eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternet › 16 kroków do ujednolicenia rynku cyfrowego w UE

16 kroków do ujednolicenia rynku cyfrowego w UE

2015-05-07 13:42

16 kroków do ujednolicenia rynku cyfrowego w UE

Potrzebny jest jednolity rynek cyfrowy w Europie © violetkaipa - Fotolia.com

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez Internetu i technologii cyfrowych. Z jednej strony jest to rodzaj dobrodziejstwa, z drugiej - wielkie wyzwanie dla Europy, która musi dołożyć wszelkich starań, aby potencjał drzemiący w świecie cyfrowym mógł być należycie wykorzystywany zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorców. Zdaje sobie z tego sprawę Komisja Europejska, która przedstawiła wczoraj 16 inicjatyw mających służyć ujednoliceniu europejskiego rynku cyfrowego.

Przeczytaj także: Dostęp do Internetu w Polsce nie zachwyca

Bariery, które istnieją obecnie w Internecie, są w stanie skutecznie umożliwić obywatelom możliwość nabywania dobrych towarów i korzystania z dobrych usług. Okazuje się, że zaledwie 15 proc. z nich dokonuje zakupów online w innym państwie Unii Europejskiej, a spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mają szans na pełne wykorzystanie możliwości wzrostu, jakie dają im technologie cyfrowe - jedynie 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną. Pełnych możliwości narzędzi cyfrowych nie wykorzystują również przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Aby to mogło się zmienić, należy powołać do życia jednolity dla 28 krajów rynek cyfrowy, w ramach którego zniesione zostaną ograniczenia regulacyjne. Taki zabieg może przyczynić się nie tylko do wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce, ale i do stworzenia setek tysięcy miejsc pracy.

Przyjęta wczoraj strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje zestaw ukierunkowanych działań, które mają zostać zrealizowane do końca następnego roku. Strategia obejmuje trzy filary: (1) lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie; (2) stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać; (3) zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową.

fot. violetkaipa - Fotolia.com

Potrzebny jest jednolity rynek cyfrowy w Europie

Komisja Europejska przedstawiła 16 inicjatyw mających służyć ujednoliceniu europejskiego rynku cyfrowego.


Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział:
„Położyliśmy dziś kamień węgielny pod cyfrową przyszłość Europy. Chciałbym, aby funkcjonowały paneuropejskie sieci telekomunikacyjne, usługi cyfrowe były świadczone bez względu na przebieg granic oraz aby działały liczne innowacyjne europejskie przedsiębiorstwa typu start-up. Chcę żyć w czasach, w których każdemu z konsumentów oferuje się jak najlepsze warunki, a każdemu przedsiębiorstwu dostęp do jak największego rynku – niezależnie od miejsca ich lokalizacji w Europie. Dokładnie rok temu przyrzekłem, że jednym z moich najważniejszych celów uczynię stworzenie prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego. Dzisiaj wywiązujemy się z tej obietnicy. Szesnaście działań zawartych w strategii jednolitego rynku cyfrowego pomoże nam dostosować jednolity rynek do epoki cyfrowej”.

Wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział:
„Nasza strategia jest ambitnym i nieodzownym programem inicjatyw skoncentrowanym na obszarach, w których Unia może dokonać rzeczywistych zmian. Działania te kładą podwaliny pod to, by Europa mogła czerpać korzyści z nadchodzącej ery cyfrowej. Dzięki tym działaniom obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania w internecie, a tym samym będą mogli w pełni korzystać zogromnego wewnętrznego rynku europejskiego. Inicjatywy są wewnętrznie powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Muszą zostać zrealizowane szybko, co pozwoli na ich optymalne wykorzystanie w tworzeniu miejsc pracy i pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Strategia jest naszym punktem wyjścia, a nie celem do osiągnięcia”.

Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günther H. Oettinger powiedział:
„Nasze gospodarki i społeczeństwa stają się cyfrowe. Nasz przyszły dobrobyt w znacznym stopniu zależał będzie od tego, w jaki sposób poradzimy sobie z tą zmianą. Europa ma mocne strony, na których może się oprzeć, ale również dziedziny, które wymagają więcej pracy; dlatego przede wszystkim należy zapewnić, by europejski sektor przemysłowy dostosował się do nowych cyfrowych usług i towarów, a europejscy obywatele w pełni wykorzystali ich potencjał. Musimy stworzyć nowoczesne społeczeństwo, przy czym będziemy przedstawiać propozycje równoważące interesy konsumentów i przemysłu.”

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: