eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dodatek stażowy
 • Dodatek stażowy na emeryturze

  Dodatek stażowy na emeryturze

  09:11 06.10.2022 PORADA

  Witam. Mam pytanie, czy osoba która jest na emeryturze i nadal normalnie pracuje na etacie powinna mieć doliczany dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, praca na emeryturze, dodatki do wynagrodzeń, dodatek stażowy dla emeryta
 • Podwyżka wynagrodzenia wyliczenie

  Podwyżka wynagrodzenia wyliczenie

  10:13 13.04.2021 PORADA

  Pracownik otrzymał podwyżkę 300 zł brutto. Ma też doliczany dodatek stażowy. Czy podwyżkę wliczamy do wynagrodzenia zasadniczego i do tej kwoty doliczamy dodatek i wychodzi wynagrodzenie brutto? Czy do wynagrodzenia zasadniczego doliczamy kwotę dodatku stażowego i dopiero do tej ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyżka pensji, podwyżka wynagrodzenia, dodatek stażowy, wynagrodzenie brutto
 • Wyrównanie dodatku stażowego

  Wyrównanie dodatku stażowego

  15:27 30.07.2020 PORADA

  Witam, pracuję w szkole publicznej od 09.2019. Jednocześnie jestem na wychowawczym w prywatnej firmie, w której jestem zatrudniona już 12 lat. Przy zatrudnianiu się w szkole nie wiedziałam, że można wykazać staż pracy sprzed pracy pedagogicznej, aby otrzymać dodatek stażowy. Teraz ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie dla pracownika, lata pracy
 • Dodatkowy zasiłek na dziecko w zw. z zamknięciem przedszkoli

  Dodatkowy zasiłek na dziecko w zw. z zamknięciem przedszkoli

  21:42 27.04.2020 PORADA

  Witam, pracownik naszego zakładu ubiega się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem przedszkola z powodu COVID-19. Czy do naliczenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy ... WIĘCEJ

  Tematy: opieka nad dzieckiem, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, zasiłek opiekuńczy, dodatek specjalny
 • Umowa o pracę, umowa zlecenia a L4

  Umowa o pracę, umowa zlecenia a L4

  20:20 05.03.2020 PORADA

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat (podstawa brutto ok. 2700 zł plus dodatek stażowy, dodatek za nadgodziny etc.), oraz na umowę zlecenie. Z umowy o pracę odprowadzam wszystkie obowiązkowe składki, z umowy zlecenie obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Czy sytuacja zmienia ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, umowa zlecenia, umowa o pracę, dodatek stażowy
 • Zasiłek chorobowy w ciąży a dodatek stażowy w roku 2020

  Zasiłek chorobowy w ciąży a dodatek stażowy w roku 2020

  14:29 11.02.2020 PORADA

  Witam, od września 2019 roku jestem na L4 z powodu ciąży. Księgowa wyliczyła mi wtedy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego na kwotę 69,53 zł dziennie wysługa lat 10% = 200 zł. Po podniesieniu płacy minimalnej do 2600 zł (gdzie moja podstawa to 2000 zł) na moim pasku widzę, że ... WIĘCEJ

  Tematy: L4 w ciąży, ciąża, podstawa wymiaru zasiłku, wysokość zasiłku chorobowego
 • Dodatki stażowe. Jak powinna wyglądać ich likwidacja?

  Dodatki stażowe. Jak powinna wyglądać ich likwidacja?

  07:56 30.01.2020 PORADA

  Witam, w moim zakładzie pracy w ubiegłym roku zlikwidowano dodatki stażowe dla osób nowo zatrudnionych. Pracownicy zatrudnieni wiele lat nadal te dodatki posiadają i co roku zwiększają się o każdy przepracowany rok. W związku z tym pracując na tym samym stanowisku, jest spora ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, likwidacja dodatków stażowych, wynagrodzenie dla pracownika, dodatki do wynagrodzeń
 • Likwidacja dodatku stażowego

  Likwidacja dodatku stażowego

  18:00 17.12.2019 PORADA

  Pracuję w banku spółdzielczym, od 1 stycznia pracodawca będzie musiał zgodnie z nową ustawą wyłączyć dodatek stażowy z pensji minimalnej, dzisiaj prezes przyniósł pismo, że dodatek stażowy będzie wliczony do pensji podstawowej i tym samym pensja minimalna będzie osiągnięta a my ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, likwidacja dodatku stażowego, dodatki do wynagrodzeń, praca w banku
 • Czy premia wliczać się będzie w skład wynagrodzenia zasadniczego?

  Czy premia wliczać się będzie w skład wynagrodzenia zasadniczego?

  15:18 29.10.2019 PORADA

  Sejm uchwalił nowelę w sprawie wyłączenia dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia. Chciałam zapytać co z premią 15% od wyznagrodzenia zasadniczego? Czy ten dodatek również wykroczy po 1 stycznia 2020 r. ponad 2 600 zł? WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatki do wynagrodzeń, dodatek stażowy
 • Dodatek stażowy 2020

  Dodatek stażowy 2020

  06:12 24.09.2019 PORADA

  Mam pytanie o dodatek stażowy 2020. Czy wyłączenie go z pensji minimalnej oznacza, że dopiero pensja minimalna będzie podstawą naliczenia tego dodatku? Jak to jest w sytuacji, gdy pensja zasadnicza wynosi 1800 zł, reszta do 2600 to premia i wyrównanie? WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, rok 2020, wynagrodzenie minimalne, premia
 • Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

  Zmiany w prawie pracy - co nas czeka?

  12:24 03.09.2019

  ... z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek stażowy. To korzystna zmiana dla pracowników z kilkunastoletnim stażem, którzy do tej pory niejednokrotnie otrzymywali niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat. Zmiany będą dotyczyły ... WIĘCEJ

  Tematy: zmiany w prawie pracy, prawo pracy, nauka zawodu, zatrudnianie młodocianych
 • Dodatek stażowy a praca na emeryturze

  Dodatek stażowy a praca na emeryturze

  00:23 08.06.2015

  ... emerita nie różni się od sytuacji pracownika, który emerytury nie pobiera. Dodatek stażowy liczony jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w wysokości ... tę kwestię korzystniej dla pracownika (np. możliwa jest sytuacja, w której dodatek stażowy wyniesie 30, 40 a nawet 50% podstawowej pensji). Podstawę jego naliczania ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy dla emeryta, dodatek stażowy, dodatek za wysługę lat, emerytura
 • Dodatek stażowy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  Dodatek stażowy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  10:00 10.08.2012

  ... wliczać ten dodatek do podstawy zasiłku macierzyńskiego, czy też należy wypłacać go odrębnie? Odpowiedź: We wskazanym przypadku, dodatek stażowy ... dodatek za wieloletnią pracę nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż jest wypłacany również w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. Z powyższego zapisu wynika, że dodatek stażowy ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar zasiłku macierzyńskiego, zasiłek macierzyński, dodatek za staż pracy
 • Składki ZUS - ograniczone wyłączenie dodatku stażowego

  Składki ZUS - ograniczone wyłączenie dodatku stażowego

  00:20 11.05.2012

  ... do pracy, a nie całej przysługującej mu sumy za dany miesiąc. Pytanie: Wypłacamy pracownikom dodatek stażowy, który przysługuje także za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. W miesiącach, w których pracownik chorował, dodatek wyłączaliśmy z podstawy wymiaru składek. Takie postępowanie zakwestionował ZUS. Dlaczego, skoro wyłączenie takie ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar składek, składki ZUS, podstawa wymiaru składek
 • Dodatek stażowy pracownika samorządowego

  Dodatek stażowy pracownika samorządowego

  13:55 11.04.2012

  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu m.in. za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Pytanie: Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracownika samorządowego? Odpowiedź: Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, pracownik samorządowy, pracownicy samorządowi
 • Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

  Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

  13:27 07.11.2011

  ... od minimalnej płacy w kraju? Odpowiedź: W opisanym przypadku nie ma podstaw, aby dodatek stażowy naliczać na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 1. Przepisy wewnętrzne mogą przyznawać prawo do dodatkowych świadczeń… Dodatek stażowy stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Wysokość i zasady obliczania dodatku stażowego regulują ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wynagrodzenie za pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania
 • Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

  Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

  11:58 10.10.2011

  ... dodatek stażowy? Odpowiedź: Tak. Zatrudnienie na zastępstwo uprawnia pracownika do dodatku za wieloletnia pracę, jeśli spełnia on warunek odpowiedniego stażu pracy. Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy) po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, dodatek stażowy, zatrudnienie na zastępstwo, dodatek za staż pracy
 • Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek

  Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek

  13:47 13.12.2010

  ... . Dodatek za okres zasiłku chorobowego wyłączony z podstawy wymiaru składek – warunki W sytuacji gdy na podstawie regulaminu wynagradzania pracownik otrzymuje dodatek stażowy, który jest wypłacany zarówno w okresie wykonywania pracy i otrzymywania wynagrodzenia, jak i w okresie niezdolności do pracy i pobierania zasiłku chorobowego, dodatek stażowy ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar składek, podstawa wymiaru składek, zasiłek chorobowy
 • Dodatek stażowy a wymiar zasiłku macierzyńskiego

  Dodatek stażowy a wymiar zasiłku macierzyńskiego

  11:15 01.09.2010

  Dodatek za staż pracy, wypłacany przez pracodawcę w całości obok pobieranego przez ... dodatku za staż pracy, który pracodawca wypłacał w całości. Czy dodatek ten należy uwzględnić w podstawie zasiłku macierzyńskiego? Z przedstawionej sytuacji wynika, że pracodawca wypłacał w całości dodatek za staż pracy. Skoro ten składnik wynagrodzenia wypłacany był ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar zasiłku chorobowego, dodatek za staż pracy, zasiłek macierzyński
 • Dodatek stażowy - jak udokumentować?

  Dodatek stażowy - jak udokumentować?

  00:57 14.03.2010

  ... świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 ze zm.). Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Zatrudniam emeryta. Na jakiej podstawie mogę przyznać mu dodatek stażowy (nagrodę jubileuszową), skoro ma on tylko ksera świadectw pracy. Oryginały oddał do ZUS, więc nie mam do nich wglądu. Nasz ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, świadectwo pracy, dokumentacja pracownicza, treść świadectwa pracy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: