eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Cyfryzacja Polski poniżej średniej CEE. Dlaczego?

Cyfryzacja Polski poniżej średniej CEE. Dlaczego?

2022-09-08 13:24

Cyfryzacja Polski poniżej średniej CEE. Dlaczego?

Jak przebiega cyfryzacja w Polsce? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Cyfryzacja naszego kraju zatacza coraz szersze kręgi, co nie oznacza oczywiście, że powinniśmy w tej kwestii osiąść na laurach. Tym bardziej, że w niektórych obszarach radzimy sobie świetnie, ale w innych już o wiele gorzej. Co należy uznać za sukces na polu cyfryzacji? W czym musimy się poprawić? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza wspólny raport fundacji Digital Poland oraz firmy Microsoft.

Przeczytaj także: Transformacja cyfrowa przyspiesza. 6 obszarów, które skorzystały na pandemii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W których obszarach cyfryzacja przebiega najsprawniej, a gdzie pozostaje jeszcze wiele do nadrobienia?
  • Jak wypada Polska w kategorii 'cyfryzacja biznesu'?
  • Co jest głównym obszarem dalszego rozwoju cyfryzacji sektora publicznego?

Aby określić stan cyfryzacji danego kraju dokonano analizy 55 wskaźników w podziale na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki.

Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 punktów, co oznacza, że jest 2 procent poniżej średniej dla krajów EŚW (100 to liczba punktów określona jako średnia dla badanych krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej).

Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu, jeśli chodzi poziom cyfryzacji usług publicznych, m.in. z uwagi na wysoki poziom interakcji społeczeństwa z państwem za pomocą technologii cyfrowych (ponad 45% powyżej średniej) oraz wysoki poziom cyfryzacji sektora edukacji (18% powyżej średniej).

Zdecydowanie znacznie gorzej radzimy sobie w kategorii kapitał ludzki z uwagi na niski poziom aktywności kobiet w sektorze technologii (26% poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek absolwentów studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24% poniżej średniej) czy absolwentów studiujących kierunki ścisłe (aż 38% poniżej średniej). Słabo wypadamy również w zakresie infrastruktury cyfrowej (13% poniżej średniej) z uwagi na m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że Polska ma potencjał, by przyspieszyć swoje tempo transformacji cyfrowej. Dzięki duchowi przedsiębiorczości i otwartemu społeczeństwu, nasz kraj może stać się liderem w regionie EŚW i inkubatorem wielkich przedsięwzięć z aspiracjami do globalnego wzrostu. Wspierając rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, zobowiązaliśmy się przy tym do wzmocnienia pozycji Polski, jej obywateli i firm, co powinno sprawić, że stanie się ona graczem na skalę globalną – mówi Dominika Bettman, Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce.

Poniżej znajdują się wyniki indeksu dla Polski według kategorii, odniesione do średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej (100 oznacza średnią).

W kategorii cyfryzacja biznesu Polska otrzymała 99 punkty, czyli 1% poniżej średniej. Nasz kraj jest znacznie lepszy pod względem odsetka firm zatrudniających specjalistów w dziedzinie technologie informacyjno-komunikacyjne, osiągając wynik o 35% wyższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pozostaje jednak nieco w tyle pod względem odsetka przedsiębiorstw, które kupują i wykorzystują chmurę obliczeniową (9% poniżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej) – co jest silnie związane z wyższym poziomem innowacji i produktywności.

fot. mat. prasowe

Cyfryzacja biznesu

W kategorii cyfryzacja biznesu Polska otrzymała 99 punkty, czyli 1% poniżej średniej


W kategorii cyfryzacja sektora publicznego Polska uzyskała 114 punktów. Sięgając nieco głębiej, widzimy, że Polska uzyskała wynik 145 za interakcję społeczeństwa z państwem za pośrednictwem technologii cyfrowych. Innymi słowy, cyfrowe usługi publiczne są niezwykle popularne tam, gdzie istnieją. Sugeruje to znacznie większe ogólne zapotrzebowanie na usługi cyfrowe i stanowi kluczową szansę rozwoju cyfrowego dla kraju. Głównym obszarem dalszego rozwoju jest zwiększenie odsetka szkół posiadających platformy nauczania online – tutaj kraj uzyskał wynik 79.

fot. mat. prasowe

Cyfryzacja sektora publicznego

W kategorii cyfryzacja sektora publicznego Polska uzyskała sporo punktów


W kategorii infrastruktura cyfrowa Polska uzyskała 101 punktów. Polska osiągnęła pod tym względem lepsze wyniki, pomimo słabszej pozycji w zakresie łączności stacjonarnej czy dostępności pasma dla sieci komórkowych. Punktację w tej kategorii obniżyła też skala inwestycji w Polsce w ICT, chmurę, AI i IoT – aż 10% poniżej średniej dla badanych krajów z regionu.

fot. mat. prasowe

Infrastruktura cyfrowa

W kategorii infrastruktura cyfrowa Polska uzyskała 101 punktów


W kategorii gospodarka cyfrowa Polska wypadła o 3% gorzej od średniej dla badanych krajów z regionu. Polska przewyższa średnią EŚW o 11%, jeśli chodzi o eksport ICT. Nie da się jednak jednoznacznie ocenić rozmiaru gospodarki cyfrowej. Polska osiąga bowiem wyniki powyżej średniej dla regionu w zakresie handlu elektronicznego (108) i elektroniki użytkowej (111). Jest jednak poniżej średniej pod względem udziału specjalistów z dziedziny ICT w całkowitym zatrudnieniu (93) oraz wkładu sektora ICT w PKB (76).

fot. mat. prasowe

Gospodarka cyfrowa

W kategorii gospodarka cyfrowa Polska wypadła o 3% gorzej od średniej dla badanych krajów z regionu


W kategorii kapitał ludzki nasz kraj uzyskał najmniej punktów – 86. Polska osiąga wynik o 14% niższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej pod względem poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa. Umiejętności są najsilniej skorelowane z wyższymi wynagrodzeniami, większą produktywnością i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, więc dalsze inwestycje w tym zakresie przyniosą istotne korzyści. Kluczowym priorytetem – i szansą – jest zwiększenie inwestycji w pielęgnowanie kolejnego pokolenia utalentowanych inżynierów oraz zajęcie się obecnym brakiem równowagi płci.

fot. mat. prasowe

Kapitał ludzki

W kategorii kapitał ludzki nasz kraj uzyskał najmniej punktów – 86.


Warto również podkreślić, że w raporcie przedstawiono związek pomiędzy stopniem cyfryzacji kraju, a rozwojem gospodarczym i społecznym poprzez zebranie i skorelowanie szeregu wskaźników. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kraje, które są bardziej zaawansowane cyfrowo osiągają lepsze wyniki we wskaźnikach gospodarczych i społecznych. Innymi słowy, są bardziej zielone, zamożniejsze, bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Dyskutując zatem o transformacji cyfrowej, nie należy już pytać „czy”, ale „jak” oraz „jak szybko”.
W fundacji uważamy, że cyfryzacja i nowe technologie mogą pomóc rozwiązać poważne problemy przed jakimi stoi nasz kraj. Gdybyśmy np. posiadali sieć czujników internetu rzeczy badających jakość wody, łatwo i szybko dowiedzielibyśmy się o zatruciu rzeki Odry. Z kolei dzięki szybkiej łączności sieci 5G, moglibyśmy znacznie lepiej wykorzystać nasze zasoby naturalne oraz sterować sieciami elektroenergetycznymi co sprawiłoby, że nasze powietrze byłoby czystsze. Dlatego decydenci powinni zintensyfikować działania na rzecz cyfryzacji w Polsce – mówi Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w fundacji Digital Poland.

O Raporcie
Raport powstał na bazie Digital Futures Index, który pokazuje rozwój cyfrowy przy użyciu 55 wskaźników pochodzących z zaufanych publicznych źródeł danych, takich jak Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Eurofound, UNESCO, Bank Światowy, OECD, Światowa Organizacja Handlu i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Obejmuje on dane dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych krajów z regionu (Estonia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Rumunia, Rosja, Polska, Węgry, Malta, Słowenia i Serbia), wybranych krajów Europy Zachodniej, które według ekspertów różnych raportów uważane są za liderów w dziedzinie cyfryzacji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: