwsza występuje na poziomie urzędów wojewódzkich – terminy wydawania zezwoleń na pobyt czy pracę są w ... RBH. Przykładowo obywatele Białorusi (58 proc. kobiet, 42 proc. mężczyzn) na pracę poświęcili wtedy 161 RBH, Gruzini (34 proc. kobiet, 66 proc. mężczyzn) ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, praca dla cudzoziemców, zezwolenie na pracę, pozwolenie na pracę
 • Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  10:31 07.02.2019

  ... Polsce – od czego zacząć? Osoba, która chce się ubiegać o pracę w Polsce, powinna zwrócić uwagę na to, czy otrzyma kontrakt w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla ... wynagrodzenia zgodnie z umową w odpowiednim terminie. Jeśli pracownik został zatrudniony na umowę o pracę, powinien mieć również wykonane wszystkie badania oraz szkolenie BHP. To jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  10:59 30.10.2018

  ... , że warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest pozwolenie na pracę, dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W ich przypadku może być zastosowana tzw. procedura uproszczona, nazywana także oświadczeniową. Pozwala ona na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy (niekoniecznie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

  13:15 13.08.2018

  ... na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami. A więc samo uzyskanie zezwolenia nie oznacza prawa do swobodnej zmiany pracy. - Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Jak zatrudniać cudzoziemców: przedłużenie zezwolenia na pracę

  Jak zatrudniać cudzoziemców: przedłużenie zezwolenia na pracę

  00:15 20.05.2018

  ... podróżny, a termin złożenia wniosku o przedłużenie pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy został zachowany, to pracę takiego obcokrajowca uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku – tłumaczy Ivanna Byczkowska. W większości wypadków, po uzyskaniu decyzji Wojewody o wydaniu zezwolenia na pracę na terytorium Polski, cudzoziemiec udaje się do ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców: praca sezonowa na nowych zasadach w 2017 roku

  Zatrudnianie cudzoziemców: praca sezonowa na nowych zasadach w 2017 roku

  00:50 24.10.2016

  ... być wykonywana na podstawie zezwoleń na pracę sezonową, ma być w nowym systemie możliwa po uzyskaniu zezwolenia na pracę krótkoterminową (do 6 kolejnych miesięcy pobytu). Z tego rozwiązania skorzystają przede wszystkim obywatele krajów trzecich, którzy obecnie mogą podejmować pracę na podstawie oświadczeń. „Zezwolenia na pracę krótkoterminową będą ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, praca sezonowa, praca krótkoterminowa, zmiany w prawie
 • Imigranci mile widziani? Tak, ale ci z USA

  Imigranci mile widziani? Tak, ale ci z USA

  09:37 17.06.2016

  ... zawodowo. Najczęściej pracują w gospodarstwach domowych, a także zasilają takie branże sezonowe jak budownictwo i rolnictwo. Z roku na rok przybywa pracowników zza wschodniej granicy w Polsce, bo rośnie również popyt na pracę. W pierwszym kwartale br. liczba wakatów w sektorze prywatnym wyniosła 295 tys., co oznacza, że nieobsadzonych miejsc ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, oferty pracy, imigranci, uchodźcy
 • Co ustawa o cudzoziemcach mówi o wydaleniu pracownika?

  Co ustawa o cudzoziemcach mówi o wydaleniu pracownika?

  11:18 10.03.2016

  ... art. 302 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o cudzoziemcach: „Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy wykonuje lub wykonywał [on] pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, pozwolenie na pracę, wydalenie cudzoziemca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: