eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Kuleje zdrowie psychiczne pracowników. 3 na 4 narzeka na ciągły stres

Kuleje zdrowie psychiczne pracowników. 3 na 4 narzeka na ciągły stres

2022-04-23 00:36

Kuleje zdrowie psychiczne pracowników. 3 na 4 narzeka na ciągły stres

Kuleje zdrowie psychiczne pracowników © pixabay.com

W czasach pandemii praca zdalna przeszła błyskawiczną transformację od lubianego przez pracowników benefitu pozapłacowego do standardowego rozwiązania na rynku pracy. Jak łatwo się domyślić, ma to zarówno swoje plusy, jak i minusy. Wśród tych ostatnich często wskazuje się negatywny wpływ home office na zdrowie psychiczne pracowników. To wyraźny sygnał dla pracodawców, którym powinno szczególnie zależeć na dobrostanie zatrudnionych i podejmowaniu inicjatyw wspierających zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Przeczytaj także: Pandemia rujnuje samopoczucie Polaków

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak praca zdalna wpływa na zdrowie psychiczne polskich pracowników?
  • Jaki odsetek Polaków narzeka na wszechobecność stresu?
  • Ile zwolnień wystawianych jest z powodu zaburzeń psychicznych?

Wielomiesięczna pandemia przyniosła ze sobą realne zagrożenia dla zdrowia oraz negatywne skutki gospodarcze. Jednak coraz więcej uwagi poświęca się również jej mniej oczywistym, lecz poważnym i niekiedy długofalowym konsekwencjom. Dotyczy to pogorszenia kondycji psychicznej osób narażonych na przewlekły stan napięcia.

Jak wskazuje raport przygotowany na zlecenie Nationale-Nederlanden stres na dobre zagościł w życiu aż 75 proc. ankietowanych. Dla wielu pracowników aktualna, nie zawsze korzystna sytuacja społeczna, to także istotna kwestia. Wielomiesięczne zamrożenie gospodarki jest jednym ze skutków rosnącej inflacji i znacznej podwyżki cen w sklepach, postrzeganej przez ponad 80 proc. Polaków jako główny bieżący problem.

fot. pixabay.com

Kuleje zdrowie psychiczne pracowników

Ponad 70 proc. pracowników oczekuje wsparcia w kryzysie.


Właściciele przedsiębiorstw i pracownicy zastanawiają się, jaki wpływ na ich codzienne funkcjonowanie w najbliższej przyszłości będą miały ostatnie wydarzenia. Pandemia zmieniła nie tylko sytuację gospodarczą, ale także warunki pracy i zakres obowiązków.
W ciągu zaledwie dwóch lat, wszyscy odczuliśmy, że rzeczywistość wymaga od nas większej elastyczności i otwartości na zmianę. Na hybrydowy lub całkowicie zdalny tryb pracy z dnia na dzień przeszło wielu pracowników biurowych. Jednak brak konieczności codziennych dojazdów, traktowany przez zatrudnionych jako zaleta, przysłonił wiele trudności związanych z adaptacją do nowej rzeczywistości. Zgodnie z opublikowanym przez nas raportem, dużym problemem dla ankietowanych było oddzielanie życia zawodowego i prywatnego. Blisko 25 proc. z nich odczuwało związany z tym dyskomfort. Jednocześnie około 30 proc. respondentów miało problem ze zbyt dużą liczbą obowiązków i pracą pod presją czasu – mówi Anna Kwiatkowska, menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden.

Blisko 25 mln dni zwolnień


Według WHO na zdrowie psychiczne człowieka mają wpływ w takim samym stopniu zarówno dobrostan fizyczny, psychiczny, jak i społeczny. Blisko 80 proc. osób biorących udział w badaniu Nationale-Nederlanden, uważa, że w ostatnim czasie coraz większa część społeczeństwa narażona jest na choroby psychiczne, w tym depresje.

Powyższą opinię potwierdzają zresztą najnowsze wyniki badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii Ezop II, zgodnie z którymi ponad 25 proc., czyli ok. 8 milionów Polaków, doświadcza zaburzeń psychicznych. Tylko z ich powodu w 2021 r. pracownicy spędzili ok. 25 mln dni na zwolnieniach lekarskich, co stanowiło aż 10,5 proc. wszystkich absencji w pracy.

Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja w najbliższym czasie miała ulec poprawie. Oprócz widocznych na każdym kroku skutków ponad dwuletniej pandemii, za wschodnią granicą rozgrywa się dramat. Stres i niepewność związane z wojną dotykają także Polaków.

Przy tak dużym natężeniu przekazów medialnych na temat sytuacji w Ukrainie, trudno o pomijanie go w codziennych rozmowach z bliskimi czy współpracownikami. Z tego powodu, wiele osób w ostatnich dniach odczuwa spadek nastroju oraz lęk, co znacząco wpływa na poziom efektywności i zaangażowania w wykonywane zadania.

Dobrostan a zdrowie psychiczne


Od kilku lat na rynku pracy można jednak zaobserwować wzrost zainteresowania ogólnym dobrostanem pracowników. Przedsiębiorcy zauważają bowiem wpływ zdrowia psychicznego zatrudnionych na zaangażowanie i efektywność w wykonywaniu powierzonych im zadań.

Dla prawie 40 proc. ankietowanych dobrostan w pracy wiąże się przede wszystkim z satysfakcjonującym wynagrodzeniem. Wiele osób jako istotne elementy wpływające pozytywnie na poczucie komfortu wskazuje również odpowiednie warunki pracy czy przyjazną atmosferę – odpowiednio 21 proc. i 18 proc.

Według raportu Nationale-Nederlanden aż 37 proc. badanych czuje, że firma dba o ich dobrostan. Jednak zaledwie 13 proc. kadry zarządzającej podejmuje faktycznie działania mające na celu wsparcie zdrowia psychicznego zespołu. Pracownicy oczekują znacznie więcej – co piąty zatrudniony chciałby mieć zapewnione przez pracodawcę systematyczne konsultacje z psychologiem.

Ponadto, dla ponad połowy badanych niezwykle istotnym aspektem okazał się przejrzysty system awansów i wynagrodzeń. Wiele osób w swoich odpowiedziach wskazuje także na odpowiedni sposób zarządzania firmą i tzw. ,,miękkie” elementy. Na 1/10 ankietowanych pozytywnie wpłynęłaby stabilność zatrudnienia, satysfakcjonujący podział obowiązków, a także docenianie ze strony pracodawców.
Przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać korelację między wdrożeniem działań mających na celu wsparcie i poprawę samopoczucia poszczególnych członków zespołu, a jakością wykonywanych przez nich zadań. Na pewno dobrym rozwiązaniem są ubezpieczenia grupowe. Z naszych obserwacji wynika, że coraz częściej kadra zarządzająca rozważa objęcie swoich pracowników kompleksowym programem ochrony, m.in. zapewniającym podstawowe zabezpieczenie ich życia i zdrowia - mówi Anna Kwiatkowska. – Poczynienie kroków w kierunku długofalowego wsparcia swoich pracowników ma dzisiaj istotne znaczenie. W ciągu ostatniego roku ponad 70 proc. badanych postrzegało choroby psychiczne, mające bezpośrednie powiązanie z ogólne pojmowanym dobrostanem, jako coraz częściej występujące zjawisko - dodaje Anna Kwiatkowska.

W tekście powołano się na raport „Dobrostan psychiczny w pracy” opracowany przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden został oparty o wyniki reprezentatywnego badania ilościowego. Wywiady zostały przeprowadzone przy użyciu techniki CATI na firmach (N = 293) i CAWI na pracownikach w wieku 16+ (N = 1086). Badanie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: